Paskirkite 1,2% GPM Zarasų parapijos bendruomenei

      Prašome paremti Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 1,2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2020 metus) gautų pajamų mokesčio (1,2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Užpildytą formą galite išsiųsti (internetu ar paštu) į VMI  ar teikti prašymus elektroniniu būdu. Užpildyti kviečiame iki gegužės 3 d. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Zarasų skyrius. Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai. Detalesnę informaciją skaitykite ČIA      

Paskelbta: 2021-02-23

Šv. Mišių užsakymas Jūsų intencijomis

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 8.00 ir 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 ir 12.00 val. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-12-15

Balandžio 13 d. minimas Šv. Martynas I, popiežius, kankinys

    Šv. Martynas I (+656), popiežius, kankinys, minimas balandžio 13 d. Šv. Martynas buvo kilęs iš Todžio miesto Umbrijoje, Italijoje, gyveno Romoje. Būdamas diakonu kiek laiko buvo popiežiaus pasiuntiniu Konstantinopolyje. 649 metais išrinktas popiežiumi. Tais laikais hierarchus tvirtindavo imperatorius. Konstantas II atsisakė tvirtinti Martyną I, nes skyrėsi jų nuomonės dėl Jėzaus Kristaus dieviškosios ir žmoniškosios prigimties. Imperatorius laikėsi monoteletizmo (nuomonės, kad Jėzus turėjo tik vieną valią), su kuriuo kovojo Martynas I. Nepaisydamas imperatoriaus valios popiežius Martynas I susikvietė į skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-12

Atleidimo mokykla

Todėl melskitės taip: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.“ Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų (Mt 6, 9-15).   Ar reikia atleisti skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-11

Antrasis Velykų (Dievo Gailestingumo) sekmadienis

Meilė Kristaus kūne įrašė savo pasakojimą žaizdų rašmenimis ir tas įrašas neišnaikinamas, kaip ir pati meilė. Pasikeitė kitkas: iš tų žaizdų jau teka nebe kraujas, bet šviesa ir gailestingumas, o į tas žaizdas besitiesiančioje Tomo rankoje yra visų mūsų rankos. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-10

Šv. Faustinos palikimas

  Gailestingojo Jėzaus vizija XX amžius buvo vienas žiauriausių planetos istorijoje: Sovietų Sąjungoje siautėjo raudonasis teroras, Vokietijoje galvą kėlė nacistai, Ispanijoje įsiplieskė pilietinė nesantaika. Pasaulis stovėjo prie karo, kuriame žus milijonai, slenksčio. Didėjant įtampai ir galingųjų valstybių vadovams sprendžiant tautų likimus, kukli lenkų vienuolė prabilo apie vizijoje jai pasirodžiusio Dievo siunčiamą gailestingumo žinią žmonijai. 1931 m. vasario 22 d. Dievo Gailestingumo Motinos kongregacijos vienuolei Marijai Faustinai Kowalskai (tikrasis vardas – Helena) Plocko (Lenkija) vienuolyno celėje apsireiškė baltu drabužiu vilkintis Jėzus. skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-09

Akmuo ir mes

  Velykinę homiliją šiemet norisi pradėti ne nuo džiugaus ir lengvo aleliuja, bet nuo evangelisto pastabos apie akmenį, užritintą ant Jėzaus kapo angos. Dėl jo nerimauja moterys, keliaujančios ankstų rytą prie Jėzaus kapo, kad pateptų aliejais jo kūną. „Kas mums nuritins akmenį?“ Klausimas susijęs su fiziniu silpnumu, puikiai suvokiant, ką tu gali ir ko negali. Mums kaip niekada šiandien tinka tapatintis su tomis moteriškėmis ir jų rūpesčiu. Kad ir koks galingas iki šiol atrodė pasaulis, dabar jis – lyg anos skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-08

Zarasų dekano katechezė apie Prisikėlimą

    Mieli broliai ir seserys Kristuje, sveikinu visus sulaukusius gražiausios pavasario šventės – šv. Velykų – Kristaus prisikėlimo. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas nėra vienintelis įvykis žmonijos istorijoje tarp daugelio įvykusių. Tai net nėra vienas iš tų puikiųjų žmonijos istorijos įvykių, kurie iš esmės pakeitė žmonių kultūrą ir gyvenimo eigą per politinius pokyčius ar technologinius bei medicininius atradimus. Kristaus prisikėlimas yra greičiau tas įvykis, kuris keičia absoliučiai visus žmonijos istorijos įvykius. Tai įvykis, kuris iš naujo paaiškina visą mūsų skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-07

Iš tiesų prisikėlė

    „Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus“ (Apr 1, 17–18). „Mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo“, – giedame Velykų šlovinime. Mirtį jis įveikė mirtimi. Būtent čia mes turėtume pradėti galvoti apie Kristų kaip Viešpatį. Kaip šv. Jonas matė savo regėjime, Jėzus turi mirusiųjų pasaulio raktus, nes jis buvo miręs ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-06

Prisikėlimas? Įrodyk Tai Man

    „Ar prisikėlė iš numirusiųjų? Tikrai. Tiesa. O aš norėčiau parduoti jums tiltą“. Taip atsakytų Tomas, jeigu jis gyventų mūsų dienomis. „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu“ (Jn 20, 25). Jis anksčiau matė mirusius žmones. Ir Jėzus buvo miręs. Jis panašus į XXI amžiaus racionalistus. Jie tvirtino „Tai neįtikėtina“. „Tai neįvyko“. Bet kas, jei tikrai tai įvyko? Tomas įtikėjo, kai Jėzus jam pasirodė, Tomui ištiesė savo rankas skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-05

Zarasų dekano Velykų homilija

    Mieli broliai ir seserys, šiandien mes išgyvename didingą įvykį – Jėzaus Kristaus prisikėlimą iš numirusių, pergalę prieš mirtį. Koks džiaugsmas sužinojus, kad Dievo meilė yra stipresnė už mirtį! Jėzaus prisikėlimas savo šlove mums nušvietė naują gyvenimą. Mūsų gerojo Išganytojo širdis taip troško mus išgelbėti, kad Jis dosniai dalijosi su mumis savo pergalinga šlove. Jo atpirkimo metu mūsų Gelbėtojo meilė, stipresnė už mirtį, perkeitė mūsų nuodėmingas širdis. Atėjęs į šį pasaulį, Jis iškėlė mūsų žmonių prigimtį aukščiau net už skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-04-04

Warning: Use of undefined constant custom_pagination - assumed 'custom_pagination' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zarasupara/domains/zarasuparapija.lt/public_html/wp-content/themes/zarasu-parapija/page-straipsniai.php on line 27


Visos teisės saugomos © 2021 www.zarasuparapija.lt