Gyvojo Rožinio draugija


 


rozaniecRožinis yra Evangelijos santrauka.

Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai.

Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus šv. Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo. Gyvojo Rožinio Draugijos nariai meldžiasi visame pasaulyje.

 

mot-d14-200x150

Zarasų parapijoje Gyvojo Rožinio draugija įkurta 2005 m. sausio 2 d. Šiuo metu draugijoje yra 15 grupių jungiančių 300 maldininkų. Gyvojo Rožinio draugijos vadovė –  Halina Gudžiukienė, tarybos narės: Danutė Dolotovienė, Elzbieta Arulienė, Loreta Podolskienė. Gyvojo Rožinio draugijos narės aktyviai dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje, lanko ligonius, platina katalikišką spaudą.

 

 

 

Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Lurde ir Fatimoje kvietė kalbėti Rožinį. Evangelijos santrauka- pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas.  Kalbėti Rožinį- tai kartu su Šv. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

 

Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Halina Gudžiukienė

 

Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais.

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2016-09-22


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt