Pastoracinė taryba


Parapijoje yra įsteigta pastoracinė taryba, į kurią yra išrinkti pasauliečiai katalikai, kurie kartu su parapijos sielovados darbuotojais savo pagalba prisideda prie vykdomos pastoracinės veiklos.

Pastoracinei tarybai vadovauja parapijos klebonas – pastoracinės tarybos pirmininkas. Pastoracinė taryba turi patariamąjį balsą ir yra valdoma pagal vyskupijos ordinaro nustatytas taisykles.

Pastoracinė tarybos tikslas – padėti klebonui formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą. Pastoracinė taryba puikiai jaučia parapijos gyvenimo ritmą, rūpesčius, problemas. Visi parapijos reikalai sprendžiami kolektyviai ir sutartinai.

 

Parapijos pastoracinis komitetas yra renkamas 5 metams. Pasibaigus kadencijai, parapijos pastoracinės tarybos sudėtis papildyta ir patvirtinta Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo 2014-03-27.

 

 

Parapijos pastoracinę tarybą sudaro 12 narių.

 1. Kun. Vydas Juškėnas – klebonas
 2. Kun. Vladas Jackūnas – vikaras
 3. Aurelija Jakutienė
 4. Stasė Juknevičienė
 5. Nijolė Ragauskienė
 6. Alina Sklinsmontienė
 7. Juozas Stankevičius
 8. Aldona Navickienė
 9. Halina Gudžiukienė
 10. Julija Goštautaitė-Adomavičienė
 11. Juozas Dumbrava
 12. Vaclovas Vadišius

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2016-09-22


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt