Apie Šv. Mišias

Atėjau į Šv. Mišias, kai arkivyskupas ir kunigai jau ėjo iš zakristijos. Išgirdau Dievo Motinos balsą: Šiandien tau mokslo diena. Susikaupk, kad galėtum įsidėmėti, tai – ką sužinosi, kad galėtum pasidalinti su kitais žmonėmis. Išgirdau nuostabias giesmes, kurios tai artėjo, tai tolo. Arkivyskupas pradėjo šv. Mišias. Kai priėjo iki gailesčio akto, Dievo Motina pasakė: Iš visos širdies gailėkis, kad savo nuodėmėmis įžeidei Dievą. Aš pagalvojau: aš neįžeidžiau, nes tik vakar buvau išpažinties, esu malonės stovyje. Dievo Motina pasakė: Neįžeidei? Aš skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-04

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės drąsai ir kantriai sekti Jėzumi

„Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“. Šią antradienio Mišiose skaitytą Evangelijos pagal Luką ištrauką, popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. „Tiktai vieną kartą Jėzus sau leido kreiptis į Tėvą ir prašyti, kad atitolintų nuo jo kryžių. „Tėve, sakė jis Alyvų darželyje, jei įmanoma, atitolink nuo manęs šią taurę, tačiau tebūnie ne mano,  bet tavo valia“. Jėzus buvo klusnus Tėvo valiai. Buvo ryžtingas ir klusnus. Ir toks buvo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-03

Kas šiandien yra šventyklos prekystaliai?

Įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems: „Parašyta: ‘Mano namai turi būti maldos namai’, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“ (Lk 19, 45-46). Šios dienos Evangelija tarsi supurto. Pažadina. Veikia kaip adrenalinas. Dieviškajam Mokytojui įžengus į šventyklą, ten kyla tikras chaosas. Jėzaus veiksmai ir žodžiai gal netgi nugąsdina, ar bent jau sukelia pagarbią baimę. Antai skaitome: „įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus“. Lukas aprašo šią sceną gan santūriai. Paraleliniame evangelisto Jono tekste (Jn. 2, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-03

Malda su Marija

Mąstant apie Mariją į galvą ateina daug nuostabių dalykų apie ją: skaisti, be nuodėmės mergelė, romi, kontempliatyvi mama, tikinti, ištikima, atsidavusi žmona ir motina, netgi „moteris, apsisiautusi saule“ (Apr 12, 1). Bet visi šie vaizdiniai graso pavojumi, kad pamiršime jos žmogiškumą. Kaip ir mes, Marija džiaugdavosi smagiomis valandėlėmis su šeima, jai teko sutikti daug iššūkių ir ištverti begalę sunkumų. Ji išgyveno džiaugsmą matydama savo Sūnų augantį ir besimokantį, taip pat atlikdama kasdienes žmonos bei motinos pareigas. Drauge jai teko įveikti skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-02

Popiežiaus intencijos spalio mėnesį

Evangelizacijos – Už darbo rinką, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo. Panevėžio vyskupijos – Už mokytojus.

Paskelbta: 2017-10-01

Šventadienio pamokslas. XXVI eilinis sekmadienis

  „Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30

Spalio Artuma: senatvė – ar laikas „džiauti irklus“?

„Ne“, – sako popiežius Pranciškus, kai spalio Artumoje toliau bandome suprasti jo paraginimą apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, šįkart atrasdami… senatvę – visų ateitį, o kai kurių jau šiandienos tikrovę. Drauge su Pranciškumi ir įkandin jo siunčiame žinią savo skaitytojams: kad istorija prasideda ne nuo mūsų, kad esame tik kelio paveldėtojai, kad mums labai reikia senolių žodžių, švelnumo ar vien artumo (pagal AL 192). Tad spalį, ne tik Rožinio maldos, bet ir Pagyvenusių žmonių mėnesį, Artumoje svarstome: kam skirtas šis laikas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30

Priprasti prie kito

„Norėjome, kad tai būtų ne tik mūsų, bet ir Jėzaus reikalas“, – apie pasiruošimo santuokai laikotarpį pasakoja Svajūnė ir Jaunutis JUŠKIAI. Savo draugystės liudijimu Artumai jie dalijosi likus savaitei iki vestuvių. Į santuoką šią porą lydėjo bendruomenė, o taip pat lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“ – vienas veiksmingiausių Bažnyčios įrankių užmezgant santykį su jaunimu, padedantis atrasti ir perduoti brangiausias vertybes. Kaip jaunai porai sekėsi liudyti draugystę, o per liudijimą kitiems – atrasti vienam kitą, kai šiomis dienomis gyventi atskirai skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30

Popiežius: Arkangelai yra mūsų pašaukimo broliai

Šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra tarsi mūsų pašaukimo broliai: jie stovi Viešpaties akivaizdoje, kad Jam tarnautų, Jį šlovintų, kad kontempliuotų Viešpaties veido šlovę. Tačiau Viešpats juos siunčia, kad palydėtų mus gyvenimo kelyje, pasakė popiežius rytmečio Mišiose penktadienį Šventosios Mortos namų koplyčioje Vatikane. Šventasis Tėvas pasiūlė paprastą maldą, kad prašytume šventųjų arkangelų užtarimo. Svarbus jų vaidmuo mums, esantiems pakeliui kelyje link išganymo. Mes ir angelai turime tą patį pašaukimą: kartu bendradarbiauti Dievo išganymo plane, sakė popiežius šventųjų arkangelų Mykolo, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-29

Vyskupu nominuotas kun. Darius Trijonis

  Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 m. pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m., Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje. 1991 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurią baigė 1996 m. Tiek katalikiškoje mokykloje, tiek seminarijoje ypatingą įtaką jaunuolio dvasinei formacijai darė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-29


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt