Prasidėjo registracija Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų pamokėlėms

    Kviečiame į ZARASŲ parapijos bažnyčią moksleivius, kurie nori ruoštis Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams.     Pirmajai Komunijai vaikai yra registruojami 9-10 metų amžiaus (nuo 4 klasės), o Sutvirtinimo sakramentui – jaunuoliai turintys 15 metų.   Visus norinčius priimti šiuos Sakramentus prašome pranešti tikybos mokytojoms iki rugsėjo 23 d. Pamokėlės prasideda spalio mėnesį.   Primename, jog vaikai, šiais metais priėmę Pirmąją Komuniją, rugsėjo mėnesį turi lankyti pamokėles ir spalio mėnesį bus įrašomi į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją.     skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-05

Šv. Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija liepos mėnesiui: kad Afrikos žemyno jaunimas galėtų įgyti išsilavinimą ir dirbti savoje šalyje. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų rugsėjo mėnesio intencija: Už popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad Bažnyčiai, Lietuvai ir pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą. Apaštalų Karaliene, melski už mus.      

Paskelbta: 2018-08-31

Rugsėjo 21 d. minimas Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas

    Šv. Matas (I a.), apaštalas, evangelistas, minimas rugsėjo 21 d. Prieš atsisakydamas pinigų ir imdamas sekti Kristų, Matas, arba Levis, buvo muitininkas, mokesčių rinkėjas – o ši profesija tarp žydų buvo užsitraukusi nešlovę. Mokesčių rinkėjas reiškė lupikautojas, vargšų kraugerys, kaupiantis turtus uzurpatoriui – Romos imperatoriui. Tie, kas šiuo amatu užsiėmė, retai išreikalaudavo priklausančius pinigus teisėtai, nepasiduodamas godumui, norui nuvogti ir praturtėti. Iš tiesų, kai Jėzus priėmė kito muitininko – Zachiejaus – kvietimą pas jį pavalgyti, žmonės pasipiktinę ėmė skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-20

Rugsėjo 20 d. minimas Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai

Kim Taegonas priėmė krikštą būdamas penkiolikos ir gavo Andriejaus vardą; jis studijavo Makao seminarijoje ir tapo pirmuoju kunigu korėjiečiu bei pirmuoju kunigu nukankintu per keturias dideles persekiojimų bangas Korėjoje tarp 1839 ir 1867 metų. Jo tėvas, šventasis Ignotas Kim, buvo nužudytas nukertant galvą dėl Kristaus 1839 m. Po devynerių metų šv. Andriejus, iškentęs baisius kankinimus, mirė tokia pat mirtimi; jam buvo 25-eri. Daugiau nei 10 tūkst. krikščionių šitaip paliudijo savo tikėjimą gyvybės kaina. 1984 m. Seule Jonas Paulius II kanonizavo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-19

Popiežiaus katechezė: Gerbkime tėvus, niekuomet jų neįžeiskime

Gerbkime tėvus, kad mūsų gyvenimas būtų laimingas. Šią auksinę gyvenimo taisyklę priminė Šventasis Tėvas trečiadienį bendrosios audiencijos katechezėje. Popiežius Pranciškus trečiadienį Šv. Petro aikštėje pratęsė pokalbių apie Dešimt Dievo įsakymų ciklą, primindamas ketvirtąjį Dievo įsakymą: „Gerbk savo tėvą ir motiną!“. Šis įsakymas slepia ilgo ir laimingo gyvenimo pažadą. Daugybė šventųjų mums liudija, kad su Jėzumi vaikystės žaizdos gali tapti naujų galimybių versme. Tereikia susitaikyti su savo gyvenimu, daugiau nebeklausti “kodėl?“, o klausti “kam?”: kam Dievas mane parengė per mano gyvenimą? skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-19

Rugsėjo 19 d. minimas Šv. Januarijus, vyskupas ir kankinys

Šv. Januarijus (IV a.), vyskupas, kankinys, minimas rugsėjo 19 d. Šv. Januarijus yra Neapolio globėjas. Visi jį prisimena dėl jo kraujo, kuris stebuklingai suskystėja kasmet nuo 1389 metų. Dviejose ampulėse laikomas kraujas ima kunkuliuoti kiekvienų metų pirmąjį gegužės šeštadienį, besibaigiant iškilmingai procesijai, per kurią šv. Januarijaus relikvijos iš katedros yra nešamos į šv. Liucijos bažnyčią, arba jau pačioje katedroje per rugsėjo 19-ąją – šio šventojo minėjimo dieną – prasidedančią oktavą. Tačiau jo kraujas suskystėja ir per ypatingus įvykius ar stichines skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-18Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt