Malda į Mariją Rožinio Karalienę


a- A+

Manyje visa kelio ir tiesos malonė. Manyje visa gyvenimo ir dorybės viltis. Aš nešu vaisių, lyg rožė, pasodinta ant vandens upelių (Ekli. 24, 39).

Palaimintas žmogus, kuris budi kasdien prie mano durų ir stebi prie mano angos staktų. Kas mane randa, randa gyvenimą ir semiasi išganymą iš Viešpaties (Patarl. 8).

Palaimintoji Motina ir nekaltoji Mergele, garbingoji pasaulio Karaliene, tepatiria visi tavo pagalbos, kurie švenčia tavo šventojo rožinio šventę (Antf.).

 

V. Melskis už mus, švenčiausioji Rožinio Karaliene;

A. Kad taptume verti Kristaus pažadų.

 

Dieve, kurio viengimis Sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganymą, suteik, meldžiame tave, kad šias paslaptis šventuoju palaimintosios Marijos Mergelės rožiniu minėdami, sektume, kas jose skelbiama, ir pasiektume, ką jos žada. Per Jėzų Kristų, mūsų  Viešpatį. Amen.

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2019-10-07


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt