Ekonominių reikalų taryba


Parapijoje yra ekonominių reikalų taryba. Jos tikslas – pagelbėti klebonui valdyti bažnytinį turtą pagal teisės normas, nes klebonas yra parapijos juridinis atstovas ir jos turto valdytojas (kan. 522).

Ekonominių reikalų tarybai vadovauja parapijos klebonas. Taryba turi patariamąją balso teisę. Jos veikla reglamentuojama ordinaro išleistomis normomis.

Ekonominių reikalų taryba, kurią sudaro ne mažiau kaip trys pasauliečiai, vyskupo skiriama penkeriems metams. Ekonominių reikalų tarybos nariai turi būti patyrę ekonominiuose ir teisiniuose reikaluose; turėti nepriekaištingą reputaciją. Pasibaigus vienai kadencijai leidžiama perrinkti tuos pačius asmenis naujai kadencijai.

 

Pasibaigus kadencijai, parapijos ekonominių reikalų tarybos sudėtis papildyta ir patvirtinta Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo 2014-03-27.

 

Ekonominių reikalų tarybą sudaro 5 nariai.

  1. Kun. Vydas Juškėnas – klebonas
  2. Algimantas Dumbrava
  3. Stasė Goštautienė
  4. Aldona Šimkūnienė
  5. Valentina Raubiškienė

 

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-09-12


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt