Švč. Mergelės Marijos Rožinis

Kas yra Rožinis?  Pirmiausiai tai nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai, kuriame telpa viskas – rūpesčiai, džiaugsmai, viltys. Marija yra galinga mūsų užtarėja, todėl Rožinio malda yra tarsi dieviškosios meilės ginklas prieš nuodėmę, blogį ir netvarką. Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis): Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume, šventuosius slėpinius; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen.   TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-30

Kard. Sigitas Tamkevičius. Mylėti – didžiausias įsakymas. XXX eilinis sekmadienis

  Evangelijos puslapiuose nuolatos šmėžuoja fariziejai, uoliai gynusieji Dievo Įstatymą; jie tikėjo į Dievą, bet stokojo meilės. Šitaip gali nutikti bet kuriam tikinčiam žmogui: galima tikėti į Dievą, bet gyventi be meilės ir rūpintis tik savo asmeniniu gyvenimu. Fariziejų akyse Jėzus buvo žmones suvedžiojantis klaidatikis, todėl ieškojo bet kokio kabliuko, kur galėtų prikibti ir apkaltinti. Evangelijoje pasakojama, kaip fariziejai klausė Jėzaus: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ (Mt 22, 36). Galbūt jie tikėjosi išgirsti Dekalogo pirmąjį įsakymą, kurio stropiai laikėsi, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-24

Vėlinių visuotiniai atlaidai – visą lapkritį

Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotiniuos atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse. Dekrete taip pat nurodoma, kad visuotinius atlaidus mirusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei visi kiti, kurie dėl civilinės valdžios pandemijos sąlygomis įvestų apribojimų negali išeiti iš namų. Atlaidams gauti jie privalo sukalbėti Vėlinių valandų liturgijos skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-24

Spalio 24 d. minimas Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas

  Antanas Marija gimė Salente, Katalonijoje (Ispanija) 1807 m. Buvo audėjas, tačiau įstojo į seminariją ir 1835 m. buvo įšventintas į kunigus. Jis atrado savo kelią – skelbti Evangeliją liaudžiai. Jam padėdavo grupelė kunigų, kuriuos jis subūrė į Nekaltosios Marijos Širdies Sūnų misionierių Institutą (1849 m.). 1850 m. Antanas Marija tapo Kubos Santjago arkivyskupu. Šešerius metus jis apaštalavo didžiojoje saloje pamokslaudamas, stiprindamas tikėjimą, smerkdamas ydas ir neteisybes. Karalienė Izabelė II jį parsikvietė į Ispaniją, norėdama pasilaikyti jį prie savęs kaip skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-23

Informacinis pranešimas apie Popiežiaus išsakytas mintis filme Francesco

    2020 m. spalio 23 d.   Žiniasklaidoje šiuo metu intensyviai aptariamos režisieriaus Jevgenijaus Afinejevskio filme Francesco išsakytos Popiežiaus mintys apie būtinybę neatstumti homoseksualių asmenų atspindi nuolatinį Šv. Tėvo norą padėti asmenims, atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bažnyčios nariai kviečiami nepažeidžiant tikėjimo ir Bažnyčios mokymo jautriai ir neabejingai pažvelgti į tuos mūsų bendrabūvio atvejus, kurie reikalauja įsiklausymo ir supratimo. Minėtasis filmas dabartinio Bažnyčios mokymo nekeičia. Lietuvos vyskupų konferencijos informacija      

Paskelbta: 2020-10-23

Spalio 23 d. minimas Šv. Jonas Kapestranas, kunigas

  Šv. Jonas gimė Abruzuose (Italija) 1380 m. Jis jau buvo svarbus asmuo, žymus teisininkas ir pirmasis Perudžos teismo pareigūnas, kai sulaukęs 30 metų apsivilko pranciškonų abitą. Po naujokyno, kur tekdavo dideli pažeminimai, jis studijavo teologiją vadovaujamas šv. Bernardino Sieniečio, kuris savo mokinį uždegė meile Jėzaus Vardui. Apie 1425 m. Jonas Kapestranas buvo įšventintas į kunigus ir ėmė pamokslauti, keliaudamas po Italiją, visur sukeldamas entuziazmą savo žodžiu ir stebuklais. Popiežiai įpareigodavo jį sunkioms misijoms tiek Europoje, tiek Šventojoje Žemėje. Paskutinius skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-22

Spalio 22 d. minimas Šv. Jonas Paulius II, popiežius

  Šv. popiežius Jonas Paulius II (1920-05-18 – 2005-04-02) gimė Vadovicuose (prie Krokuvos, Lenkija), 1938 m. pradėjo literatūros studijas Krokuvos Jogailos universitete, 1939 m. vokiečių naciams okupavus Lenkiją ir uždarius universitetą dirbo akmens kasykloje, vėliau chemijos gamykloje, 1942–1946 m. mokėsi pogrindžio kunigų seminarijoje. Ją baigęs 1946-11-01 buvo įšventintas kunigu, toliau tęsė teologijos studijas Romoje Angelikumo universitete. 1948 m. grįžęs į Lenkiją, dirbo vikaru Krokuvos arkivyskupijos parapijoje, vadovavo studentų sielovadai. 1951 m. studijavo filosofiją Liublino katalikų universitete. 1958-09-28 konsekruotas vyskupu ir paskirtas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-21

Apie Šv. Mišias

Atėjau į Šv. Mišias, kai arkivyskupas ir kunigai jau ėjo iš zakristijos. Išgirdau Dievo Motinos balsą: Šiandien tau mokslo diena. Susikaupk, kad galėtum įsidėmėti, tai – ką sužinosi, kad galėtum pasidalinti su kitais žmonėmis. Išgirdau nuostabias giesmes, kurios tai artėjo, tai tolo. Arkivyskupas pradėjo šv. Mišias. Kai priėjo iki gailesčio akto, Dievo Motina pasakė: Iš visos širdies gailėkis, kad savo nuodėmėmis įžeidei Dievą. Aš pagalvojau: aš neįžeidžiau, nes tik vakar buvau išpažinties, esu malonės stovyje. Dievo Motina pasakė: Neįžeidei? Aš skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-20

Malda su Marija

Mąstant apie Mariją į galvą ateina daug nuostabių dalykų apie ją: skaisti, be nuodėmės mergelė, romi, kontempliatyvi mama, tikinti, ištikima, atsidavusi žmona ir motina, netgi „moteris, apsisiautusi saule“ (Apr 12, 1). Bet visi šie vaizdiniai graso pavojumi, kad pamiršime jos žmogiškumą. Kaip ir mes, Marija džiaugdavosi smagiomis valandėlėmis su šeima, jai teko sutikti daug iššūkių ir ištverti begalę sunkumų. Ji išgyveno džiaugsmą matydama savo Sūnų augantį ir besimokantį, taip pat atlikdama kasdienes žmonos bei motinos pareigas. Drauge jai teko įveikti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-19

Spalio 19 d. minimi Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai

  Šventieji kankiniai Jonas Brebefas (1593–1649) ir Izaokas Žogas (1607–1646), Jėzaus Draugijos kunigai. Jonas Brebefas buvo įšventintas į kunigus 1615 m. Pasiųstas į Kvebeką 34 metus darbavosi tarp indėnų huronų. Giliai susivienijęs su Dievu malda ir atgaila, jis buvo davęs įžadą niekada nebėgti iškilus kankinystės grėsmei. Ir tai įvyko 1649 m. – Joną Brebefą nužudė irokėzai, kariavę su huronais.   Aštuoni jėzuitai prancūzai mirė už Kristų Šiaurės Amerikoje 1642–1649 metų laikotarpiu. Tarp jų – Izaokas Žogas, kuris buvo pasiųstas į Kanadą 1616 m., 1642 m. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-18


Visos teisės saugomos © 2020 www.zarasuparapija.lt