Advento kelionė su Marija. II Advento savaitė. Trečiadienis


a- A+

MĄSTYMAS

 

VISAGALI DIEVE,

Tu mus ragini taisyti kelią Viešpačiui Kristui

Ir guodi to dangaus Gydytojo artumu,

Tad išgydyk visas mūsų dvasios silpnybes.

 

Dažnai girdime sakant, jog esame pikčiausi savo pačių priešai. Pastebėjau, kad labiausiai bodžiuosi tais žmonių trūkumais, kurie nesvetimi ir man. Ką daryti? Prisipažink, kad taip yra. Tegu šis prisipažinimas nepribloškia. Pabandyk dar kartą. O svarbiausia, nesakyk: „Na ir kas, vis tiek savęs nepakeisiu.“

Evangelijoje Jėzus kviečia imti Jo jungą ir mokyti iš Jo – Jis save lygina su nešuliniu gyvuliu arba su vergu, įkinkytu šeimininko paliepimu, mat Jo širdis romi ir nuolanki. Paskui žada, kad tik darydami taip, kaip Ji liepia, mes rasime atilsį. Jei per gyvenimo išbandymus eisime Jo keliu, jie mums bus lengvi ir pakeliami.

 

***

Marija, sena advento giesmė, greičiausiai vienuolio benediktino sukurta abatijoje šalia Šv. Mato bažnyčios Vokietijos Tryre, tave vadina Kristaus nešėja. Stebuklai įvyksta, kai praeini nešina Jo gyvybe.

Šv. Mato bažnyčios šoninėje koplyčioje kabo tavo paveikslas, kuriame tu vilki tokiais gražiais drabužiais, kokių turbūt nė neturėjai. Tu pasipuošusi tamsiai mėlyno brokato suknele, nėriniuotais perlais. Galvą puošia miela, paprasta perlų karūna; jos priešakyje regi užuominą apie kryžių. Žvilgsnis rodo, kaip giliai esi paskendusi mintyse, su vos pastebima šypsena lūpose. Paveikslas be galo slėpiningas dėl tavojo laukimo. Rankos švelniai tvarko apdaro klostes ties pilnumu po širdimi. Tavyje yra Jėzus.

Marija, per krikštą aš dalijuosi gyvenimu su Kristumi. Savo sakramentais Jis gyvena manyje. O mudviem suartėjus, ar negalėtų nutikti kas nuostabaus?

Marija žengia per erškėčius,

Kyrie eleison!

Marija žengia per erškėčius,

Septynerius metus jie nebuvo lapoję.

Jesus et Maria.

Ką po širdimi Marija nešioja?

Kyrie eleison!

Marija vaikelį nešioja,

Po jos širdimi jis glaudžiasi.

Jesus et Maria.

Ir kai abu praeina pro šalį,

Kyrie eleison!

Žiū, erškėčiai rožėmis pražysta;

Žiū, erškėčiai rožėmis pražysta!

Jesus et Maria.

(Geistliche Volkslieder, 1850)

 

DARBAI

Pajusk, kad tavyje gyvena Jėzus arba trokšta apsigyventi. Ką galėtum padaryti, kad suteiktum Jam Jo vertą būstą?

 

MALDA

Jėzau, padaryk, kad sudžiūvę mano širdies ir gyvenimo erškėčiai kitiems pražystų rožėmis.

 

Iš knygos M. Jean Frisk „Džiugus lūkestis“

Katalikų pasaulio leidiniai, 2008

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2018-12-11


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt