Rugpjūčio 11 d. minima Šv. Klara, mergelė

    Šv. Klara (1194–1253), mergelė, minima rugpjūčio 11 d. 1210 m. šv. Klara Asyžiuje išgirdo šv. Pranciškaus gavėnios pamokslą. Susižavėjusi jo visiško neturto idealu, sulaukusi 18 metų ji tapo vienuole. Pranciškus nukirpo jai plaukus ir davė vienuolišką rūbą. Jis jai pasiūlė prisiglausti Asyžiaus Šv. Damijono koplyčioje, kurioje įsikūrė pirmasis Šv. Klaros seserų vienuolynas. Šv. Klara jam vadovavo 40 metų, buvo popiežių, kardinolų ir vyskupų patarėja. Dėl savo neblėstančio pamaldumo, šv. Kryžiaus ir Eucharistijos garbinimo ji tapo viena didžiausių viduramžių kontempliatyvaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-10

Rugpjūčio 10 d. minimas Šv. Laurynas, diakonas, kankinys

      Šv. Laurynas (+258), diakonas, kankinys, minimas rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas yra žymiausias iš Romos kankinių. Popiežiaus Siksto II, nukirsdinto 258 m. rugpjūčio 6 d., garsą nustelbė vienas jo diakonų – Laurynas – nužudytas po keletos dienų, nes pastarojo kančia žadino vaizduotę. Lauryno, Bažnyčios iždininko drąsa teisėjų akivaizdoje, tai, kaip jis sekdamas Evangelija saugioje vietoje paslėpė bendruomenės gėrybes – išdalijo jas vargšams, jo patirtų kankinimų baisybė ir kaip jis juos ramiai bei su ironija iškentė, – visa tai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-09

Rugpjūčio 8 d. minimas Šv. Dominykas, kunigas

  Šv. Dominykas (Domininkas) (1170-1221), kunigas, minimas rugpjūčio 8 d. Dominykas gimė 1170 m. Kaleruegoje (Caleruega) netoli Burgos (Ispanija). Jis buvo Osmos (Osma) katedros kanauninkas, kai pasijuto šaukiamas evangelizuoti. Popiežius Inocentas III pasiuntė dvasininką į Tulūzos sritį, draskomą katarų erezijos (1206 m.). Dominykas suprato, kad žmones prie Kristaus sugrąžinsi, tik skelbdamas Evangeliją ir pats pagal Evangeliją tarp jų gyvendamas. Nuo tada Dievo žodžio skelbimas ir neturtas tapo apaštalinės jo veiklos šerdimi. Prie Dominyko prisijungė bendražygių, sužavėtų jo siūlomo idealo: jie skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-07

Rugpjūčio 7 d. minimas Šv. Sikstas II, popiežius, ir jo draugai, kankiniai

    Šv. Sikstas II (mirė 258 m.), popiežius, ir jo draugai, kankiniai, minimi rugpjūčio 7 d. Šv. Sikstas buvo taikingas popiežius, gerbiantis skirtingų vyskupų tradicijas – šitaip jis sugebėjo atnaujinti santykius su šv. Kiprijonu Kartaginiečiu ir Azijos Bažnyčiomis, kurios krikštijo eretikus. Jis buvo išrinktas Romos imperatoriaus Valerijono persekiojimo metu, po keletą metų trukusios taikos. Vyskupai, kunigai ir diakonai nedelsiant turėjo būti nužudyti, vos patikrinus jų tapatybę. Jis buvo suimtas per vienas apeigas, kurioms jis vadovavo Apijaus kelio kapinėse, ir tuoj skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-06

Rugpjūčio 6 d. minima Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymo šventė

  Rugpjūčio 6 dieną švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Švenčiame ne eilinį Kristaus gyvenimo įvykį, bet Jo dievystės ir žmogystės įstabaus suspindėjimo slėpinį. Drauge ragaujame pasaulio ir žmogaus perkeitimo pagal šlovingojo Kristaus atvaizdą pirmienų.   Dievas yra Šviesa Sklaidydami Senąjį Testamentą atrasime, kad Dievo galybė įveikia mus supančias tamsumas ir apsireiškia mums kaip tikroji Šviesa. Visur, kur kalbama apie Dievo susitikimą su žmogumi, Jo apsireiškimą žmogui, minima ugnis ir jos nešama šviesa. Štai Mozei Dievas apsireiškė degančiame, bet nesudegančiame krūme, pabėgusį skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-05Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt