Mažiesiems. 1 Neturėk kitų dievų, tik mane vieną

„Nes ir tu man esi vienintelis“   JAUNASIS ABRAOMAS Prieš daugybę metų didžiajame Ūro mieste Kaldėjoje gyveno jaunuolis vardu Abraomas. Jo tėvą šaukė Terahu. Terahas buvo skulptorius, jis mokėjo iškalti puikias įvairių dievų, kuriuos garbino Ūro gyventojai, figūrėles. Jų reikėjo prašant dievų pagalbos: namuose priešais skulptūrėles žmonės uždegdavo žvakes ar smilkydavo smilkalus, statydavo joms altorėlius judriausių gatvių sankryžose, o kai kurie nešiojo jas ant kaklo. Kiekvienas Ūro dievas turėjo savą paskirtį: vienas saugojo nuo pilvo skausmo, kitas padėjo klestėti verslui, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-15

Dievo gailestingumas Šventajame Rašte

Dievo meilė ir Jo gailestingumas nėra nauji apreiškimai žmonijai – apie tai kalbama kone kiekviename Šventojo Rašto puslapyje. Pasaulio sukūrimas ir Jo globa, kurią vadiname Dievo Apvaizda, o ypač Dievo Sūnaus įsikūnijimas, žmonijos atpirkimas ir jos išganymas yra vientisas Dievo meilės ir gailestingumo pasireiškimas: nuo pat gimimo esate mano našta, išlaikiau jus nuo pat vaikystės. Liksiu vis tas pats, kai jūs pasensite, kai jūs pražilsite, nešiosiu ir tada. Aš – tas, kuris nešiojau, aš – tas, kuris nešios, aš – skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-15

Motiniškos Bažnyčios balsas

Dešimt Dievo įsakymų, kurie daugelio žmonių sąmonėje yra daugiau ar mažiau įsitvirtinę. Tačiau mažiau pažįstami Penki Bažnyčios įsakymai, skirti tik Katalikų Bažnyčios nariams. Dievo įsakymai per tūkstantmečius išliko iš esmės nepakitę, Bažnyčia savo įsakymus gali keisti, atsižvelgdama į laikmečio aktualijas. Akylas skaitytojas, palyginęs Bažnyčios įsakymus sovietmečiu leistose ir naujausiose maldaknygėse, atras kai kurių skirtumų. Juos ir apžvelgsime. Visų pirma, ne kiekvienam lengva priimti grėsmingai skambantį žodį įsakymai, nes visuomenėje pernelyg pabrėžiamos asmens laisvės ir teisės formuoja kritišką požiūrį į pareigas ir įsakymų skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-15

O jei įsimyli kitą?

Ką turėtų daryti tikintis žmogus, jei gyvena bažnytinėje santuokoje, tačiau praeina meilė ir santykiai šeimoje tampa konfliktiški – ar pagal Bažnyčios mokymą žmogus turi ir toliau nešti tą kryžių ir gyventi šeimoje be meilės? Ką daryti, jei įsimyli kitą žmogų, kaip elgtis šeimoje? Štai į tokį Skaitytojos laišką, skaudų, bet tikrovišką, nesuvaidintą išgyvenimą, kurį tikriausiai patiria ne ji viena, atsakyti paprašėme mūsų bičiulės, trisdešimt penkerius metus ištveriančios Santuokoje su vienu ir tuo pačiu vyru, keturių vaikų mamos bei keturių anūkų močiutės, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-15

Tikėjimo brandumas

Įvairiais gyvenimo etapais mano tikėjimas skiriasi. Vaiko tikėjimas skiriasi nuo suaugusiojo, tačiau ir jis gali būti gilus ir nuoširdus. O ir suaugusieji savo tikėjimą ne visi išgyvena sąmoningai. Yra žmonių, kurių tikėjimas yra paviršutiniškas, jie net nesistengia gilintis į jį. Dievą atsimena retkarčiais, dažniausiai ko prašydami ar prispausti bėdos. Tokių žmonių tikėjimas yra daugiau tradicija negu artumas su Dievu. Jie net nebando užmegzti santykio su Dievu ir stengiasi gyventi taip, kad Dievas kuo mažiau „kliudytų“. Tikėjimas su Dievu sustiprėja, kai skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-14

Pasakojimas sielai. Čempionas

Didis šaudymo iš lanko meistras surengė savo mokinių varžybas, kad patikrintų jo pasirengimą. Nustatytą dieną viename proskynos gale ant medžio pritvirtino taikinį su raudonu apskritimu pačiame centre. Priešingame proskynos gale ant žemės nubrėžė liniją, už kurios susibūrė varžovai. Pirmasis priekin žengė nutrūktgalvis jaunuolis, nekantravęs įrodyti savo meistriškumą. Tvirtai suspaudė rankose lanką ir strėlę ir atsistojo į šaudymo poziciją. -Ar galiu šauti, mokytojau? Mokytojas atidžiai jį nužvelgė ir paklausė: -Ar matai mus supančius aukštus medžius? -Taip, mokytojau, puikiai matau visus laukymę skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-14

Popiežius: Kristus yra durys visiems: tiek vietiniams, tiek ateiviams

Sekmadienį, sausio 14 d. minimos Pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos proga popiežius Pranciškus aukojo šventąsias Mišias Šv. Petro bazilikoje. Homilijoje popiežius atkreipė dėmesį, kad jo kalbos mintys šią dieną skirtos visiems, o ypač į Mišias pakviestiems pabėgėliams ir migrantams, kurių dalis į Romą ir Italiją atvyko dar neseniai, o kiti čia jau daug metų gyvena ir dirba, o dar kiti jau priklauso „antrajai migrantų kartai“. Šios dienos liturgijos skaitiniai skatina įsigilinti į Viešpaties pašaukimą, kuriuo Jis ypatingu būdu kreipiasi į skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-14

Šventadienio pamokslas. II eilinis sekmadienis

  Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“) , kur gyveni?“ Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-13

Ar mums reikalingas Gydytojas?

Mus pasiekia toks Dykumos Tėvų pasakojimas. Kartą pas senolį vienuolį, garsėjusį šventumu, atėjo jaunas vienuolis ir pasidalijo savo džiaugsmu: „Aš taip uoliai meldžiuosi, kad maldose pradėjau matyti angelus.“ Tačiau vietoj pagyrimo jis teišvydo susirūpinusį senolio veidą ir išgirdo perspėjimą: „Nemanau, kad tuo iš tiesų reikėtų džiaugtis. Kai malda padės tau vis labiau išvysti savo nuodėmes, o ne angelus, tada bus galima sakyti, kad esi tikrame kelyje.“  Kokiame kelyje esame mes? Šiais metais vis dažniau girdime nuostabų žodį „gailestingumas“. Tai iš skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-13

Tėvas Stanislovas. Apie labirintą

Mūsų bažnyčiose įprasta tapyti simbolius: atmerkta akis trikampyje, svarstyklės, pelikanas, taurės… Viduramžiais buvo mėgstamas dar vienas labai įdomus simbolis, dabar, deja, jau užmirštas. Tai – labirintas. Jis atrodė kaip labai painiai įvairiausiomis kryptimis nubrėžtos linijos, tik labai gerai įsižiūrėjus, galima pamatyti, kur jis baigiasi, kur prasideda. Tas simbolis buvo paimtas iš graikų mitologijos, iš pasakojimų apie kažkokius be galo painius rūmus, į kuriuos įėjęs žmogus būtinai paslysdavęs. Išeiti iš tų rūmų buvo galima tik įsitvėrus Ariadnės siūlo. Kokie painūs, kokie skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-01-13


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt