Ateikite ir pamatysite

Klebonijos raštinė
Bažnyčios g. 2,
32131, Zarasai,
tel.: (8 385) 52290
Pirmadienis
- laisva diena
Antradienis - Penktadienis
9.00-12.00, 17.00-19.00
Šestadienis
10.00-12.00, 17.00-19.00
Sekmadienis
9.00-14.00
Parapijos rekvizitai
Zarasu Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Bažnyčios g. 3, 32132, Zarasai
Im. kodas: 191270711
Sąskaitos nr.:
LT57 4010 0403 0003 1123
Dėkojame, kad skiriate 2% GPM
Dvasininkai
Klebonas R. Kavaliauskas
Vikaras D. Matiukas
Šv. Mišių laikas
Pirmadieniais
18.00
Antradienis - Penktadienis
8.00, 18.00
Šestadieniais
10.00, 18.00
Sekmadieniais
10.00, 12.00
Šv. Mišių intencija
Kiekvieną pirmadienį
18.00 - už gyvuosius
pirmaisiais mėnesių:
antradienias
18.00 - į šv. Antaną;
penktadieniais
10.00 - į Švč. Jėzaus Širdį;
šeštadieniais,
18.00 - į Švč. Mergelę Mariją;
sekmadieniais 12.00 - Gyvojo Rožinio intencija;
paskutinį menesio:
šeštadienį
18.00 - už mirusius;
Sakramento adoracija
Kiekvieną ketvirtadienį
valandą prieš vakarines Šv. Mišias.
Pirmaisiais mėnesių:
penktadieniais 18.00 po Šv. Mišių
Pirmaisiais mėnesių:
sekmadieniais 11.00-12.00
Atlaidai
Šv. Antano — 06-13
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų — 08-15
Statistika
Šeimos šventė
Balandžio 30 d., sekmadienį, Pasaulinė gyvybės diena. Zarasų parapijoje šeimų šventė. Pagrindinės Mišios 12.00 val. santuokos sakramento priesaikos atnaujinimas, šeimų sukakčių pagerbimas ir koncertas. Šv. Mišias aukos Vilniaus arkikatedros administratorius kun. Virginijus Česnulevičius. Koncertuos doc. Zita Grigienė (sopranas) ir Toma Pargaliauskaitė (vargonai).
Visų labai laukiame!
Laukiame velykinių švenčių
Maloniai kviečiame į Didžiojo tridienio pamaldas:
 Balandžio 13 d. Didįjį ketvirtadienį 18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišios;
 Balandžio 14 d. Didįjį penktadienį 18.00 val. Kristaus kančios pamaldos;
 Balandžio 15 d. Didįjį šeštadienį 20.00 val. Velyknakčio liturgija, kur dalyvausime Žiburių liturgijoje, Žodžio liturgijoje, Krikšto liturgijoje ir Aukos liturgijoje, turėkite žvakes ir vandens, kurį pašventinsime.
 Didįjį penktadienį ir šeštadienį kviečiame ateiti į bažnyčią Švč. Sakramento adoracijai. Bažnyčia bus atidaryta nuo ryto 9.00 val. iki vakaro pamaldų pabaigos.
 Balandžio 16 d. Kristaus Prisikėlimas. Šv. Velykos! Šv. Mišios Zarasų b. 7.00 val. kitos Mišios 12.00 val.
 Degučių ir Suvieko kopl. Šv. Mišios 10.00 val.
 Balandžio 17 d. 10.00 ir 12.00 val. Zarasų ligoninės koplyčioje 14.00 val.
Gavėnia
Pradedame gavėnios liturginį laikotarpį, skirtą atgailai ir gailestingumo darbams.
Gavėnios metu kviečiame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, alkoholio, saldumynų, televizijos, kompiuterio ir kitų priklausomybių. Prisiminkime atlaidumą, išmaldą, gerus darbus ir nuoširdų bendravimą.
Kviečiame jungtis į bendrą maldą: kryžiaus kelias penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais po sumos. Graudūs verksmai – sekmadieniais prieš votyvą.
Kalėdos čia pat
Šventinis laikotarpis Zarasų parapijoje:
Gruodžio 24 d. 22.00 val. Iškilmingos Kalėdų Nakties (Piemenėlių) Šv. Mišios.
Gruodžio 25 d. 8.00 val. Kalėdų Ryto Šv. Mišios. Kitos Šv. Mišios 12.00 val.
 Gruodžio 25 d. Degučių ir Suvieko koplyčiose Šv. Mišios 10.00 val.
 Gruodžio 26 d. Šv. Steponas. Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val. Zarasų ligoninės kopl 14.00 val.
 Gruodžio 27 d. Šv. Jonas apaštalas. Šventinsime vyną.
 Gruodžio 28 d. Nekaltieji vaikeliai.
 Gruodžio 30 d. Šv. Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas.
 Gruodžio 31 d. 18.00 val. Padėkos šv. Mišios.
 Sausio 1 d. Švč. M. Marija Dievo Gimdytoja. Šv. Mišios 12.00 val. Klebono ataskaita parapijiečiams už praėjusius metus. Pasaulinė taikos diena.
 Sausio 8 d. Viešpaties Apsireiškimas – Trys Karaliai. Šventiname auksą, smilkalus, mirą ir kreidą.
Adventas
Pradedame advento liturginį laiką. Kviečiame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, alkoholio, saldumynų, televizijos, kompiuterio. Prisiminkime atlaidumą, išmaldą, gerus darbus ir nuoširdų bendravimą.
Jau vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Įsigydami Caritas žvakutę, paremsite Caritas vykdomus projektus skurdui ir priklausomybėms mažinti.
Advento susitaikymo pamaldos numatomos gruodžio 16 ir 17 dienomis 12.00 val.
Kalėdaičius galite įsigyti visomis dienomis bažnyčioje prieš ir po šv. Mišių.
Kviečiame padovanoti Kalėdų proga ŠV. MIŠIAS savo artimui prašant sveikatos ir Dievo Palaimos. Gausite tam išleistą gražų atviruką su Mišių intencija ir data.
Rudeniniai pamąstymai
Mieli parapijiečiai, artėja Visi Šventi ir Vėlinės. Eisime uždegti žvakučių ant savo artimųjų kapų, o svarbiausia pasimelsti už juos. Kviečiu Lapkričio 1 d. į Šv. Mišias Zarasų bažnyčioje 10.00; 12.00; 18.00 val. Degučių ir Suvieko koplyčiose 14.00 val. Lapkričio 1 d. 16.00 val. vyks susikaupimo valanda Zarasų naujose kapinėse prie kapinių kryžiaus. Lapkričio 2 d. Vėlinės. Šv. Mišios Zarasų bažnyčioje 10.00; 12.00; 18.00 val. Visą Vėlinių savaitę galima pelnyti Visuotinius atlaidus mirusiems aplankius kapus, bei bažnyčioje dalyvaujant Mišiose ir sukalbant maldas „Tėve mūsų“ bei „Tikiu“.

Po Vėlinių tradiciškai pradėsime parapijiečių lankymą. Iš anksto dėkoju už priėmimą ir aukas. Tokiu būdu paremiate ir bažnyčią ir kunigus. Maloniai laukiame skambučių ar sms, kas norėtų susitarti dėl aplankymo po darbo ar kitu metu. Klebono tel.nr.: 868757969. Visiems paskambinti ir pranešiti neįmanoma, tad skelbiu grafiką.

Zarasų parapijos lankymo grafikas: Lapkričio 4 d.: Vilniaus g.; Lapkričio 5 d.: Vytauto g.; Lapkričio 6 d.: Vosiliškį; Lapkričio 8 d.: Dukiškes, Lengvaniškes, Sasnauką; Lapkričio 9 d.: Vytauto skg., dalį Vytauto g. Sėlių a., Pliaterytės, Bukonto, Zarasų g.; Lapkričio 10 d.: D.Girėno, Sinagogos, Pakalnės g.; Lapkričio 15 d.: Kauno, Valstiečių, Statybininkų g.; Lapkričio 17 d.: Gruodžio g.; Lapkričio 19 d.: S.Nėries g.; Lapkričio 20 d.: Griežto, Taikos g.; Lapkričio 24 d.: Savanorių, Žemaitės g.; Lapkričio 25 d.: Šiaulių, Šaltupės g.; Lapkričio 26 d.: P.Širvio g.; Lapkričio 29 d.: Dimitriškes; Lapkričio 30 d.: K.Būgos, Bažnyčios g.; Gruodžio 1 d.: Palaukės g., Šaltupės skg.; Gruodžio 2 d.: Donelaičio g.; Gruodžio 3 d.: Štadvilius; Gruodžio 6 d.: Smėlynės g.; Gruodžio 9 d.: Malūno g.; Gruodžio 10 d.: Magučius.
Pradedame parapinę katechezę ir Alfa kursą!
Mieli tėveliai, vaikai ir jaunime! Su Naujų mokslo metų pradžia ateina ir metas rengtis sakramentams. Eucharistijos (Pirmos Komunijos) ir Susitaikymo (Atgailos) sakramentams jau eilė metų rengiame vaikus 9-10 metų amžiaus, kurie pradėjo 4 –tą pradinės mokyklos klasę (ketvirtokai). Sutvirtinimo sakramentui kviečiame jaunimą pradėjusį 1 –mą gimnazijos klasę (devintokai - tiek Ąžuolo gimnazijos, tiek ir Žemės Ūkio mokyklos gimnazistai), sulaukę 15 –kos metų amžiaus. Visi užsiėmimus pradėsime iškilmingomis Mišiomis paskutinį rugsėjo sekmadienį – rugsėjo 25 d. 10.00 val.
Tėvelių ir visų kitų ieškančių žmonių labai laukiame Alfa kursuose, kurie prasidės rugsėjo 28 d. 17.15 val. Zarasų bibliotekos renginių salėje II a. Turėsime dešimt susitikimų kiekvieną trečiadienį įvairiausiomis tikėjimo temomis. Turėsime išvyką į Baltriškių vienuolyną. Susitikimus ves kunigai ir vienuoliai. Bus tikrai įdomu ir įsimintina. Labai laukiame!
Artėja Žolinė
Artėja didieji Zarasų parapijos atlaidai - Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų - Žolinė.
Rugpjūčio 13 d. 8.00 val.- rugpjūčio 14 d. 8.00 val. Nepertraukiama visos paros Švč. Sakramento adoracija.
Rugpjūčio 14 d. Šv. Mišios 10.00; 12.00; 18.00 val.
Rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios 9.00; 10.00 (kun. Stasys Tamulionis) ir suma 12.00 val. (kun. Gintaras Blužas). Bus šventinami žolynai.
Po Mišių koncertas: Renata Marcinkutė Lesieur (vargonai) ir Lina Dambrauskaitė (sopranas).
Jus kviečia Šv. Antano atlaidai ir Sutvirtinimas
Mieli Zarasų parapijos žmonės! Artėja mūsų parapijos šv. Antano atlaidai. Šie metai Zarasų parapijai yra jubiliejiniai – 110 metų nuo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios konsekracijos. Ją 1906 metais rugpjūčio 3 (16) dieną pakonsekravo Žemaičių vyskupas sufraganas Gasparas Cirtautas.
Šią sukaktį minėsime dvi dienas. Tai Sutvirtinimo sakramento šventė ir atlaidų diena su chorų festivaliu.
Šiais metais būrelis (43) jaunuolių jau pasiruošę, jie lankė aštuonis mėnesius trukusius užsiėmimus ir gilino tikėjimą. Dėkui mokytojoms Nijolei Ragauskienei ir Danguolei Stukienei už kantrybę bei pasišventimą.
Birželio 18 d., šeštadienį, 12.00 val. Sutvirtinimo sakramentas. Jį teiks Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Birželio 19 d., sekmadienį, Šv. Antano atlaidai ir chorų šventė. Šv. Mišios 10.00 val. ir pagrindinės šv. Mišios 12.00 val. Jas aukos mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno Prisikėlimo bazilikos klebonas.
Šventėje dalyvaus Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios kamerinis choras vadovas Rimvydas Griauzdė, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios kamerinis choras vadovas Marijanas Remeikis, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras vadovė Rita Venckevičienė, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kamerinis choras vadovas Kęstutis Biveinis ir Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kamerinis choras "Canticum" vadovas Gražvydas Gasparavičius.
Balandžio 24 d. - Šeimų šventė!
Nuo 2012 metų Zarasų parapijoje iškilmingai švenčiame Šeimų šventę. Juk paskutinis balandžio sekmadienis yra Pasaulinė Gyvybės diena!
Šią nuostabią šventę Zarasų bažnyčioje jau yra papuošę tokie svečiai kaip Liudas Mikalauskas, Deivis su žmona Renata. Šiais metais kvivečiame patirti nepakartojamų įspūdžių su Vilniaus šv. Jonų bažnyčios GOSPEL CHORU, choro vadovė Kristina Žaldokaitė.
GOSPEL (iš anglų k. išvertus) reiškia gerąją naujieną arba evangeliją. Tai – religinės afroamerikiečių giesmės kuriamos Naujojo Testamento tekstais. Gospel muzikai būdingas emocionalumas, didelis raiškos diapazonas, kulminacijų gausa. Atlikėjų plojimai, judesiai, sinkopiniai akcentai atskleidžia gyvybingumą ir veržlumą.
Balandžio 24 d., sekmadienį, 12.00 val. GOSPEL CHORAS giedos per Mišias. Jas aukos Vilniaus akademinės sielovados kapelionas, kun. Povilas Narijauskas. O po Mišių choras surengs koncertą.
Nepraleiskite unikalios galimybės švęsti šeimos dieną ir pasiklausyti išskirtinės muzikos!
Tuo pačiu bus pagerbtos poros, kurios bažnytinėje santuokoje gyvena kurį tai apvalų bei paminėtiną laiką (5, 10,15, 25, 50 ir t.t.). Labai prašau man pranešti el paštu (kavaliauskas@gmail.com), kad jus pagerbtumėm ir melstume Dievo Palaimos.

Klebonas
Artėjant Prisikėlimui
Maloniai kviečiame į Didžiojo tridienio vakaro pamaldas. Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios 18.00; didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos 18.00; didįjį šeštadienį Velyknakčio liturgija, kur dalyvausime Žiburių liturgijoje, Žodžio liturgijoje, Krikšto liturgijoje ir Aukos liturgijoje. Tai viso mūsų krikščioniško tapatumo esmė ir centras. Primename, kad didįjį šeštadienį pamaldos prasidės 20.00 val., turėkite žvakes ir vandens, kurį pašventinsime.

Velykose (kovo 27) Kristaus Prisikėlimo Ryto Mišios 7.00 val. bei 12.00 val.
II Velykų dieną 10.00 ir 12.00 val. Zarasų ligoninės koplyčioje 13.00 val.

Klebonas