Šv. Juozapo iškilmė

    KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI ŠV. JUOZAPO IŠKILMĖJE      

Paskelbta: 2018-03-16

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

    Kovo 23-24 dienomis mūsų parapijoje vyks – Gavėnios susitelkimo dienos (rekolekcijos) – dvasinis, kiekvieno iš mūsų pasiruošimas didžiosioms metų šventėms – Šv. Velykoms. Gavėnia – tai metas atsiversti, tai naujas kvėpavimas, tai širdies atvėrimas tam vieninteliam dvelksmui, kuris mūsų dulkes paverčia žmogiškumu. Gavėnios laikas nepastebimai tirpsta. Ar jau patyrei šį naują kvėpavimą? Ateik! Laukiame Tavęs!        

Paskelbta: 2018-03-16

  GAVĖNIA ZARASŲ BAŽNYČIOJE          

Paskelbta: 2018-02-17

Graudūs verksmai

  Zarasų bažnyčioje gavėnios metu  „Graudūs verksmai“  giedami  sekmadieniais prieš Šv. Mišias 9.30 val.      Graudūs verksmai atsirado Lenkijoje XV a. pabaigoje, juos išplatino pranciškonai XVIII a. Į lietuvių kalbą giesmės išverstos apie 1859 m., išplito Seinų vyskupo A. Baranausko atliktas vertimas. Graudūs verksmai giedami gavėnios laiku, ypač sekmadieniais: pirmoji dalis I ir IV gavėnios sekmadienį (ir po jo einančiomis savaitės dienomis), antroji dalis – II gavėnios ir I Kančios sekmadienį, trečioji dalis – III gavėnios ir Verbų sekmadienį. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-17

Kryžiaus kelias

  Zarasų bažnyčioje „Kryžiaus kelias“ einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val. prieš vakarines Šv. Mišias ir kiekvieną sekmadienį po 12 val. Sumos Šv. Mišių   Keturiolikos sustojimų Kryžiaus kelias gimė XVII a. Ispanijoje. Tai krikščionio troškimas įvertinti Kristaus kančios pamoką ir jos vaisius. Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams. Paskelbus stoties pavadinimą, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-16

Paskirkite 2% GPM Zarasų parapijos bendruomenei

    Prašome paremti Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2017 metus) gautų pajamų mokesčio (2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Užpildytą formą į VMI išsiųsti (internetu ar paštu) būtina iki 2018 m. balandžio 30 d. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Zarasų skyrius. Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai. Detalesnę informaciją skaitykite ČIA  

Paskelbta: 2018-01-29

Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai. Penktasis žodis

  Penktas žodis: „Trokštu!“ (Jn 19, 28)   Mąstymas Be abejo, nukryžiavimo metu Jėzus patyrė nepaprastą troškulį. Jo kūnas buvo netekęs didelio skysčių kiekio, tiek kraujo, tiek prakaito, dėl kančių, patirtų iki nukryžiavimo. Šis jo tvirtinimas: „Trokštu“ buvo pačiame akivaizdžiausiame lygmenyje, prašant kažko gerti. Atsakydami kareiviai Jėzui davė „rūgštaus vyno“ (Jn 19, 29), Jėzaus laikais pigaus gėrimo, paplitusio tarp žemesnės klasės žmonių. Jonas pažymi, kad Jėzus pasakė „Trokštu“ ne tik patvirtindamas fizinę tikrovę, bet taip pat ir įvykdydamas Šventąjį Raštą. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-03-17

V Gavėnios Sekmadienis. Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

  Atsiliepdami į Šv. Tėvo kvietimą kiekvienoje šalyje įsteigti Maldos už seksualinės prievartos aukas dieną, Lietuvos vyskupai nutarė mūsų šalyje už tikinčiųjų ir netikinčiųjų padarytų nusikaltimų aukas melstis penktąjį Gavėnios sekmadienį. Visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami jungtis į maldą už tuos, kurie darbovietėse, mokyklose, religinėse institucijose ir kitur tapo šio baisaus, pasaulėžiūros ribų nepaisančio nusikaltimo aukomis.   VISUOTINĖ MALDA V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Kun.: Broliai seserys, pasitikėdami mūsų Atpirkėju Jėzumi Kristumi, kuris pajėgia išgydyti skaudžiausias vidines žaizdas ir perkeisti širdis, melskime skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-03-17

Kovo 18 d. minimas Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

    Šv. Kirilas Jeruzalietis (apie 313–380), vyskupas, Bažnyčios mokytojas, minimas kovo 18 d. Gimęs apie 313 m. Jeruzalėje ar jos apylinkėse, šv. Kirilas nuo pat jaunystės įgijo gilų Šventojo Rašto pažinimą. Jis tapo kunigu, po to, apie 350 m., Jeruzalės vyskupu. Tačiau Cezarėjos arkivyskupas marijonas pasiekė, kad jis būtų pašalintas iš vyskupo sosto. Po vienuolikos metų tremties šv. Kirilas grįžo į Jeruzalę, kur įsipareigojo atkurti tai, kas sunaikinta, ir numalšinti schizmos sukeltas aistras. Šis narsus ganytojas mirė 380 m. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-03-17

Šventadienio pamokslas. V Gavėnios sekmadienis

    Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu – Andriejus ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: „Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-03-17

Popiežius: Atmesdami mažuosius nesiskaitome su Jėzumi

Pakeliui į šventojo t. Pijaus bažnyčią San Giovanni Rotonde, – bažnyčia yra didžiausia šventovė Italijos pusiasalyje po šv. Petro bazilikos Vatikane – popiežius pagerbė šv. Pijaus žemiškus palaikus kapucinų Šventosios Malonių Marijos šventovėje. Urna su šventojo kūnu paprastai laikoma t. Pijaus bažnyčios kriptoje San Giovanni Rotonde, tačiau dėl pastoracinių priežasčių yra laikinai perkelta į kapucinų vienuolyno šventovę, prie kurios t. Pijus gyveno didžiąją savo gyvenimo dalį.     Pasimeldęs prie šv. t. Pijaus palaikų, Pranciškus nuvažiavo papamobiliu į San Giovanni skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-03-17

Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt