Birželinės pamaldos

    Birželio mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.  Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.         

Paskelbta: 2018-05-31

Maldos birželio mėnesiui

    Birželio mėnuo yra skirtas švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.     Švč. Jėzaus Širdies litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,   |   pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, Jėzaus Širdie, begalinės didybės, Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-31

Registracija į šv. Mišias kartu su popiežiumi Pranciškumi Kaune rugsėjo 23 d. (sekmadienį)

      Kaip žinote, popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje rugsėjo 22 ir 23 dienomis. Rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje popiežius Pranciškus aukos šventąsias Mišias kartu su Lietuvos žmonėmis.     Jau prasidėjo registracija į šv. Mišias kartu su popiežiumi Pranciškumi Kaune rugsėjo 23 d. (sekmadienį). Kviečiame visus norinčius vykti registruotis zakristijoje prieš ar po šv. Mišių arba darbo dienomis parapijos raštinėje. Kelionės kaina 5 Eur. Registracijos metu prašome atnešti kelionpinigius. Vietų skaičius ribotas.     

Paskelbta: 2018-05-19

Malda „Tėve mūsų“

Ar kada esate girdėję galingesnę ir svarbesnę maldą už Tėve mūsų? Be to, pats Jėzus jos mus išmokė. Tačiau tyko pavojus prie jos priprasti ir berti ją kaip žirnius į sieną! Tad pasitelkę šv. Augustino mokymą skirkime šiek tiek laiko Tėve mūsų maldai apmąstyti, kad ji vėl taptų mums gyva. Melsdamiesi „teesie šventas Tavo vardas“, raginame save trokšti, kad šventas Jo vardas visuomet būtų žmonių gerbiamas. Kitaip sakant, šiais žodžiais meldžiame, kad Jo vardas niekuomet nebūtų niekinamas ar žeminamas. Melsdamiesi „teateinie skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-19

Popiežiaus homilija: malonė mylėti priešus

  Pirmadienio, birželio 19 dienos ryto šv. Mišiose, aukotose šv. Mortos namų koplyčioje, popiežius Pranciškus komentavo vieną iš sunkiausių „evangelinės logikos“ teiginių: meilę priešams, gero linkėjimą tiems, kurie mus persekioja. Tai viršija žmogišką logiką. Tačiau su Dievo Žodžio ir malonės pagalba to siekiame, jei norime būti tokie tobuli kaip ir dangiškasis Tėvas, kurio meilė yra „visuotinė“. Didelis atstumas, begalinis atstumas tarp mūsų, kurie neatleidžiame ir mažų dalykų, ir to, ko iš mūsų prašo Viešpats ir kokį pavyzdį pats parodė: atleisti skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-19

Nuncijus: Susitikimas su Šventuoju Tėvu Lietuvoje tebūna džiaugsmo šventė

    Popiežius Pranciškus rugsėjo 22 dieną atvyksta į Lietuvą. Po to lankysis Latvijoje ir Estijoje. Kodėl jis atvyksta į Baltijos šalis? Kokią žinią atveš popiežius Pranciškus? Apaštališkasis Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana Kaišiadorių katedroje birželio 17 minėdamas pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos pirmąsias metines pasakė, jog popiežiaus apsilankymas – „tai be galo ypatingas laikas katalikų Bažnyčiai Lietuvoje“. Popiežius atvysta „susitikti su mumis, pamatyti mus, pasikalbėti su mumis, prisiliesti prie mūsų gyvenimų, padrąsinti ir sustiprinti tikėjime“. Nuncijus priminė istorinę pirmąją skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-18

Ar aš pasiruošęs susitikti su vargšu?

Vieną vakarą į kaimo vikaro namus pasibeldė benamė moteris ir paprašė pagalbos. Vikaras sutriko: buvo gana vėlu, o jis buvo įsitraukęs į pasirengimą pamokslui. Nežinodamas, ką daryti, jis nuoširdžiai pažadėjo už ją pasimelsti. Vėliau toji moteris sukūrė poemą ir perdavė ją priglaudusios įstaigos darbuotojui. Aš buvau alkana, ir jūs suformavote darbo grupę aptarti mano alkiui. Aš buvau įkalinta, ir jūs tyliai nuslinkote į savo koplyčią pasimelsti, kad mane išleistų. Aš buvau nuoga, ir jūs mintyse svarstėte mano išvaizdos moralumą. Aš skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-18

Birželio 19 d. minimas Šv. Romualdas, abatas

    Šv. Romualdas (951-1027), abatas, minimas birželio 19 d. Romualdas gimė Rovenoje, Italijoje, Onesti kunigaikščių šeimoje, po palaidos jaunystės jis išgirdo Viešpaties kvietimą atsiskyrėlio gyvenimui. Jis statėsi ermitažus prie kai kurių abatijų Klasėje, Venecijoje, Kuksoje ir kitose Italijos vietovėse, kad ten gyventų atsiskyrėlio gyvenimą kartu giedodamas vienuolių liturgiją. Tik Val del Kastro ir vėliau Kamaldoli vietovėje Apeninuose jis galėjo įgyvendinti savo siekį visam laikui. Mirdamas šv. Romualdas meldė savo brolius palikti jį vieną su Dievu. Taip vienatvėje jis išėjo pas skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-18

Artuma. Iš meilės broliui…

      Jei tavo brolis nusideda, eik ir įtikink jį esant kaltą… Jie jis tavęs paklausys, tu laimėjai savo brolį (plg. Mt 18, 15). Broliškas pataisymas – tai tiesa, pasakyta su meile; tik labai svarbu visa daryti su meile: „Visų pirma turėsite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę“ (1 Pt 4, 8). Meilė pirmiausia skatina ieškoti paklydusio brolio. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog tai prieštarauja draudimui teisti (Mt 7, 1) ir trukdo siekti susitaikymo (Mt skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-17

Šventadienio pamokslas. XI eilinis sekmadienis

    Žvelgiant į delne gulintį grūdą, savaime norėtųsi pavadinti jį inertiška materija, nors iš tiesų tas grūdelis savyje slepia gyvybę, kuri , susidūrusi su saule, vandeniu ir žeme, yra pasirengusi išsiveržti su gaivališka jėga … Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-16

Palaiminimai. „Jūs – žemės druska.“

   „Jūs – žemės druska.“ (Mato 5, 13) Druska vertinama dėl jos apsauginių savybių. Vadindamas Savo vaikus druska, Dievas nori juos pamokyti, kad tapdami Jo malonės paveldėtojais, jie tampa Jo įrankiais gelbėjant kitus. Dievas išsirinko Sau tautą iš visų tautų ne tik tam, kad pavadintų juos sūnumis ir dukromis, bet kad per juos pasauliui būtų suteikta išganingoji malonė (žr. Titui 2, 11). Viešpats išsirinko Abraomą ne tik Savo bičiuliu, bet ir paskyrė jį palaiminimų, kuriuos Dievas norėjo suteikti tautoms, tarpininku. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-16

Tėvas Stanislovas. Debesys

Vargu ar tos žvaigždžių sankaupos, kurioms astrologai davė įmantrius vardus: Ožiaragis, Vandenis ir t.t., – gali paveikti mūsų gyvenimą. Vienintelė jų nauda: kai akys nuvargsta nuo amerikoniškų televizijos programų (o kokios jos tuščios ir svetimos mūsų pasaulėjautai!), atskleiskite užuolaidas ir pasigėrėkite žvaigždėtu dangaus skliautu. Biblija betgi ragina mus kartais pažvelgti ne vien į nuostabų žvaigždėtą dangų, bet ir į debesis: „Tegu žino žmonės: po audros būna giedra, po tamsos nušvis vėl šviesa“. Štai ši „astrologija“ mums naudinga, mums kalbanti. Viduramžių, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-15

Pasakojimas sielai. Banknotas

Lektorius pradėjo pranešimą mosuodamas žaliu šimto eurų banknotu. -Kas nori šio banknoto? – paklausė. Pakilo daug rankų, bet lektorius pridūrė: -Prieš jį įteikdamas turiu kai ką padaryti. Greitais judesiais sutrynė banknotą delnu ir paklausė: -Kas jo dar nori? Rankos ir vėl pakilo. -O jei padarysiu taip? Metė banknotą į sieną, o kai šis nukrito ant žemės, sumindė jį kojomis. Po to vėl jį parodė klausytojams: banknotas buvo purvinas ir nušiuręs. -Ar kas nors jo dar nori? Kaip ir prieš tai, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-06-14


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt