Sausio 18-25 d. maldos už krikščionių vienybę savaitė

        „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2) Parengta ir paskelbta bendradarbiaujant Popiežiškajai krikščionių vienybės tarybai ir Pasaulio Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir tvarkos komisijai. Lietuvišką vertimą parengė – Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas.   Medžiaga 2020-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams     MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖS ORGANIZATORIAMS Ieškoti vienybės visus metus Tradicinis laikotarpis Maldos už krikščionių vienybę savaitei švęsti Šiaurės pusrutulyje yra sausio 18–25 d. Šią datą 1908 m. pasiūlė tėvas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-17

Šv. Tėvo intencija sausio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija sausio mėnesiui: kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.          

Paskelbta: 2019-12-31

Sausio 24 d. minimas Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Pranciškus Salezas (1567-1622), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas, minimas sausio 24 d. Pranciškus Salezietis žurnalistų globėju tapo ne todėl, kad būtų mynęs laikraščių redakcijų slenksčius (tais laikais buvo neįmanoma!), bet todėl, kad, norėdamas geriau supažindinti su savo idėjomis, jis pasinaudojo tam tikra laikraščio forma. Vos įšventintas kunigu, jis kaip misionierius išvyko į protestantiškus kraštus, tačiau ten nepasiekė beveik jokių rezultatų, nes niekas jo tiesiog nesiklausė. Tad jis sugalvojo savo pamokslus išspausdinti ant skrajučių, kurias pavadino Les Controverses. Jas priklijuodavo prie namų sienų skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-23

Tėvas Stanislovas. Platono patarimas

    Sukūrė Dievas žmogų ir davė jam trijų stygų kankles, tris sielos pajėgas: protą, valią, jausmus. Kodėl tik tris? Mat tik toms trims pajėgoms Jis teikia tris antgamtines paramas – tikėjimą, viltį, meilę. „Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė“ (1 Kor 13,13). Tikėjimo antgamtinė dovana paremia mūsų protą; viltis atgaivina mūsų valią, idant ji nesuglebtų; meilė sušildo mūsų jausmus, kad jie nesustingtų. Jau vien toms trims pajėgoms išugdyti gyvenimas per skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-22

Sausio 22 d. minimas Šv. Vincentas, diakonas, kankinys

    Šv. Vincentas (IV a.), diakonas, kankinys, minimas sausio 22 d. Šv. Vincentas gimė Hueskoje (Huesca), Ispanijoje. Saragosoje tapo vyskupo Valerijaus diakonu. Abudu iškentę kankinimus, buvo nužudyti už ištikimybę Kristui Valencijoje Diokleciano persekiojimo metais (304 m.). Kaip ir šv. Laurynas Romoje, šv. Vincentas pasekė šv. Stepono pavyzdžiu, atskleisdamas visą diakonystės Bažnyčioje reikšmę. Nuo pat IV a. krikščionys ėmė teikti pagarbą trims diakonams kartu: Steponui, Laurynui ir Vincentui.         Gyvoji Duona    

Paskelbta: 2020-01-21

Sausio 21 d. minima Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

Šv. Agnietė (291-304), mergelė, kankinė, minima sausio 21 d. Kasmet sausio 21 d. Romos šv. Agnietės (gr. tyra, skaisti) fuori le Mura bažnyčios kanauninkams palaiminti atnešami du balti ėriukai. Šie gyvulėliai – tyrumo ir romumo simboliai – vėliau yra įteikiami popiežiui, kuris juos patiki Šv. Cecilijos benediktinų vienuolynui. Šių baltų ėriukų akinamai balta vilna bus naudojama išausti palijus, baltas stulas, kurias kaip autoriteto simbolį nešioja popiežius ir arkivyskupai metropolitai. Ši sena tradicija simboliškai kasmet primena Agnietės auką Dievui. Labiausiai paplitęs pasakojimas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-20

Diakono Dainiaus Kauniečio kunigystės šventimai

      Kunigas krikščionį lydi nuo pat gimimo: vaiko krikštas, vėliau laiminami svarbiausi gyvenimo tarpsniai, jis išlydi ir Anapus Saulės… „Geras kunigas – stipri parapija“ – neretai išgirsi. Todėl Sausio 19 diena – neeilinė diena visai Zarasų dekanato bendruomenei: Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupas, diakonui Dainiui Kauniečiui suteikė antros pakopos kunigystės šventimus. Rodos, net gamta džiūgavo — lauke buvo panašu į pavasarį.. O  bažnyčioje buvo daug ne tik parapijiečių, bet ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-20

Sausio 20 d. minimi Šv. Fabijonas ir Šv. Sebastijonas

    Šv. Fabijonas (?-250), popiežius, kankinys, minimas sausio 20 d. Popiežius šv. Fabijonas valdė Bažnyčią keturiolika metų (236–250). Tai buvo ramybės, organizuotos veiklos ir misijų klestėjimo metas; Fabijonas prieš tapdamas vyskupu buvo pasaulietis, tad sugebėjo išmintingai ir uoliai vadovauti. Pasak Grigaliaus Tūriečio, Fabijonas pasiuntė į Galiją septynis vyskupus, iš kurių – Saturniną, tapusį Tulūzos (Toulouse) vyskupu, ir Dionizą – Paryžiaus. Šv. Kiprijonas tuo metu buvo Kartaginos vyskupas, o Origenas mokė Cezarėjoje. Fabijonas buvo viena pirmųjų Decijaus persekiojimo aukų. Kiprijonas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-19

Kad jie būtų viena

    Per Paskutinę vakarienę Jėzus meldėsi: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Bažnyčios visada meldėsi už Kristaus mokinių vienybę. Bet atskirai. O šiemet sukanka 111 metų, kai niujorkietis episkopalų kunigas Paulas Wattsonas (vėliau perėjęs į katalikybę) pasiūlė ypatingos aštuonių dienų maldos laiką, prasidedantį Šv. Petro Sosto dieną ir pasibaigiantį Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo švente (sausio 18–24 d.). Simboliška. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-18

Šventadienio pamokslas. II eilinis sekmadienis

Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu“. Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-18

Sausio 17 d. minimas Šv. Antanas, abatas

Šv. Antanas (250-356), abatas, minimas sausio 17 d. Begalinėse smėlingose, vėjo šiaušiamose ir lėtų klajoklių karavanų išraižytose Egipto dykumos platumose Antanas, gimęs 250 metais Kome, Egipte, nugyveno visą savo gyvenimą. Visiškoje vienatvėje, kovodamas su daugybe jam velnio siunčiamų pagundų, jis meldėsi, meditavo ir mylėjo Dievą. Ir iš tiesų, vaizduojamojo meno tradicija jį dažnai vaizduoja besimeldžiantį, bergždžiai gundomą jausmingų moterų ir bekovojantį su nelabojo žabangomis. Antanas, viduramžių vienuolijos pirmtakas, dykumos tylą pasirinko pažodžiui pasekęs Jėzaus liepimu: „Eik, parduok, ką turi, išdalink skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-16


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt