Sausio 18-25 d. maldos už krikščionių vienybę savaitė

      Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti Bažnyčių ekumeninės tarybos tikėjimo ir konstitucijos komisija Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi (Įst 16, 18–20) Medžiaga 2019-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams     MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖS ORGANIZATORIAMS Ieškoti vienybės visus metus Tradicinis laikotarpis Maldos už krikščionių vienybę savaitei švęsti Šiaurės pusrutulyje yra sausio 18–25 d. Šią datą 1908 m. pasiūlė tėvas Paulas Wattsonas, nes ji yra tarp Šv. Petro katedros šventės ir Šv. Pauliaus atsivertimo skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-01-17

Sausio 22 d. minimas Šv. Vincentas, diakonas, kankinys

    Šv. Vincentas (IV a.), diakonas, kankinys, minimas sausio 22 d. Šv. Vincentas gimė Hueskoje (Huesca), Ispanijoje. Saragosoje tapo vyskupo Valerijaus diakonu. Abudu iškentę kankinimus, buvo nužudyti už ištikimybę Kristui Valencijoje Diokleciano persekiojimo metais (304 m.). Kaip ir šv. Laurynas Romoje, šv. Vincentas pasekė šv. Stepono pavyzdžiu, atskleisdamas visą diakonystės Bažnyčioje reikšmę. Nuo pat IV a. krikščionys ėmė teikti pagarbą trims diakonams kartu: Steponui, Laurynui ir Vincentui.         Gyvoji Duona    

Paskelbta: 2019-01-21

Popiežiaus homilija. Krikščionis – tas, kuris seka palaiminimais

Kartais mes manome, kad esme geri katalikai, bet negyvename kaip geri krikščionys. Krikščionis – tai tas, kuris seka Kristaus palaiminimais, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje girdime Jėzaus palyginimą apie jauną vyną, kurį reikia pilti į naujus vynmaišius. Dievas mums dovanoją savo Žodį – jauną vyną, dėl to mes turime būti kaip nauji vynamaišiai, turime atnaujinti savo gyvenimą, savo elgseną, turime gyventi taip, kaip Jėzus mus moko savo palaiminimais. Kad skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-01-21

Sausio 21 d. minima Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

Šv. Agnietė (291-304), mergelė, kankinė, minima sausio 21 d. Kasmet sausio 21 d. Romos šv. Agnietės (gr. tyra, skaisti) fuori le Mura bažnyčios kanauninkams palaiminti atnešami du balti ėriukai. Šie gyvulėliai – tyrumo ir romumo simboliai – vėliau yra įteikiami popiežiui, kuris juos patiki Šv. Cecilijos benediktinų vienuolynui. Šių baltų ėriukų akinamai balta vilna bus naudojama išausti palijus, baltas stulas, kurias kaip autoriteto simbolį nešioja popiežius ir arkivyskupai metropolitai. Ši sena tradicija simboliškai kasmet primena Agnietės auką Dievui. Labiausiai paplitęs pasakojimas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-01-20

Kad jie būtų viena

    Per Paskutinę vakarienę Jėzus meldėsi: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Bažnyčios visada meldėsi už Kristaus mokinių vienybę. Bet atskirai. O šiemet sukanka 110 metų, kai niujorkietis episkopalų kunigas Paulas Wattsonas (vėliau perėjęs į katalikybę) pasiūlė ypatingos aštuonių dienų maldos laiką, prasidedantį Šv. Petro Sosto dieną ir pasibaigiantį Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo švente (sausio 18–24 d.). Simboliška. skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-01-20

Šventadienio pamokslas. II eilinis sekmadienis

Mums nuolat pristinga kažko, ko nesugebėtume įvardyti, tačiau jaučiame, kad kaip tik tai suteikia gyvenimui prasmę. Ne kartą tokiais atvejais jaučiamės pasimetę, todėl verta dar kartą gerai įsiklausyti į šią Evangelijos ištrauką, nes joje rasime du pamokymus, padedančius išvengti tokio pasimetimo. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-01-20Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt