GAVĖNIA ZARASŲ BAŽNYČIOJE          

Paskelbta: 2018-02-17

Graudūs verksmai

  Zarasų bažnyčioje gavėnios metu  „Graudūs verksmai“  giedami  sekmadieniais prieš Šv. Mišias 9.30 val.      Graudūs verksmai atsirado Lenkijoje XV a. pabaigoje, juos išplatino pranciškonai XVIII a. Į lietuvių kalbą giesmės išverstos apie 1859 m., išplito Seinų vyskupo A. Baranausko atliktas vertimas. Graudūs verksmai giedami gavėnios laiku, ypač sekmadieniais: pirmoji dalis I ir IV gavėnios sekmadienį (ir po jo einančiomis savaitės dienomis), antroji dalis – II gavėnios ir I Kančios sekmadienį, trečioji dalis – III gavėnios ir Verbų sekmadienį. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-17

Kryžiaus kelias

  Zarasų bažnyčioje „Kryžiaus kelias“ einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val. prieš vakarines Šv. Mišias ir kiekvieną sekmadienį po 12 val. Sumos Šv. Mišių   Keturiolikos sustojimų Kryžiaus kelias gimė XVII a. Ispanijoje. Tai krikščionio troškimas įvertinti Kristaus kančios pamoką ir jos vaisius. Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams. Paskelbus stoties pavadinimą, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-16

Paskirkite 2% GPM Zarasų parapijos bendruomenei

    Prašome paremti Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2017 metus) gautų pajamų mokesčio (2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Užpildytą formą į VMI išsiųsti (internetu ar paštu) būtina iki 2018 m. balandžio 30 d. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Zarasų skyrius. Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai. Detalesnę informaciją skaitykite ČIA  

Paskelbta: 2018-01-29

Tikrasis pasaulio perkeitimas

  Jėzus Kristus visada skelbė meilę vargšams, ligoniams, nuskriaustiesiems. Iš to kyla ir Jo įsteigtos Bažnyčios socialinis mokymas. Bažnyčia visada rūpinosi ligoniais, vargšais, našlaičiais. Katalikų Bažnyčios komitetui Iustitia et pax (teisingumas ir taika) pavesta ypač rūpintis socialiniu teisingumu. Man, kaip jo pirmininkui Lietuvoje, nuolat kyla klausimas, kaip turime kovoti už teisingumą, kai matome, jog penktadalis Lietuvos žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, kai daugelis skundžiasi neteisingumu, kai net mokyklose – patyčios ir smurtas. Gal kviesti protestuoti ar rengti kitokias akcijas? Kas gi išgirs skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-19

Turėti viltį, nematant jokios vilties

Teologijos mokslų daktaras, Ruklos įgulos kapelionas, kunigas egzorcistas Arnoldas VALKAUSKAS, paklaustas, ką reiškia krikščioniui gyventi laisvėje ir kokią įtaką mūsų vidinei laisvei turi Šventoji Dvasia, atsakė, kad mes negalime būti laisvi be Šventosios Dvasios. „Savo kelionę išsilaisvinimo link turėtume pradėti nuo praktinio tikėjimo aspekto, apie kurį mums kalba apaštalas Paulius: ‘Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?’ (1 Kor 3, 16). Mes, būdami Šventosios Dvasios buveinė, nesuvokiame tos gelmės, nes negyvename ta jėga, kuri yra skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-19

Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas

Pirmojo Gavėnios sekmadienio Žodžio liturgijoje kalbama apie Jėzaus gundymus dykumoje. Evangelistas Morkus rašo: „Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas“. „Jėzus eina į dykumą pasiruošti savo misijai pasaulyje“, sakė popiežius Pranciškus komentuodamas šią sceną sekmadienio vidudienį kreipdamasis į maldininkus, kurie, nebodami lietaus, buvo susirinkę į Šv. Petro aikštę. „Jėzui nereikia atsiversti. Tačiau, būdamas, žmogus, ir jis turi įveikti šį išbandymą tiek dėl savęs paties, paklusdamas Tėvo valiai, tiek ir dėl mūsų, kad padėtų mums skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-19

Kardinolas Godfried Danneels. Jėzaus Dvasia: Septyni Jėzaus gyvenimo paveikslai

Dvasia yra ne vien jėga, apimanti Izraelio teisėjus ir karalius ar įkvepianti pranašus. Dvasia, apie kurią kalbame, yra Jėzaus Dvasia. Kiekviena Jėzaus gyvenimo scena, kurioje veikia Dvasia, drauge yra paveikslas to, kas ir mums įvyksta. Mums tai yra archetipai: tose scenose galime atpažinti save. Neįmanoma tampa įmanoma Kas nežino angelo žodžių Marijai: Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi (Lk 1, 35)?Anot Mato, angelas ta patį sako ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-18

Leistis į gavėnios kelią

  Mūsų motinos Bažnyčios liturgija ragina leistis į gavėnios kelią, lydimą maldos, susimąstymo, atgailos, pasninko ir kartu vedančio į Kristaus Prisikėlimo slėpinio šventimą, liturginių metų ir visos krikščioniškos egzistencijos šerdį. Trokšdamas suteikti šiai egzistencijai ryžtingesnį impulsą, gavėnios laikas ragina atsigręžti į Kristų ir labiau nei kuris kitas laikas pasako: krikščioniu esama tik juo tampant vis iš naujo, kasdien, nepaliaujamai, sulig Tertulijono žodžiais: „krikščioniu ne gimstama, krikščioniu tampama“. Laisva valia apsispręsti už Kristų Nuolatinis tapimas krikščioniu šiandien yra tikrai tinkamas laikas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-02-18Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt