Šv. Tėvo intencija vasario mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija vasario mėnesiui: kad būtų išgirstas brolių migrantų, nusikalstamos prekybos aukų balsas ir į jį būtų atsižvelgta.          

Paskelbta: 2020-02-01

Šventadienio pamokslas. VII eilinis sekmadienis

Kasdieninio šventumo kelias yra pažymėtas tūkstančiais paprastų ir drauge įpareigojančių pastangų: nemanyti, jog esame išmintingi, bet nebijoti būti kvailiais, kad taptume išmintingi Viešpaties akyse. Mūsų vienintelis motyvas didžiuotis ir mūsų šventumo pagrindas yra pats Dievas ir Jo meilė. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-22

Vasario 22 d. minima Šv. apaštalo Petro Sosto šventė

Šią dieną Katalikų Bažnyčia švenčia šv. Petro Sosto šventę, pagerbdama ir paminėdama pirmąjį popiežių ir visus jo įpėdinius. Popiežius (iš lot. papa – „tėvas“, lenk. „papiež“) – Romos vyskupas, apaštalo šv. Petro įpėdinis, Kristaus vietininkas šioje žemėje, turįs pirmenybę (primatą) prieš kitus vyskupus ir valdžią visiems ir kiekvienam krikščioniui tikėjimo ir moralės srityse. Popiežiui primatas priklauso autoriteto teise, kurią iš paties Kristaus gavo šv. Petras. Katalikų Bažnyčia šv. Petro pirmenybę sieja su popiežiaus primatu kaip vieną ir tą patį teisinį autoritetą, Kristaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-21

Vasario 21 d. minimas Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

    Šv. Petras Damijonas gimė Ravenoje 1007 m. Apie 1035 m. tapo atsiskyrėliu kamalduliu Fonte Avelane; vėliau – šio vienuolyno prioras, laikomas pagrindiniu jo įkūrėju. 1055 m. popiežiaus atšaukiamas iš vienuolyno, kad padėtų reformuoti Bažnyčią, kurios gyvenimą apsunkino daugybė piktnaudžiavimų. Švento ir labai griežto gyvenimo pavyzdžiu, savo raštais ir visa veikla Petras Damijonas buvo didelė paspirtis popiežiams reformuotojams, labai juo pasitikėjusiems. 1057 m. pakeltas kardinolu ir iki pat mirties buvo popiežiaus legatu Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Savo veikaluose šv. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-20

Išpažinties paslaptį kunigui dera ginti iki kraujo praliejimo

Kardinolas Mauro Piacenza, Apaštalinės penitenciarijos vadovas, pristatė notą apie vidinio forumo svarbą ir sakramentinio antspaudo neliečiamumą. „Forum internum – vidinis forumas“ yra kanonų teisėje perimta romėnų teisės sąvoka. „Išorinis forumas“ liečia asmens ir bendruomenės (visuomenės, valstybės, Bažnyčios bendruomenės) santykius, o „vidinis forumas“ yra tas, kuriame asmuo atsistoja pats prieš save ir prieš Dievą. Juridinis teisingumas veikia „išoriniame forume“, o vidiniame asmuo leidžiasi būti vertinamas ir „teisiamas“ savo sąžinės, kurioje kalba ir Dievas. Tai sąžinės erdvė, kurioje subrendę sprendimai nėra „juridiškai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-19

Kaip elgtis bažnyčioje?

    Tekstas perpublikuojamas iš sausio mėn. „Artumos“ numerio Bažnyčia – pakrikštytųjų namai. Pastatas gavo vardą nuo bendruomenės, kuri čia renkasi, vardo. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti tuo, kuo turi būti. Tačiau nūdien dažnas užsukęs į bažnyčią nežino, kaip čia elgtis – kada galima sėdėti, kada stovėti, o kada reikia klauptis… Pirmiausia atkreipkime dėmesį į svarbias smulkmenas: • Dievas tikrai neskambins mobiliuoju telefonu, tad reikia išjungti garsą; • vyrai visose patalpose (ne tik bažnyčioje) nusiima kepurę; • čia skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-18

Šventumas pagal Pranciškų (11): kurti taiką – sudėtingiausias menas

    Ko labiausiai reikia mūsų laikams? Tikriausiai ne vienas žmogus savęs šito klausia dabartiniame cinizmo ir nevilties persunktame kontekste. Receptų siūloma įvairių: gal daugiau saugumo, ekonominės gerovės, individo laisvės? Popiežius Pranciškus primena: visais laikais pasaulį pozityviai keitė vienintelė jėga – asmeninis šventumas. Anksčiau publikuotas dokumentas, apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas nėra analitinis traktatas apie šventumą. „Mano kuklus tikslas – įžangoje rašo popiežius, – yra dar kartą priminti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-17

Vasario 17 d. minimi Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai

  XIII a. gyvenę septyni broliai, jauni prekeiviai vilna florentiečiai, buvo Švč. Mergelės Marijos brolijos nariai. Matydami savo tautiečių sumaterialėjimą ir palaidą gyvenimo būdą, jie pasitraukė į Senarijo kalną, esantį aštuoniolika kilometrų nuo Florencijos, kad gyventų neturte ir atgailautų pagal šv. Augustino regulą, atsidėtų kontempliacijai drauge su Mergele Marija – evangelinio gyvenimo ir dalyvavimo Kristaus slėpinyje sektinu pavyzdžiu. Septyni broliai taip pat darbavosi siekdami sutaikyti savo pernelyg dažnai susipriešinusius tėvynainius. Toks šventumo siekimo idealas patraukė daugelį ir nuo XIII a. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-16

Šventadienio pamokslas. VI eilinis sekmadienis

Iš tiesų Evangelija net ir tada, kai į mus prabyla pačiais kilniausiais žodžiais, nėra nei sunki, nei neįvykdoma. Ji neuždeda nepakeliamos naštos, o tik ieško mūsų tarpe tikrų vyrų ir moterų… Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: „Nežudyk“, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-15


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt