Kelių minučių meditacijos arba trumpi stabtelėjimai pamąstymui pagal Šventąjį Raštą


a- A+

Šv. Raštas atnaujina Bažnyčią ir maitina dvasią. Biblijos skaitymas ir pažinimas ugdo sąmonę, kad istorijoje veikęs Viešpats Dievas tebeveikia mūsų tarpe ir gyvenime.

 

Džiaukitės

Kai širdin ima sėlinti baimė, nežinia ir nerimas, nepasiduokite, o tuoj pat maldoje kreipkitės į Dievą prašydami ramybės, mintimis pulkite gerajam Tėvui į glėbį. Jis girdi, Jam rūpi, Jis nuramins. Slegiančias mintis pakeiskite džiugiomis (nors tuo metu ir atrodytų, kad nėra ko džiaugtis), prisimindami Šv. Rašto žodžius: “Visuomet džiaukitės Viešpatyje. Ir vėl kartoju: džiaukitės.“ (Fil 4, 4). Kaip dažnai vadovaujatės šiais žodžiais?

 

Tikėkite

“… be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina“ (Heb 11, 6)

“…pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles…“ (Ef 6, 16)

“… jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą… “ (1 Pt 1, 7)

 

Atleiskite

“… atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus“ (Mk 11, 25)

Svarbu atleisti ne tik kitiems, bet ir sau. Kai kurie žmonės netgi po išpažinties gyvena su kalte, pakibusia virš jų galvų. Tai neleidžia jiems džiaugtis Viešpačiu ir trukdo asmeniškai bei sąmoningai priimti Dievo atleidimą. Nesugebėti atleisti sau yra puikybė. Turime išlikti nuolankūs ir sakyti: “Jėzau, aš ir vėl nusidėjau; prašau atleisk man“, paskui keltis ir vėl eiti.

 

Mylėkite ir darykite gera

“Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui.” (Heb 13, 16) “… sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus.” (Heb 10, 24)

“… nesiliaukite darę gera! (2 Tes 3, 13)

“Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys (tikėjimo) brolius, gailestingi, nuolankūs (1 Pt 3, 8)

 

Būkite kantrūs

“Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus…”

“Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes, kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems” (Jok 1, 2. 12) Niekas nevyksta be priežasties. Dievo siunčiami išbandymai turi prasmę, kuri žmogiškajam protui ne visada suvokiama. Kai piktasis gundo prarasti viltį, verta prisiminti Šv. Rašto žodžius: “Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję…“ (Kol 1, 23)

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietyvių katalikų misija

Šaltinis: Vievio Parapija

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2020-06-17


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt