ŠV. MIŠIŲ UŽSAKYMAS JŪSŲ INTENCIJOMIS

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 val. Jūsų užsakytomis intencijomis. Auką, skirtą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-25

Malda prašant šv. Juozapo užtarimo

  Raginame kasdien 20.00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vieni su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-20

Dalyvavimas šv. Mišiose nuotoliniu būdu

    ŠV. MIŠIŲ TRANSLIACIJOS: PER TELEVIZIJĄ, RADIJĄ, INTERNETU   Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti ir jungiantis į maldą stebint šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu.   YPAČ SVARBU, KAD NAMUOSE LIKTŲ IR Į MALDĄ PER TRANSLIACIJAS JUNGTŲSI: Kiekvienas, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, priklausantis vyresnio amžiaus grupei, sergantis lėtinėmis skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-14

Šv. Tėvo intencija kovo mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija kovo mėnesiui: kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje.        

Paskelbta: 2020-03-02

Popiežius: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims

Popiežius Pranciškus penktadienio vakarą suteikė ypatingą palaiminimą koronaviruso pandemijos prislėgtiems ir išgąsdintiems žmonėms visame pasaulyje. Popiežius 18 val. Romos laiku pasirodė ant Šv. Petro bazilikos laiptų. Žodžio liturgijos metu buvo giedama Evangelijos ištrauka, pasakojanti apie audros nuraminimą. Popiežius perskaitė homiliją. Po to prasidėjo antroji tyli maldos dalis – Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri baigėsi  Šventojo Tėvo suteiktu eucharistiniu palaiminimu „Urbi et orbi“. Jį priimantieji turėjo galimybę gauti visuotinius atlaidus. Šventojo Tėvo homilija „Atėjus vakarui“ (Mk 4, 35) – taip prasideda Evangelija, kurios skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-27

Gavėnios iššūkis: atmesti nesveiką pyktį

  Pradžiai: nesimaudykime kito žmogaus įniršyje Mūsų dienomis visur aplink pilna pykčio. Pykčio emocija pati savaime nėra joks blogis. Tomas Akvinietis sako netgi tai, kad kartais reaguojant į tam tikrus dalykus nesupykti gali būti ydinga, nes protingumas kartais reikalauja pykti, pavyzdžiui, susidūrus su neteisingumu ir nuodėme. Tačiau pyktis yra labai staigiai įsiplieskianti ir pavojinga emocija. Tad krikščionio uždavinys – rūpestingai stengtis sveiku būdu ją nukreipti. Augustinas įspėja, kad tapęs įpročiu į kokį nors asmenį nukreiptas pyktis pamažu virsta neapykanta, o mes skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-27

Ypatingieji atlaidai dabartinėmis pandemijos sąlygomis

Apaštalinės Penitenciarijos dekretas dėl ypatingųjų atlaidų suteikimo tikintiesiems dabartinėmis pandemijos sąlygomis. APAŠTALINĖ PENITENCIARIJA DEKRETAS Suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda jais rūpinasi. „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12). Šv. Pauliaus Romos Bažnyčiai parašyti žodžiai ataidi per visą Bažnyčios istoriją ir tikinčiuosius moko, kaip elgtis kančios, ligos bei negandos akivaizdoje. Šiuo metu, kai visa žmonija patiria nematomos skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-27

Lietuvos vyskupai: Didžioji savaitė – be viešų pamaldų, nukeliamos Lietuvos jaunimo dienos

    Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino šv. Mišiose Lietuvos tikintieji ir toliau dalyvaus tik nuotoliniu būdu – net ir per šv. Velykas, svarbiausią krikščionims šventę. Apie tai pranešė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas. Didžiosios savaitės pamaldos Remdamiesi Šventojo Sosto nurodymais, Lietuvos vyskupai nusprendė, kad visą Didžiąją savaitę šv. Mišios vyks be žmonių, atsisakoma visų procesijų. Krizmos (Didžiojo ketvirtadienio ryto) Mišios vyks be visų kunigų dalyvavimo, kaip yra įprasta šiose pamaldose. Didžiojo ketvirtadienio vakarą, Paskutinės vakarienės Mišių metu, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-27

Penktadienį popiežius suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui

  Penktadienį 19 val. Lietuvos laiku popiežius Pranciškus iš Šv. Petro aikštės Vatikane tikintiesiems suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi). Šitai Jo Šventenybė padarys atsižvelgdamas į nepaprastąją padėtį, kurioje šiuo metu yra visa žmonija dėl Covid-19 pandemijos. „Jau dabar visus kviečiu dvasiškai dalyvauti nuotoliniu būdu. Klausysimės Dievo žodžio, išsakysime maldavimus, pagarbinsime Švenčiausiąjį Sakramentą, kuriuo vėliau suteiksiu palaiminimą Urbi et Orbi. Bus galimybė gauti visuotinius atlaidus“, – jungtis į bendrą maldą pasaulio krikščionis sekmadienį pakvietė Šventasis Tėvas. Popiežius Pranciškus penktadienį skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-27

Geriau atsiklaupti prieš Dievą negu prieš nuodėmę

    Siekti šventumo – pirmasis ir pagrindinis tikslas šiame gyvenime. Šventumo siekimas – tai noras išvysti Dievą. Aš tam gimiau. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad paprastam mirtingajam pasiekti šventumo neįmanoma, kita vertus, žinome, kiek daug neįmanomų dalykų yra pasiekęs žmogus. Mano šventumas atveria vartus į Dangų, į laimingą amžinybę. Šventumas yra sąlyga išvysti Dievą. Ir dar žinau, kad be Dievo pagalbos šventumo nepasieksiu. Dievo malonė atveria galimybę būti šventai. Dievo malonė mus įkvepia siekti šventumo. Ji padeda kovoti su skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-26

Paimk savo Kryžių

Gavėnia. Daugelis krikščionių šį laikotarpį pasitinka pasiryžimais apmarinti kūno troškimus, riboti naudojimąsi internetu ar spoksojimą į televizoriaus ekraną, kad prisikėlimo džiaugsmas būtų tobulas. Savaitraštyje „Amerika“ t. James Martin SJ klausia: „Ką bendro su mumis turi prisikėlimas?“ Nejau mes turime būti nukryžiuoti, kad suvoktume, ką reiškia prisikėlimas? Bet juk šiandienos pasaulyje nukryžiavimas menkai tikėtinas net ten, kur krikščionys persekiojami. Su šiuo klausimu neišvengiamai susijęs ir Kristaus raginimas, kurį girdime sinoptinėse Evangelijose: „Teneša savo kryžių ir teseka manimi“ [Mt 16, 24-27; Mk skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-25

Kovo 25 d. minimas Viešpaties apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

  VIEŠPATIES APREIŠKIMO Švč. Mergelei Marijai IŠKILMĖ švenčiama kovo 25 d., Lietuvoje, jei pasitaiko per gavėnios sekmadienį, keliama į pirmadienį po jo, jei Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, keliama į pirmadienį po Atvelykio. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai faktas susijęs su Lk 1, 26-38. Apaštalas mums pasakoja, kad, kai Elžbieta buvo šeštame nėštumo mėnesyje, Dievas pasiuntė angelą Gabrielių į Nazaretą, mažą miestelį Galilėjos kalnuose, pas Mergelę Mariją. Marija buvo iš Dovydo giminės, ir buvo išleista už Juozapo iš tos pačios karališkos skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-24


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt