Ar Kristus leidžia skirtis?

  Kai kurie skaitytojai klausia, dėl ko Katalikų Bažnyčia yra tokia griežta skyrybų atžvilgiu. Juk, jų nuomone, net ir Kristus leidęs skyrybas kai kuriais atvejais. Apie tai šv. Matas savo evangelijoje rašo: “Kiekvienas, kurs paleidžia savo žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja” (Mt 5, 32). Panašiai kalbama ir kitoje vietoje: “Taigi aš jums sakau: kas atleidžia žmoną, – jei ne dėl ištvirkavimo, – ir veda kitą, svetimauja” (Mt 19, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-17

„Gerbk savo tėvą ir motiną“

    Ketvirtasis Dekalogo įsakymas sako: „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria“ (Iš 20, 12). Tai įsakymas, kuris neturi įsakmaus draudimo kažko nedaryti, tačiau savyje talpina paraginimo nuotaiką. Taip pat tai vienintelis Dekalogo įsakymas, už kurio laikymąsi Dievas žada savo palaiminimą. Be to, svarbu pastebėti, kad nepaisant vyraujančios hebrajiškojo patriarchato mąstysenos, kur dėmesys skiriamas išskirtinai tėvo vaidmeniui ir apskirtai visam vyriškajam pradui, IV Dievo įsakyme tiek tėvas, tiek motina aptinkami tame skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-16

Liepos 16 d. minima Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)

  Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švč. M. Marijai ženklas – ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija. Ordino nariams škaplierius yra abito dalis. Pasak padavimo, Karmelio kalno bendruomenės istorija siekianti pranašo Elijo laikus, tačiau iš tiesų jai pradžią davė į skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-15

Apie šv. Bonaventūrą

    Būti žmonių šviesa ir mylėti paprastą gyvenimą, nusižeminti, kada yra proga išsiaukštinti – tai daro šv. Bonaventūrą stebėtinu ir sektinu žmogumi. Dėl jo nepaprasto mokslingumo Gersonas vertina jį labiau už visus Bažnyčios daktarus. Reikėtų jį dar aukščiau vertinti dėl nepaprasto nusižeminimo. Gyvendamas Sorbonoje ir būdamas plačiai žinomas kaip mokslo žmogus, jis neapleidžia žemiausių pareigų, laisva valia apsiimdamas tarnauti ligoniams. Šventąjį prašo, kad sutiktų būti Bažnyčios Galva, jis iš didelio nusižeminimo nepriima pasiūlytos garbingos vietos. Dalyvaudamas Liono visuotiniame Bažnyčios skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-14

Liepos 15 d. minimas Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

  Šv. Bonaventūras (1221-1274), vyskupas, Bažnyčios mokytojas, minimas liepos 15 d.  Šventasis Bonaventūras gyveno tryliktame amžiuje, tai yra epochoje, kurioje krikščionių tikėjimas darė didelę įtaką Europos kultūrai ir visuomenės gyvenimui, įkvėpė literatūros ir dailės kūrinius, sąlygojo filosofiją ir teologiją. Viena didžiųjų asmenybių, prisidėjusių prie tokios tikėjimo ir kultūros harmonijos buvo būtent šv. Bonaventūras. Jonas Fidanza (taip jis vadinosi prieš tapdamas vienuoliu) gimė apie 1217 metus. Kaip vėliau jis pats prisipažindavo, jo svarbiausią gyvenimo pasirinkimą nulėmė vienas vaikystės įvykis. Jam sunkiai skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-14

Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt