Paskirkite 1,2% GPM Zarasų parapijos bendruomenei

      Prašome paremti Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 1,2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2020 metus) gautų pajamų mokesčio (1,2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Užpildytą formą galite išsiųsti (internetu ar paštu) į VMI  ar teikti prašymus elektroniniu būdu. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Zarasų skyrius. Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai. Detalesnę informaciją skaitykite ČIA      

Paskelbta: 2021-02-23

Zarasų parapijos Gyvojo Rožinio intencija kovo mėnesiui

    MELDŽIAMĖS UŽ ZARASŲ PARAPIJOS BENDRUOMENĘ!     Zarasų parapijos Gyvojo Rožinio intencija kovo mėnesiui: melskimės už Lietuvos valstybę, o ypač už Zarasų kraštą bei jo žmones, kad visi vieningai gintų tautines vertybes ir atsakingai saugotų bei puoselėtų laisvės dovaną.   Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio intencija: melskimės, kad mes, Gyvojo Rožinio draugijos nariai, mūsų artimieji prasmingai išgyventume šį gavėnios laikotarpį, o Kristaus dar nepažįstantys – prie Jo priartėtų.      

Paskelbta: 2021-01-01

Šv. Mišių užsakymas Jūsų intencijomis

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 8.00 ir 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 ir 12.00 val. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-12-15

Liežuvavimo nuodėmė

Kartą pas šventąjį Pilypą Nerį atėjo viena moteris ir prisipažino turinti siaubingą silpnybę liežuvauti. Ji visada kalbėdavo blogai apie kitus ir mėgdavo apšnekėti kitų silpnybes. Tačiau ji norėjo liautis apkalbinėjusi. Ji prašė šv. Pilypo Nerio išmokyti ją nugalėti šią ydą. Pirmiausia šventasis mėgino paaiškinti tai moteriai, kad apkalbos ir šmeižtai yra nepaprastai blogas dalykas ir kad tai daro didžiulę žalą bendruomenei. Bet moteris nenorėjo patikėti, kad tai yra taip blogai. Ji manė, kad liežuvavimas nėra sunki nuodėmė ir nedaro didelės skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-03-02

Šv. Kazimiero diena jaunimui

      Panevėžio vyskupijos jaunimo centras sveikina ir dovanoja jaunimui virtualią dovaną Lietuvos, jaunimo ir mūsų vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero dienos proga. KOVO 2 – 3 – 4 DIENOMIS internete, PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO facebook‘o paskyroje bus platinamas trumpas video apie vieną švento Kazimiero vertybę ir kaip ji gali būti artima ir šių dienų jaunuoliui. Panevėžio vyskupijos jaunimo centras: https://www.facebook.com/paneveziovyskupijos.jaunimocentras   Kviečiame dalintis, platinti ir dovanoti tai savo jaunimui!      

Paskelbta: 2021-03-01

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas PATRIS CORDE

    Minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju  Tėvo širdimi – taip Juozapas mylėjo Jėzų, kuris keturiose Evangelijose vadinamas „Juozapo sūnumi“ (1). Abu jo asmenį aprašę evangelistai, Matas ir Lukas, pasakoja nedaug, bet pakankamai, kad suprastume, koks jis buvo tėvas ir kokia misija jam buvo Apvaizdos patikėta. Žinome, kad jis buvo paprastas dailidė (plg. Mt 13, 55), susižadėjęs su Marija (plg. Mt 1, 18; Lk 1, 27); „teisus“ vyras (Mt 1, 19), visada pasirengęs vykdyti Dievo valią, apreikštą jo Įstatymu (plg. Lk 2, skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-03-01

Ar dar tiki?

  Gyvename laiku, kai krikščionybės žinia yra minimalizuojama, trivializuojama ir marginalizuojama. Krikščionybė puolama ne tik iš šalies. Daugybė krikščionių „ekspertų“ teigia, kad svarbiausia Jėzaus Geroji naujiena (dar vadinama „Evangelija“) nėra pakankama, kad siela, bendruomenė, planeta būtų išgelbėta. O tu? Ar dar tiki Evangelijos galia? Anie ekspertai teigia maždaug tokius dalykus: „Evangelijos žinios nepakanka! Teiginiuose nėra galios! Iš tiesų perkeičia tik gyvas, alsuojantis tų principų įkūnijimas, o ne šaltas tikėjimo išpažinimas, sudėliotas iš dvasinių „tiesų“!“. Tuo tarpu Pauliaus žodžiai prasiveržia iš skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-02-28Visos teisės saugomos © 2021 www.zarasuparapija.lt