Spalio Artuma: senatvė – ar laikas „džiauti irklus“?

„Ne“, – sako popiežius Pranciškus, kai spalio Artumoje toliau bandome suprasti jo paraginimą apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, šįkart atrasdami… senatvę – visų ateitį, o kai kurių jau šiandienos tikrovę. Drauge su Pranciškumi ir įkandin jo siunčiame žinią savo skaitytojams: kad istorija prasideda ne nuo mūsų, kad esame tik kelio paveldėtojai, kad mums labai reikia senolių žodžių, švelnumo ar vien artumo (pagal AL 192). Tad spalį, ne tik Rožinio maldos, bet ir Pagyvenusių žmonių mėnesį, Artumoje svarstome: kam skirtas šis laikas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30

Priprasti prie kito

„Norėjome, kad tai būtų ne tik mūsų, bet ir Jėzaus reikalas“, – apie pasiruošimo santuokai laikotarpį pasakoja Svajūnė ir Jaunutis JUŠKIAI. Savo draugystės liudijimu Artumai jie dalijosi likus savaitei iki vestuvių. Į santuoką šią porą lydėjo bendruomenė, o taip pat lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“ – vienas veiksmingiausių Bažnyčios įrankių užmezgant santykį su jaunimu, padedantis atrasti ir perduoti brangiausias vertybes. Kaip jaunai porai sekėsi liudyti draugystę, o per liudijimą kitiems – atrasti vienam kitą, kai šiomis dienomis gyventi atskirai skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30

Popiežius: Arkangelai yra mūsų pašaukimo broliai

Šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra tarsi mūsų pašaukimo broliai: jie stovi Viešpaties akivaizdoje, kad Jam tarnautų, Jį šlovintų, kad kontempliuotų Viešpaties veido šlovę. Tačiau Viešpats juos siunčia, kad palydėtų mus gyvenimo kelyje, pasakė popiežius rytmečio Mišiose penktadienį Šventosios Mortos namų koplyčioje Vatikane. Šventasis Tėvas pasiūlė paprastą maldą, kad prašytume šventųjų arkangelų užtarimo. Svarbus jų vaidmuo mums, esantiems pakeliui kelyje link išganymo. Mes ir angelai turime tą patį pašaukimą: kartu bendradarbiauti Dievo išganymo plane, sakė popiežius šventųjų arkangelų Mykolo, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-29

Vyskupu nominuotas kun. Darius Trijonis

  Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 m. pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m., Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje. 1991 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurią baigė 1996 m. Tiek katalikiškoje mokykloje, tiek seminarijoje ypatingą įtaką jaunuolio dvasinei formacijai darė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-29

Atlaidai

Kas yra Atlaidai? Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs tikintysis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir Šventųjų nuopelnų lobyno (PAULIUS VI, apašt. konst. Indulgentiarum doctrina, 1967). Kas yra laikinoji bausmė? Nuodėmės pasekmės yra dvejopos. Sunki nuodėmė nutraukia bendrystę su Dievu ir užtraukia amžinąją bausmę, t. y. pragarą. Išpažinties metu atleidžiamos kaltės ir amžinoji bausmė, todėl ir vėl skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-29

Popiežius: Jei jaučiame sąžinės priekaištus – sveikstame

Nebijokime sakyti tiesą apie save, apie savo gyvenimą; išpažinkime nuodėmes Viešpačiui, prašykime atleidimo, – kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos liturgijoje skaitytą trumpą evangelisto Luko pasakojimą apie Erodo baimę. Išgirdęs apie Jėzaus mokymą ir stebuklus, Erodas išsigando. Jis ką tik buvo nukirsdinęs Joną Krikštytoją, Sąžinės priekaištus dėl vieno nusikaltimo bandė nuslopinti kitu nusikaltimu. O štai dabar pasirodo Jėzus, apie kurį žmonės kalba, kad tai iš numirusių prisikėlęs Jonas Krikštytojas. Erodui neramu. Sąžinės skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-28

Popiežius Pranciškus. Dešimt gairių laimingesniam gyvenimui

2014 metų vasarą popiežius Pranciškus davė interviu gimtosios Argentinos savaitraščiui „Viva“. Popiežius kalbėjo apie tai, kad krikščionybė visais laikais išlieka Geroji Naujiena, kuri teikia viltį, tikėjimą ir meilę. Taip pat jis įvardijo dešimt taisyklių, kurios padėtų kiekvienam gyventi laimingesnį gyvenimą. Šios taisyklės, pasak Pranciškaus, tinka visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų. Na, o krikščionims – tai svarbi pagalba sekti Jėzų Kristų šiandienos vartotojiškame pasaulyje. I. Gyvenk ir leisk gyventi kitiems. Kiekvienas turėtų vadovautis šiuo principu. II. Dovanok save kitiems. Mes turime būti skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-27

Laiškas apie maldą

Manęs klausi: kodėl turiu melstis? Tau atsakau: kad gyventum. Taip: kad gyventum iš tikrųjų, pilnutinai, reikia melstis.  Kodėl?   Kodėl gyventi yra tolygu mylėti: todėl kad gyvenimas be meilės nėra gyvenimas. Tai – vienatvės tuštuma, kalėjimas ir liūdesys. Tikrai gyvena tik tas, kas myli, o myli – kai jaučiasi esąs mylimas, pasiekiamas ir formuojamas meilės. Kaip augalas, kurio nepasiekia saulės spinduliai, negali augti ir duoti vaisiaus, taip ir žmogaus širdis negali atsiverti pilnutiniam gyvenimui, jei nebus paliesta meilės. Meilė gimsta skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-27

Bažnyčios liturgijoje rugsėjo 26 dieną: pal. Paulius VI

Bažnyčios liturgija be kitų didžiųjų šventųjų rugsėjo 26 dieną mini pal. Paulių VI, vieną iš svarbiausių praėjusio amžiaus popiežių, kurio vaidmuo itin ryškus dabartiniame Pranciškaus pontifikate. Paulius VI, vairavęs Bažnyčią penkiolika metų iki 1978-ųjų, buvo pirmasis popiežius, skelbęs Bažnyčios mokymą Vatikano II Susirinkimo atsinaujinimo ir dialogo dvasioje. Jis mokė keliaudamas į visus žemynus, plėtė kontaktus tiek su katalikais, tiek su kitų religijų atstovais ir netikinčiaisiais, ėjo ekumeninių ryšių, visų prima su ortodoksais ir anglikonais, gerinimo keliu. Toje pačioje dvasioje Bažnyčios skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-26

Popiežiaus homilija. Esame Viešpaties šeimos nariai

Mes esame Jėzaus šeimos nariai, jo namiškiai. Pats Jėzus mums tai sako šio antradienio Mišių Evangelijoje: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“. Tai gerokai platesnė, negu įprasta, šeimos samprata, sakė popiežius komentuodamas šiuos Jėzaus žodžius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Tačiau „šeimos“, „šeimyniškumo“, „familiarumo“ įvaizdis gana gerai išreiškia ryšį, į kurį Jėzų mus kviečia. Būti Jėzaus mokiniais reiškia bendrauti ne formaliai, „diplomatiškai“, bet užmegzti artimą, bičiulišką ryšį, reiškia artumą skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-26


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt