Popiežiaus homilija. Gėdos jausmas dėl nuodėmių – malonė, vedanti į atleidimą


a- A+

„Viešpats, mūsų Dievas, teisus; o mums po šiai dienai teberausta veidas iš gėdos“, – sakoma penktadienio Mišių metu skaitytoje pranašo Barucho knygos ištraukoje, kalbančioje apie neklusnumą Dievo įstatymui, tai yra nuodėmę, ir atsivertimo kelią. Apie tai ir popiežius Pranciškus kalbėjo Šv. Mortos namų koplyčioje penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

„Niekas negali sakyti – „aš esu teisus“, „aš nesu kaip tas arba ana“. Visi esame nusidėjėliai. Sakyčiau, kad tai pirmasis mūsų visų vardas – nusidėjėliai. Kodėl gi mes esame nusidėjėliai? Dėl to, kad nusikaltome Viešpačiui. Neklausėme Viešpaties balso. O jis mums juk tiek kartų kalbėjo. Kiekvienas, pasižiūrėjęs į savo gyvenimą, gali sakyti: „Kiek kartu Viešpats man kalbėjo… Kiek kartų aš jo nepaklausiau…“ Jis kalbėjo per tėvus, per šeimą, per katechetą, bažnyčioje, pamoksluose; jis kalbėjo ir mūsų širdyse“. Bet mes neklausėme, mes maištavome, nes nuodėmė, sakė popiežius, tai iš tiesų yra mūsų maištas, mūsų užsispyrimas daryti tai, ko užsigeidžiame.

Nuodėmė atneša daug blogio į mūsų gyvenimą, apkartina širdį, susargdina sielą. „Tai ne dėmė, kurią galima nusivalyti. Jei tai būtų tik dėmė, pakaktų nueiti į valyklą ir paprašyti, kad ją pašalintų. Nuodėmė tai maištas prieš Viešpatį. Maištas pats savaime blogas, bet dar blogesnis kai maištaujama prieš gerąjį Viešpatį. Jei aš taip galvoju apie savo nuodėmes, tuomet aš nepasiduodu depresijai, bet jaučiu tą labai svarbų jausmą – gėdą, jaučiu, kad pasielgiau negarbingai, kaip sako pranašas Baruchas. Gėda tai malonė“. Gėda atidaro duris į pagijimą.

„Kai Viešpats mato, kad mums gėda dėl to ką esame padarę, kai nuolankiai prašome atleidimo, jis – Visagalis – panaikina mūsų nuodėmę, jis mus apkabina, priglaudžia prie savęs ir mums atleidžia. Toks yra į atleidimą vedantis kelias, kurio šiandien mus moko pranašas Baruchas. Šlovinkime Viešpatį, kad jis savo visagalybę apreiškė gailestingumu ir atleidimu“.  

 

Vatikano radijas

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-10-06


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt