Pasakojimas sielai. Pirkinių sąrašas

Moteris, apsimuturavusi per didelio dydžio drabužiais, įžengė į maisto prekių krautuvėlę. Prisiartinusi prie parduotuvės savininko, tyliu nuolankiu balsu paklausė, ar galėtų gauti prekių skolon. Paaiškino, kad jos vyras sunkiai serga, todėl negali dirbti, o reikia išmaitinti keturis vaikus. Bakalėjininkas supūkštė ir liepė jai dingti iš akių. Moteris gailiai maldavo: -Malonėkite, pone! Atnešiu jums pinigus, kai tik galėsiu. Parduotuvės šeimininkas su pasidygėjimu atšovė, kad jis niekada nedalija prekių skolon, o be to, mieste esama ir kitų parduotuvių. Šią sceną stebėjęs pirkėjas skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-16

Ar tikrai esame katalikai?

Bažnyčia išgyvena toli gražu ne pačius geriausius laikus. Nelūžta suolai nuo tikinčiųjų gausos, labai trūksta pašaukimų. Viena seminarija užsidarė, kitose klierikų skaičius itin kuklus. Jaunimas net neateina į Atvirų durų dienas, kurias rengia seminarijos. Kodėl staiga sumažėjo pašaukimų? Ir tai – visoje Europoje! Bet man labiau rūpi Lietuva. Ką gi, ne paslaptis, kad tikėjimo daigai sudygsta šeimoje. Iš kitos pusės, autentiškas tikėjimas yra duotybė. Ne, jis nenukrenta iš dangaus. Tačiau sėkla sudygsta arba ne. Jai netrukdoma dygti, kai kada daugiau skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-16

Jame mūsų nesugriaunama viltis

Dievo Sūnaus apsireiškimas pasaulyje – pirmiausia Jo atėjimas į žmonių širdžių pasaulį, nes kas iš to, jei visa visata kaip žiedlapis atsiveria Atpirkėjo šviesai, o žmonių širdys, nuodėmių įšale įkalintos, būtų negrįžtamai atstūmusios Malonę. Nors kartą gyvenime turime padėkoti Viešpačiui, kad mus aplenkė pražūtinga dalies neištikimųjų angelų lemtis, nes jų visiškai sąmoningo prieš savo Kūrėją maišto mastas pranoko mūsų pirmųjų tėvų didžiąją neklusnumo nuodėmę. Su Adomu ir Ieva mes neperžengėme tos ribos, už kurios būtume įžengę į nuolatos prieš Dievą skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-16

Dievas randa kelius

Kartais reikia daugiau dirbti, labiau įsiklausyti. Kaip sėjėjas turime paruošti žemę, kad ir kokie orai nusistovi. Mūsų gyvenimas panašus – yra giedrų ir apniukusių dienų, sėkmės ir nesėkmės akimirkų, bet turime ruošti savo širdis priimti tam, kas duodama. Dievas yra aukščiau ir žvelgia plačiau, Jis randa kelius, jeigu tik širdis atvira, jei tik Jo mes alkstame. Mes stengiamės laikytis tvarkos, bet net tuomet, kai tvarka ne tokia, kaip turėtų būti, kaip mes norėtume, Dievas ateina. Jis kuria ir iš chaoso. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-15

Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą

Niekas pats savo jėgomis negali savęs išgelbėti; visiems mums reikia Dievo galybės, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmajame skaitinyje skambėjo šv. Pauliaus antrojo laiško korintiečiams žodžiai: „Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo“. „Mes visi esame pažeidžiami, trapūs, silpni; mums visiems reikia pagijimo. Paulius sako: esame visaip slegiami, svyruojame, esame persekiojami, esame parblokšti. Taip pasireiškia mūsų silpnumas. Mes esame skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-15

Popiežius: Su Marija kontempliuoti nugalėtoją ant Kryžiaus, Jėzų

Popiežius Pranciškus penktadienio rytmetį aukotose Mišiose kvietė kontempliuoti Jėzų, nugalėtoją ant Kryžiaus ir po Kryžiumi esančią Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, jos minėjimo Bažnyčioje dieną. Popiežius savo namų koplyčioje Šv. Mortos namuose per homiliją aptarinėjo Mišių Evangeliją apie Jėzaus paskutiniuosius žodžius savo motinai Marijai ir vienam iš mokinių, Jonui: „Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-15

Atleidimo žingsniai. 2 dalis

Pirmoje dalyje rašėme, kad pirmasis žingsnis keliaujant į atleidimą – pripažinti, jog esi įžeistas. Neigti įžeidimą ar stengtis jį užmiršti pavojinga, nes neatpažintas ir nepripažintas blogis įkalina bei sugrįžta. Šįkart skaitykite apie tolesnius žingsnius link išgijimo.   Tinkamai įvertinti žaizdą Antras išgijimo etapas – tinkamai įvertinti žaizdą. Šiame etape galima tiesiog savęs klausti: kokia mūsų reakcija į svarstomą aktą? Ar teisingai reagavome, kas mums padaryta? Kaip privalėjome reaguoti – atlaidžiai ar griežtai? Paprasčiausiai nereaguoti? Kodėl taip sureagavau? Ar šis aktas nėra skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-14

Atsinaujinimo diena Panevėžyje

Panevėžio vyskupijos kurija ir sielovados centras kviečia į Atsinaujinimo dieną Panevėžyje rugsėjo 30 d.    

Paskelbta: 2017-09-14

Atleidimo žingsniai

Neretai, paklausus žmonių, kokia mokymo tema juos domintų, pasigirsta atsakymas: apie atleidimą. Anksčiau ar vėliau ši tikrovė pasiekia kiekvieną žmogų, ir kiekvienam, jei tik sutinka, iškyla būtinybė žengti atleidimo keliu. Atleidimų esama lengvų arba sunkių, o štai širdies įžeidimai yra sunkiausi, nes jie paliečia giliausią žmogaus būtį. Negydomas sunkus įžeidimas gali apimti visas gyvenimo sritis, išvešėti ūmai, kaip vėžys. Patyręs tokį sužeidimą, žmogus tam tikra prasme miršta, o keltis iš šios mirties itin sunku. Skriauda žadina prisiminimus ir gali sukelti skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-13

Ar verta melstis, kai nesinori?

Ar verta malda kreiptis į Tą, kuris geriau už mane žino, kad dabar esu pavargęs, neturiu nuotaikos melstis, esu užsiėmęs kitais dalykais, kad mano malda, jei ir prisiversiu melstis, bus formali bei nedėmesinga? Tuo metu, kai, atrodo, kad Dievas kažkur pasislėpė, turbūt neverta paskubom pradėti skaityti, pavyzdžiui, litaniją ar kalbėti rožinį (beje, ši malda ne vienam yra padėjusi susigrąžinti dvasinę pusiausvyrą), bet imti ir spontaniškai savais žodžiais kreiptis į Neregimąjį, kuris visada esti mumyse ir tobulai kiekvieną pažįsta. Jis negali skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-13


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt