Prasideda Maldos už pašaukimus savaitė


a- A+

 

2018 m. balandžio 16 d. prasideda Maldos už pašaukimus savaitė, kuri tęsiasi iki IV Velykų sekmadienio, dar vadinamo Gerojo Ganytojo sekmadieniu, šiais metais – balandžio 22 d. Kviečiame tikinčiuosius asmeniškai ir bendruomenėse melstis, kad jaunuoliai apsispręstų didžiadvasiškai sekti Kristų.

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 55-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.

55-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos tema: Dievo pašaukimą išgirsti, įžvelgti ir juo gyventi.

„Gražu – ir didelė malonė – visam laikui būti pašvęstam Dievui ir tarnavimui broliams bei seserims! Viešpats ir šiandien kviečia sekti paskui jį. Kad dosniai atsakytume: „Štai aš!“, neturėtume laukti, kol būsime tobuli, baimintis savo ribotumo bei nuodėmių, bet atvira širdimi priimti Viešpaties balsą. Išgirsti, įžvelgti savo asmeninę užduotį Bažnyčioje bei pasaulyje ir galop ja gyventi Dievo mums dovanojamoje šiandienoje. Švenčiausioji Marija, Mergele iš periferijos, išgirdusi ir priėmusi kūnu tapusį Dievo Žodį, visada mus saugok ir lydėk mūsų kelyje“, – rašo Šventasis Tėvas, Žinioje pažymėdamas, kad Bažnyčia ruošiasi spalį vyksiančiam Sinodui, skirtam jaunimo, tikėjimo ir pašaukimo įžvelgimo klausimams.

Vilniaus arkivyskupija

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2018-04-17


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt