Kova su stresu, arba Kodėl poilsis toks svarbus?

Įprotis gyventi įtampoje – vienas pagrindinių šiuolaikinio žmogaus palydovų. Visi nuolatos kažkur skubame, bėgame, nespėjame… Nuo pat ryto galvoje sukasi darbų sąrašas – ir būtent tai nulemia, kaip susiklostys diena. Kad ir kiek rūpesčių patirsime ar bandysime viską suspėti – įtampa jau įrašyta mūsų dienotvarkėje. O vakare darbo reikalus pakeičia namų rūpesčiai… Gal ir sunku tuo patikėti, tačiau į psichologus labai dažnai kreipiasi žmonės, kurie apskritai neatostogauja. Jie nežino, ką reiškia atsigulti ant sofos ir nieko neveikti, „atsijungti“ nuo kasdienių skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-09

Palaiminimai

  Kalno pamokslas yra pasauliui skirta Dangaus palaima, balsas nuo Dievo sosto. Jis buvo duotas žmonijai kaip būtinas Įstatymas, kaip Dangaus šviesa, teikianti viltį ir paguodą, džiaugsmą ir padrąsinimą klaidžiojantiems visuose gyvenimo vingiuose. Pamokslininkų Pamokslininkas, Vyriausiasis Mokytojas ištaria žodžius, kuriuos Tėvas liepė Jam pasakyti. Palaiminimai yra Kristaus sveikinimas ne tik tiems, kurie tiki, bet ir visai žmonijai. Atrodo, kad Jis akimirkai užsimiršo, jog yra žemėje, o ne danguje. Jis vartoja žodžius, žinomus ir suprantamus tik šviesos pasauliui. Palaiminimai iš Jo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-08

Atleisti sau

Didžiausia našta, kurią nešame – tai mūsų pačių užsikrauti sunkumai, kaltės, kurios nuolat vargina ir neleidžia augti, būti laimingiems. Neretai tai kliudo brandiems mūsų tarpusavio santykiams ir žmogaus atvirumui Dievui. Sunkiausia atleisti ne tiems, kurie žiauriai pasielgė, atnešė nuostolio ar tiesiog įskaudino piktu žodžiu. Sunkiausia atleisti sau. Metų metus žmonės nešiojasi pagrįstą ir nepagrįstą kaltę, smerkdami ir niekindami save už tai, kad subyrėjo santuoka, nepavyko koks nors darbas ar atliktas liūdnų pasekmių atnešęs pasirinkimas. Patys negailestingiausi teisėjai esame mes patys teisdami skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-07

Šventadienio pamokslas. XXVII eilinis sekmadienis

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-07

Popiežiaus homilija. Gėdos jausmas dėl nuodėmių – malonė, vedanti į atleidimą

„Viešpats, mūsų Dievas, teisus; o mums po šiai dienai teberausta veidas iš gėdos“, – sakoma penktadienio Mišių metu skaitytoje pranašo Barucho knygos ištraukoje, kalbančioje apie neklusnumą Dievo įstatymui, tai yra nuodėmę, ir atsivertimo kelią. Apie tai ir popiežius Pranciškus kalbėjo Šv. Mortos namų koplyčioje penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje. „Niekas negali sakyti – „aš esu teisus“, „aš nesu kaip tas arba ana“. Visi esame nusidėjėliai. Sakyčiau, kad tai pirmasis mūsų visų vardas – nusidėjėliai. Kodėl gi mes esame nusidėjėliai? Dėl skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-06

Pasakojimas sielai. Geriausi draugai

Žmogus su žirgu ir šunimi žingsniavo keliu, kai į juos trenkė žaibas. Nieko nepajutę, jie jau žingsniavo anapusiniame pasaulyje. Jų kelias ėjo įkalne, saulė kepino, ir jie labai ištroško. Kelio vingyje keliauninkai pamatė nuostabius marmurinius vartus, atsiveriančius į auksinę aikštę, o jos centre stovėjo fontanas, iš kurio tryško krištolo skaidrumo vanduo. Keleivis kreipėsi į vartus saugojusį žmogų: -Kokia čia vieta? -Dangus. -Kaip nuostabu jį pasiekti, mes tokie ištroškę! Sargas parodė į fontaną. -Gali įeiti ir gerti, kiek tik nori. -Mano skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-06

Apjuoskime Lietuvą ir pasaulį Spalio 7 d. Šv. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės dieną 12 val. malda!

Broliai lenkai tą pačią dieną 11.30 organizuoja akcija – „Rožinis iki sienų“ -„Różaniec do granic“ – rožinio maldą už Lenkiją ir pasaulį, Fatimos apsireiškimų 100-ečiui pažymėti. Broliai kapucinai kviečia taip pat pagal galimybes namuose, bažnyčiose, ligoninėse, darbo vietose, viešoje erdvėje melstis rožinio malda, nes Šv. Mergelė Marija apsireiškusi Fatimoje kvietė melstis rožinio malda ir per maldą gelbėti pasaulį bei save nuo piktojo.     Spalio 7 d. 12 val. Šv. Mergelės Marijos Rožinis!   kapucinai.net http://rozaniecdogranic.pl/start        

Paskelbta: 2017-10-05

Europos vyskupų konferencijos taryba: Bažnyčia myli Europą ir tiki jos ateitimi

  Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas rugsėjo 28 – spalio 1 d. dalyvavo Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinėje asamblėjoje, kuri arkivysk. Tadeuszo Kondrusiewicziaus kvietimu vyko Minske. Vyskupai kalbėjo apie Europą ir Bažnyčios misiją joje, darbo grupėse dalinosi patirtimi jaunimo pastoracijos srityje, taip tęsdami pasiruošimą 2018 m. vyksiančiam Vyskupų Sinodui, susipažino su Katalikų Bažnyčios padėtimi Baltarusijoje, taip pat susitiko su šalies prezidentu A. Lukašenka. „Bažnyčia myli Europą ir tiki jos ateitimi. Europa yra ne tik teritorija, bet ir dvasinė užduotis“, – skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-05

Popiežiaus homilija. Atraskime savo šaknis; negyvenkime vidinėje tremtyje

Ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie mūsų kaip žmonių, kaip krikščionių, kaip bendruomenės narių tapatybę. Jei žmogus gyvena tarsi pats save būtų ištrėmęs į psichologinę tremtį – jis liūdi, jį slegia skausmas. Tačiau koks džiaugsmas jį užlieja kai jis atranda savo šakinis, savo tikrą tapatybę! Apie tai byloja šios dienos pirmasis skaitinys iš Nehemijo knygos. Dievo tauta 70 metų gyveno tremtyje Babilonijoje, tačiau kai babiloniečius nugalėjo persai, izraelitams buvo leista sugrįžti į tėvynę. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-05

Tėvas Stanislovas. Pagarba sau

Nors Šventasis Raštas daug kur ragina būti nuolankiems, bet jame taip pat yra daug vietų, kur žmonėms primenama jų didelė vidinė vertybė. Jie raginami „nebūti žmonių vergais“, garbingai elgtis. Mums visiems reiktų pajusti savo krikščioniškąją vertę. Esame Dievo kūriniai, turime mylėti ir gerbti mumyse esančią vidinę bažnyčią. Gyvenime turi skambėti didysis moto – PAGARBA. Pagarba Dievui, artimui, sau, kūrinijai. Pagarba sau… O ar tai ne išdidumas? Ne! Išdidumas ar pasipūtimas su pagarba nesiderina. Kas puikuojasi, pučiasi, tas save apjuokia, o skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-05


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt