Sausio 18-25 d. maldos už krikščionių vienybę savaitė

        „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9) Šiais metais apmąstoma tema „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). 2021 m. medžiagą Maldos už krikščionių vienybę savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Grandchamp bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms.   2021 m. sausio 18–25 dienomis patingai meldžiamės už Krikščionių vienybę – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis     skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-17

Šv. Mišių užsakymas Jūsų intencijomis

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 8.00 ir 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 val. Jūsų užsakytomis intencijomis. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-12-15

Malda šv. Juozapo užtarimo skambant bažnyčios varpams

    Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.      

Paskelbta: 2020-12-15

Sausio 20 d. minimi Šv. Fabijonas ir Šv. Sebastijonas

    Šv. Fabijonas (?-250), popiežius, kankinys, minimas sausio 20 d. Popiežius šv. Fabijonas valdė Bažnyčią keturiolika metų (236–250). Tai buvo ramybės, organizuotos veiklos ir misijų klestėjimo metas; Fabijonas prieš tapdamas vyskupu buvo pasaulietis, tad sugebėjo išmintingai ir uoliai vadovauti. Pasak Grigaliaus Tūriečio, Fabijonas pasiuntė į Galiją septynis vyskupus, iš kurių – Saturniną, tapusį Tulūzos (Toulouse) vyskupu, ir Dionizą – Paryžiaus. Šv. Kiprijonas tuo metu buvo Kartaginos vyskupas, o Origenas mokė Cezarėjoje. Fabijonas buvo viena pirmųjų Decijaus persekiojimo aukų. Kiprijonas skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-19

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

      Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.     Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija – „ispaniškas gripas“! Sausio 18-26 dienomis (arba sausio 19-27 d.) melskimės, prašydami pal. Jurgio užtarimo, devynias dienas skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-19

Tėvo širdimi mylėjęs. Naujieji – šventojo Juozapo – metai

    Netikėta naujiena! Popiežius Pranciškus vėl visus nustebino 2020-ųjų gruodžio 8-ąją paskelbęs Švento Juozapo metus, kurie tęsis iki š. m. gruodžio 8-osios. Sukanka 150 metų, kai Juozapas buvo paskelbtas Visuotinės Bažnyčios globėju. Kaži, ar tik šios sukaktis paskatino mūsų Pranciškų? Kaži, ar daugelis Juozapą priskirdavome prie svarbiausių mūsų tikėjimo asmenų?.. Metai skelbiami popiežiaus apaštališkuoju laišku Patris Corde – „Tėvo Širdimi“. Būtent taip Juozapas mylėjo savo įsūnytąjį Jėzų. Juozapas mums siūlo ne aiškinantį, o priimantį dvasingumą. Būtent per šį priėmimą ir susitaikymą skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-18

Kelias į Gyvenimą. Antras žingsnis

    Tęsiame straipsnių ciklą apie 12 žingsnių programą, pagal kurią sveiksta didžioji dalis priklausomų asmenų. Pirmoji teksto dalis ČIA. 2-as žingsnis Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką protą. Praeitis, net jei nelabai ja didžiuojamės, gali tapti dideliu turtu šiandienai. Visos skausmingos mūsų klaidų patirtys gali padėti susiorientuoti dabartyje. Pripažinę savo praeitį, galime tapti budresni, nuolankesni, atviresni Kitam. O taip pat ir drąsiai prašyti bei priimti pagalbą. Vienas iš svarbiausių 12 žingsnių programos principų – sąžiningumas. skaityti toliau…

Paskelbta: 2021-01-18Visos teisės saugomos © 2021 www.zarasuparapija.lt