Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną

Brangūs broliai ir seserys, šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius. Šiemet Vargstančiųjų dienai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus kreipiasi apaštalo Jono skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-11-17

Parapijos lankymas (kalėdojimas)

Artėjant šv. Kalėdų šventėms pradedame kalėdojimą – parapijos lankymą. Parapijiečius, norinčius, kad kunigas palaimintų jus ir jūsų namus, aplankytų sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelstų, kviečiame iš anksto registruotis ir pakalbinti kaimynus priimti Bažnyčios atstovą. Dėl registracijos kreiptis pas gatvių ir kaimų atstovus, arba užeiti į zakristiją ar parapijos raštinę.        

Paskelbta: 2017-10-24

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga

Mylėkime ne žodžiu, bet darbu 33 eilinis sekmadienis, 2017 m. lapkričio 19 d. 1. „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1 Jn 3, 18). Šie apaštalo Jono žodžiai išreiškia imperatyvą, kurio išvengti negali nė vienas krikščionis. „Mylimojo mokinio“ iki mūsų dienų perteikiamo Jėzaus paliepimo rimtumas dar labiau pabrėžiamas kontrastu tarp mūsų lūpose dažnai esančių tuščių žodžių ir konkrečių faktų, su kuriais esame pašaukti susidurti. Meilė nepalieka jokio pasiteisinimo: kas siekia mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal jo pavyzdį; visų pirma skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-11-18

Lapkričio 18 d. minimas Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas

  Šv. Petro bazilika Vatikane – didžiausia pasaulio bažnyčia, pastatyta ant šv. Petro kapo. Čia stovėjo dar Konstantino Didžiojo 362 m. pašventinta bazilika. Popiežiaus Julijaus įsakymu architektas Bramante 1506 m. balandžio mėnesį nugriovė senąją baziliką ir pradjo naujos statybą. Nuo 1514 m. Šv. Petro bazilikos statybos architektas buvo Rafaelis. Michelangelo 1547–1564 m. sukūrė galutinį bazilikos projektą su didingu kupolu ant gigantiškų kolonų. Po Michelangelo mirties jo planus vykdė Vignola ir Ligonio, Giacomo della Porta, Fontana, C. Madera. 1626 m. lapkričio skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-11-17

Šventumas Bažnyčioje ir už jos ribų

Kalbėdami apie šventumą, mes visų pirma turime pažvelgti į save. Jeigu laikome save krikščionimis, tai privalome stengtis panašėti į Kristų. Kristus mums paliko priesaką: Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų Dangiškasis Tėvas yra tobulas (Mt 5,48). Šiuolaikinėje visuomenėje mums gali būti nelengva įgyvendinti šį priesaką. Mes tikrai nesame tokie tobuli, kokius norėtų mus matyti dangiškasis Tėvas. Tačiau mes turėtume siekti tobulumo: būti sąžiningi, mokėti bendrauti, gerbti vienas kitą ir skelbti Evangeliją žmonėms. Šventumas Bažnyčioje yra visų pirma jos lankymas. Pirmas dalykas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-11-17

Lapkričio 17 d. minima Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė

Šv. Elzbieta Vengrė (1207-1231), vienuolė minima lapkričio 17 d.   Šv. Elzbieta gimė Vengrijoje 1207 m. Ji – trečiasis Vengrijos karaliaus Andriejaus II vaikas, šv. Jadvygos dukterėčia. Būdama 14 metų ištekėjo už Tiuringijos žemės grafo Liudviko IV. Elzbieta buvo ugningos sielos. Ji karštai mylėjo savo vyrą, kurio įtaka suteikė jai žmogišką ir dvasinę pusiausvyrą laimingais bendro jų gyvenimo metais. Elzbieta svajojo gyventi šeimoje pagal pranciškoniškąjį idealą (mažųjų brolių ordinas buvo neseniai įkurtas), Liudvikas palankiai sutiko žmonos troškimus. Tačiau 1227 m. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-11-16

Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt