Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką


a- A+

Brangūs Lietuvos tikintieji,

Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip
pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo
300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių.

Įžengiame į šiuos metus tokiu laiku, kai visame pasaulyje minimas Dievo Motinos apsireiškimo
Fatimoje šimtmetis. Taikos angelas, paruošęs Fatimos piemenėlių širdis Marijos apsireiškimui,
kvietė: „Jėzaus ir Marijos Širdys laukia jūsų karštų maldų!“ O pati Marija, apsireiškusi Fatimoje,
ragino karštai melstis už taiką pasaulyje.

Šiandien, švęsdami Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmę ir Šiluvos atlaidus, atsiliepkime į
Marijos kvietimą. Nesiliaujant karui Artimuosiuose Rytuose, kylant įtampai Pietryčių Azijoje,
Europą vis supurtant terorizmo aktams, nerimstant ir mūsų regionui, melskime Švenčiausiąją Dievo
Motiną taikos pasauliui ir mūsų šaliai.

Šiluvos atlaidų proga kviečiame visus susitelkti maldai už taiką. Šią atlaidų savaitę piligrimai
Šiluvoje ir visi Lietuvos tikintieji kreipkimės į Švenčiausiąją Mergelę Mariją melsdami, kad visame
pasaulyje įsigalėtų taika, kad liautųsi tikinčiųjų persekiojimas, o nukentėję nuo karo sulauktų
pagalbos ir teisingumo.

Savo dienomis palaimintasis Teofilius, matydamas neramumus pasaulyje, rašė: „Nejučiomis ne
vienam veržiasi klausimas: Kas bus? Ką daryti? Nenusiminkime, brangūs broliai ir seserys Kristuje,
nepraraskime pusiausvyros. Pasitikėkime Dievu, prisiminkime Kristaus įspėjimą: „Prašykite, ir
jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta“ (Lk 11, 9).

Šventasis Jonas Paulius II, lankydamasis Šiluvoje, sakė: „Marija, Taikos Karalienė, saugojusi jus
ilgais išmėginimų metais, nepaliks vienišų ir ateities kelyje.“ Išgirskime šio švento popiežiaus
raginimą šauktis Marijos užtarimo, įsiklausykime į dabartinio popiežiaus Pranciškaus kvietimą
melstis už taiką ir šiuo neramiu laiku su pasitikėjimu ir viltimi kreipkimės į mūsų Motiną, Lietuvos
Globėją ir Taikos Karalienę.

 

Lietuvos vyskupai

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-09-08


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt