Švč. Mergelės Marijos Rožinis

Kas yra Rožinis?  Pirmiausiai tai nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai, kuriame telpa viskas – rūpesčiai, džiaugsmai, viltys. Marija yra galinga mūsų užtarėja, todėl Rožinio malda yra tarsi dieviškosios meilės ginklas prieš nuodėmę, blogį ir netvarką. Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis): Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume, šventuosius slėpinius; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen.   TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-30

Kard. Sigitas Tamkevičius. Mylėti – didžiausias įsakymas. XXX eilinis sekmadienis

  Evangelijos puslapiuose nuolatos šmėžuoja fariziejai, uoliai gynusieji Dievo Įstatymą; jie tikėjo į Dievą, bet stokojo meilės. Šitaip gali nutikti bet kuriam tikinčiam žmogui: galima tikėti į Dievą, bet gyventi be meilės ir rūpintis tik savo asmeniniu gyvenimu. Fariziejų akyse Jėzus buvo žmones suvedžiojantis klaidatikis, todėl ieškojo bet kokio kabliuko, kur galėtų prikibti ir apkaltinti. Evangelijoje pasakojama, kaip fariziejai klausė Jėzaus: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ (Mt 22, 36). Galbūt jie tikėjosi išgirsti Dekalogo pirmąjį įsakymą, kurio stropiai laikėsi, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-24

Vėlinių visuotiniai atlaidai – visą lapkritį

Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotiniuos atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse. Dekrete taip pat nurodoma, kad visuotinius atlaidus mirusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei visi kiti, kurie dėl civilinės valdžios pandemijos sąlygomis įvestų apribojimų negali išeiti iš namų. Atlaidams gauti jie privalo sukalbėti Vėlinių valandų liturgijos skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-24

Spalio 24 d. minimas Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas

  Antanas Marija gimė Salente, Katalonijoje (Ispanija) 1807 m. Buvo audėjas, tačiau įstojo į seminariją ir 1835 m. buvo įšventintas į kunigus. Jis atrado savo kelią – skelbti Evangeliją liaudžiai. Jam padėdavo grupelė kunigų, kuriuos jis subūrė į Nekaltosios Marijos Širdies Sūnų misionierių Institutą (1849 m.). 1850 m. Antanas Marija tapo Kubos Santjago arkivyskupu. Šešerius metus jis apaštalavo didžiojoje saloje pamokslaudamas, stiprindamas tikėjimą, smerkdamas ydas ir neteisybes. Karalienė Izabelė II jį parsikvietė į Ispaniją, norėdama pasilaikyti jį prie savęs kaip skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-10-23

Informacinis pranešimas apie Popiežiaus išsakytas mintis filme Francesco

    2020 m. spalio 23 d.   Žiniasklaidoje šiuo metu intensyviai aptariamos režisieriaus Jevgenijaus Afinejevskio filme Francesco išsakytos Popiežiaus mintys apie būtinybę neatstumti homoseksualių asmenų atspindi nuolatinį Šv. Tėvo norą padėti asmenims, atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bažnyčios nariai kviečiami nepažeidžiant tikėjimo ir Bažnyčios mokymo jautriai ir neabejingai pažvelgti į tuos mūsų bendrabūvio atvejus, kurie reikalauja įsiklausymo ir supratimo. Minėtasis filmas dabartinio Bažnyčios mokymo nekeičia. Lietuvos vyskupų konferencijos informacija      

Paskelbta: 2020-10-23Visos teisės saugomos © 2020 www.zarasuparapija.lt