Apjuoskime Lietuvą ir pasaulį Spalio 7 d. Šv. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės dieną 12 val. malda!

Broliai lenkai tą pačią dieną 11.30 organizuoja akcija – „Rožinis iki sienų“ -„Różaniec do granic“ – rožinio maldą už Lenkiją ir pasaulį, Fatimos apsireiškimų 100-ečiui pažymėti. Broliai kapucinai kviečia taip pat pagal galimybes namuose, bažnyčiose, ligoninėse, darbo vietose, viešoje erdvėje melstis rožinio malda, nes Šv. Mergelė Marija apsireiškusi Fatimoje kvietė melstis rožinio malda ir per maldą gelbėti pasaulį bei save nuo piktojo.     Spalio 7 d. 12 val. Šv. Mergelės Marijos Rožinis!   kapucinai.net http://rozaniecdogranic.pl/start        

Paskelbta: 2017-10-05

Europos vyskupų konferencijos taryba: Bažnyčia myli Europą ir tiki jos ateitimi

  Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas rugsėjo 28 – spalio 1 d. dalyvavo Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinėje asamblėjoje, kuri arkivysk. Tadeuszo Kondrusiewicziaus kvietimu vyko Minske. Vyskupai kalbėjo apie Europą ir Bažnyčios misiją joje, darbo grupėse dalinosi patirtimi jaunimo pastoracijos srityje, taip tęsdami pasiruošimą 2018 m. vyksiančiam Vyskupų Sinodui, susipažino su Katalikų Bažnyčios padėtimi Baltarusijoje, taip pat susitiko su šalies prezidentu A. Lukašenka. „Bažnyčia myli Europą ir tiki jos ateitimi. Europa yra ne tik teritorija, bet ir dvasinė užduotis“, – skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-05

Popiežiaus homilija. Atraskime savo šaknis; negyvenkime vidinėje tremtyje

Ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie mūsų kaip žmonių, kaip krikščionių, kaip bendruomenės narių tapatybę. Jei žmogus gyvena tarsi pats save būtų ištrėmęs į psichologinę tremtį – jis liūdi, jį slegia skausmas. Tačiau koks džiaugsmas jį užlieja kai jis atranda savo šakinis, savo tikrą tapatybę! Apie tai byloja šios dienos pirmasis skaitinys iš Nehemijo knygos. Dievo tauta 70 metų gyveno tremtyje Babilonijoje, tačiau kai babiloniečius nugalėjo persai, izraelitams buvo leista sugrįžti į tėvynę. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-05

Tėvas Stanislovas. Pagarba sau

Nors Šventasis Raštas daug kur ragina būti nuolankiems, bet jame taip pat yra daug vietų, kur žmonėms primenama jų didelė vidinė vertybė. Jie raginami „nebūti žmonių vergais“, garbingai elgtis. Mums visiems reiktų pajusti savo krikščioniškąją vertę. Esame Dievo kūriniai, turime mylėti ir gerbti mumyse esančią vidinę bažnyčią. Gyvenime turi skambėti didysis moto – PAGARBA. Pagarba Dievui, artimui, sau, kūrinijai. Pagarba sau… O ar tai ne išdidumas? Ne! Išdidumas ar pasipūtimas su pagarba nesiderina. Kas puikuojasi, pučiasi, tas save apjuokia, o skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-05

Apie Šv. Mišias

Atėjau į Šv. Mišias, kai arkivyskupas ir kunigai jau ėjo iš zakristijos. Išgirdau Dievo Motinos balsą: Šiandien tau mokslo diena. Susikaupk, kad galėtum įsidėmėti, tai – ką sužinosi, kad galėtum pasidalinti su kitais žmonėmis. Išgirdau nuostabias giesmes, kurios tai artėjo, tai tolo. Arkivyskupas pradėjo šv. Mišias. Kai priėjo iki gailesčio akto, Dievo Motina pasakė: Iš visos širdies gailėkis, kad savo nuodėmėmis įžeidei Dievą. Aš pagalvojau: aš neįžeidžiau, nes tik vakar buvau išpažinties, esu malonės stovyje. Dievo Motina pasakė: Neįžeidei? Aš skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-04

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės drąsai ir kantriai sekti Jėzumi

„Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“. Šią antradienio Mišiose skaitytą Evangelijos pagal Luką ištrauką, popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. „Tiktai vieną kartą Jėzus sau leido kreiptis į Tėvą ir prašyti, kad atitolintų nuo jo kryžių. „Tėve, sakė jis Alyvų darželyje, jei įmanoma, atitolink nuo manęs šią taurę, tačiau tebūnie ne mano,  bet tavo valia“. Jėzus buvo klusnus Tėvo valiai. Buvo ryžtingas ir klusnus. Ir toks buvo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-03

Kas šiandien yra šventyklos prekystaliai?

Įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems: „Parašyta: ‘Mano namai turi būti maldos namai’, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“ (Lk 19, 45-46). Šios dienos Evangelija tarsi supurto. Pažadina. Veikia kaip adrenalinas. Dieviškajam Mokytojui įžengus į šventyklą, ten kyla tikras chaosas. Jėzaus veiksmai ir žodžiai gal netgi nugąsdina, ar bent jau sukelia pagarbią baimę. Antai skaitome: „įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus“. Lukas aprašo šią sceną gan santūriai. Paraleliniame evangelisto Jono tekste (Jn. 2, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-03

Malda su Marija

Mąstant apie Mariją į galvą ateina daug nuostabių dalykų apie ją: skaisti, be nuodėmės mergelė, romi, kontempliatyvi mama, tikinti, ištikima, atsidavusi žmona ir motina, netgi „moteris, apsisiautusi saule“ (Apr 12, 1). Bet visi šie vaizdiniai graso pavojumi, kad pamiršime jos žmogiškumą. Kaip ir mes, Marija džiaugdavosi smagiomis valandėlėmis su šeima, jai teko sutikti daug iššūkių ir ištverti begalę sunkumų. Ji išgyveno džiaugsmą matydama savo Sūnų augantį ir besimokantį, taip pat atlikdama kasdienes žmonos bei motinos pareigas. Drauge jai teko įveikti skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-02

Popiežiaus intencijos spalio mėnesį

Evangelizacijos – Už darbo rinką, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo. Panevėžio vyskupijos – Už mokytojus.

Paskelbta: 2017-10-01

Šventadienio pamokslas. XXVI eilinis sekmadienis

  „Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt