Sausio 18-25 d. maldos už krikščionių vienybę savaitė

        „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9) Šiais metais apmąstoma tema „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). 2021 m. medžiagą Maldos už krikščionių vienybę savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Grandchamp bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms.   2021 m. sausio 18–25 dienomis patingai meldžiamės už Krikščionių vienybę – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis     skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-17

Šv. Mišių užsakymas Jūsų intencijomis

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 8.00 ir 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 val. Jūsų užsakytomis intencijomis. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-12-15

Malda šv. Juozapo užtarimo skambant bažnyčios varpams

    Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.      

Paskelbta: 2020-12-15

Sausio 20 d. minimi Šv. Fabijonas ir Šv. Sebastijonas

    Šv. Fabijonas (?-250), popiežius, kankinys, minimas sausio 20 d. Popiežius šv. Fabijonas valdė Bažnyčią keturiolika metų (236–250). Tai buvo ramybės, organizuotos veiklos ir misijų klestėjimo metas; Fabijonas prieš tapdamas vyskupu buvo pasaulietis, tad sugebėjo išmintingai ir uoliai vadovauti. Pasak Grigaliaus Tūriečio, Fabijonas pasiuntė į Galiją septynis vyskupus, iš kurių – Saturniną, tapusį Tulūzos (Toulouse) vyskupu, ir Dionizą – Paryžiaus. Šv. Kiprijonas tuo metu buvo Kartaginos vyskupas, o Origenas mokė Cezarėjoje. Fabijonas buvo viena pirmųjų Decijaus persekiojimo aukų. Kiprijonas skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-19

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

      Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.     Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija – „ispaniškas gripas“! Sausio 18-26 dienomis (arba sausio 19-27 d.) melskimės, prašydami pal. Jurgio užtarimo, devynias dienas skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-19

Tėvo širdimi mylėjęs. Naujieji – šventojo Juozapo – metai

    Netikėta naujiena! Popiežius Pranciškus vėl visus nustebino 2020-ųjų gruodžio 8-ąją paskelbęs Švento Juozapo metus, kurie tęsis iki š. m. gruodžio 8-osios. Sukanka 150 metų, kai Juozapas buvo paskelbtas Visuotinės Bažnyčios globėju. Kaži, ar tik šios sukaktis paskatino mūsų Pranciškų? Kaži, ar daugelis Juozapą priskirdavome prie svarbiausių mūsų tikėjimo asmenų?.. Metai skelbiami popiežiaus apaštališkuoju laišku Patris Corde – „Tėvo Širdimi“. Būtent taip Juozapas mylėjo savo įsūnytąjį Jėzų. Juozapas mums siūlo ne aiškinantį, o priimantį dvasingumą. Būtent per šį priėmimą ir susitaikymą skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-18

Kelias į Gyvenimą. Antras žingsnis

    Tęsiame straipsnių ciklą apie 12 žingsnių programą, pagal kurią sveiksta didžioji dalis priklausomų asmenų. Pirmoji teksto dalis ČIA. 2-as žingsnis Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką protą. Praeitis, net jei nelabai ja didžiuojamės, gali tapti dideliu turtu šiandienai. Visos skausmingos mūsų klaidų patirtys gali padėti susiorientuoti dabartyje. Pripažinę savo praeitį, galime tapti budresni, nuolankesni, atviresni Kitam. O taip pat ir drąsiai prašyti bei priimti pagalbą. Vienas iš svarbiausių 12 žingsnių programos principų – sąžiningumas. skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-18

Šventadienio pamokslas. Atsiliepti į Dievo kvietimą. II eilinis sekmadienis

    Evangelijoje yra pasakojimas apie pirmųjų vyrų pakvietimą tapti Jėzaus mokiniais. Tai buvo Jono Krikštytojo mokiniai Jonas ir Andriejus. Išgirdę savo mokytojo liudijimą, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę, kuris krikštys žmones Šventąja Dvasia, vyrai panoro artimiau susipažinti su nepažįstamuoju. Jie sekė Jėzų, nueinantį nuo Jordano, ir nedrįso jo užkalbinti; užkalbino pats Jėzus, pakviesdamas apsilankyti pas jį. Vyrai su džiaugsmu priėmė šį pakvietimą. Evangelistas Jonas, vienas iš tų dviejų vyrų, pastebi, kad jie pas Jėzų praleido visą skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-16

Dievo ramybė

    Gyvenimas kupinas sunkumų, praradimų, nesibaigiančių permainų. Kartais taip norisi sustoti, pajusti ramybę, Dievo žadėtąją ramybę. Kad ją pasiekčiau, turiu parengti tam savo sielą. Siela nuo pat gimimo ilgisi dangiškosios ramybės. Siekdama su Dievu vienybės galiu pasiekti ramybės būseną. Būdama Dievo globoje galiu pajusti Jo atjautą ir rūpestį – Dievas mane apkabina, ir aš pajuntu ramybę. Ramybę, kurios, kaip sakoma Šventajame Rašte, pasaulis suteikti negali. Pasaulio suteikiama ramybė momentinė – ji greitai praeina ir neleidžia pabėgti nuo nerimo. Dievo skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-15

Kankinystė vakar, šiandien, rytoj

    1. Kas yra kankinystė? Kas yra kankinystė? “Kankinystės” terminas kilęs iš graikiškų žodžių to marturion, liudijimas, ir ho martus, liudytojas. Juridiniame kontekste taip vadinamas liudijimas su priesaika. Šis terminas, dažnai sutinkamas graikiškame Senojo Testamento vertime, vartojamas ir  Naujajame Testamente, savo dabartinę prasmę įgavo persekiojimų metais. Kankinystė yra tvirtumo, kaip moralinės dorybės, aktas, kuriuo krikščionis savanoriškai pasirenka mirtį, liudydamas savo tikėjimą, arba kokią nors kitą su tikėjimu susijusią dorybę. Taigi ji siejasi su trimis krikščioniškomis dorybėmis: tvirtumu, kurio pagrindiniu skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-14

Ką reiškia švęsti Viešpaties dieną šiandien?

    Mūsų dienų pasaulyje sekmadienis įgavo įvairiopą prasmę ne tik religijos, bet ir kultūros, politikos, ekonomikos požiūriu. Šių laikų ekonominio efekto visuomenė dažnai išgyvena sekmadienį kaip dieną, laisvą nuo darbų, o sekmadieninio poilsio samprata dažniausiai suvedama į jausmą, kad tai diena, laisva nuo darbo įtampos, skirta atsikvėpti nuo savaitės rūpesčių, kasdienybės krūvio, žodžiu – tai mažos atostogos. Kyla noras tą poilsį išreikšti naujai: paskirti tą dieną sportui, turizmui, diskotekai ar panašiai. Sekmadienis paprasčiausiai virto savaitgaliu. Šitokį mūsų supratimą palaiko skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-13

Sausio 13 d. minimas Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

  Šv. Hiliaras (315–367), gimęs Puatjė (Poitiers, dabar Prancūzija), tapo šio miesto vyskupu. Dėl kovos prieš arijonus, kurios metu parašė savo garsųjį „Traktatą apie Švenčiausiąją Trejybę“, buvo ištremtas į Rytus. Po kelerių metų grįžęs į Galiją, tęsė kovą už tikėjimo grynumą ir paskutines jėgas skyrė rūpesčiui savo tikinčiųjų dvasiniais reikalais.           Gyvoji Duona      

Paskelbta: 2021-01-12

Warning: Use of undefined constant custom_pagination - assumed 'custom_pagination' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zarasupara/domains/zarasuparapija.lt/public_html/wp-content/themes/zarasu-parapija/page-straipsniai.php on line 27


Visos teisės saugomos © 2021 www.zarasuparapija.lt