Šv. Tėvo intencija lapkričio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: kad Artimuosiuose Rytuose, kur viena šalia kitos gyvuoja įvairios religinės bendruomenės, įsivyrautų dialogo ir susitaikinimo dvasia.          

Paskelbta: 2019-11-02

Parapijos lankymas (kalėdojimas)

    Artėjant šv. Kalėdų šventėms pradedame kalėdojimą – parapijos lankymą. Parapijiečius, norinčius, kad kunigas palaimintų Jus ir Jūsų namus, aplankytų sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelstų, kviečiame iš anksto registruotis ir pakalbinti kaimynus priimti Bažnyčios atstovą. Dėl registracijos kreiptis pas gatvių ir kaimų atstovus, arba užeiti į zakristiją ar parapijos raštinę.        

Paskelbta: 2019-10-27

Valdas Mackela. Gražiausioji Saliamono giesmė: Gyvenimas bučinyje

    Šiame tekste tęsiamas Giesmių giesmės eilutės „Tebučiuoja jis mane savo lūpų bučiniais“ (Gg 1, 2) komentaras, kuriame galime matyti, kokios bučinio prasmės skleidžiasi Šventajame Rašte, teologijoje ir liturgijoje. Pasak Valdo Mackelos, dieviškasis bučinys lydi mus nuo Sukūrimo iki Apkabinimo Tėvo namuose. Bučinys teologijoje Ką bučinys simbolizuoja Biblijoje, teologijoje ir liturgijoje? Jis turi labai daug simbolinių prasmių. Pirmiausia – kūrimo bučinys. Dievas kūrė pasaulį bučiuodamas. Psalmėje yra parašyta: „Viešpaties žodžiu buvo padaryti dangūs, o Jo burnos alsavimu – visos jų galybės“ (Ps skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-11-18

Lapkričio 18 d. minimas Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas

  Šv. Petro bazilika Vatikane – didžiausia pasaulio bažnyčia, pastatyta ant šv. Petro kapo. Čia stovėjo dar Konstantino Didžiojo 362 m. pašventinta bazilika. Popiežiaus Julijaus įsakymu architektas Bramante 1506 m. balandžio mėnesį nugriovė senąją baziliką ir pradjo naujos statybą. Nuo 1514 m. Šv. Petro bazilikos statybos architektas buvo Rafaelis. Michelangelo 1547–1564 m. sukūrė galutinį bazilikos projektą su didingu kupolu ant gigantiškų kolonų. Po Michelangelo mirties jo planus vykdė Vignola ir Ligonio, Giacomo della Porta, Fontana, C. Madera. 1626 m. lapkričio skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-11-17

Lapkričio 17 d. minima Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė

Šv. Elzbieta Vengrė (1207-1231), vienuolė minima lapkričio 17 d.   Šv. Elzbieta gimė Vengrijoje 1207 m. Ji – trečiasis Vengrijos karaliaus Andriejaus II vaikas, šv. Jadvygos dukterėčia. Būdama 14 metų ištekėjo už Tiuringijos žemės grafo Liudviko IV. Elzbieta buvo ugningos sielos. Ji karštai mylėjo savo vyrą, kurio įtaka suteikė jai žmogišką ir dvasinę pusiausvyrą laimingais bendro jų gyvenimo metais. Elzbieta svajojo gyventi šeimoje pagal pranciškoniškąjį idealą (mažųjų brolių ordinas buvo neseniai įkurtas), Liudvikas palankiai sutiko žmonos troškimus. Tačiau 1227 m. skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-11-16

Šventadienio pamokslas. XXXIII eilinis sekmadienis

Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“. Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“ Jis pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-11-16

Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinis laiškas APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio

      Popiežius Pranciškus Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo   „Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus“ (Lk 24, 45). Tai vienas iš paskutinių prisikėlusio Viešpaties gestų prieš jo žengimą į dangų. Jis apsireiškia susirinkusiems mokiniams, laužo su jais duoną ir atveria jų protus, kad jie suprastų Šventuosius Raštus. Tiems įsibaiminusiems ir nusivylusiems žmonėms jis apreiškia Velykų slėpinio prasmę: būtent, kad pagal amžinąjį Tėvo planą Jėzus turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių, idant skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-11-16Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt