Betliejaus Taikos ugnis Zarasų bažnyčioje

  Betliejaus taikos ugnis – tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simboline žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiausia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje. Iš rankų į rankas, per visą pasaulį, perduodama ugnis neša viltį ir taiką. Akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms. Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje socialinės paramos akcijos skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-13

Carito Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“

Jau tradicija tapusi Carito Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 20-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems. Paramos akciją „Gerumas mus vienija“ apibūdina keturi žodžiai: Adventas – tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-09

Kviečiame į Advento rekolekcijas

Adventas tai ne vien prisiminimas daugiau nei prieš 2000 metų Dievo atėjimo į mūsų žemę. Adventas – tai laikas, kai Dievas ateina tuo pačiu tikslu ir šiandien į mūsų tarpą, mūsų šeimas, mūsų parapijų bendruomenes per Eucharistiją, Šv. Mišių šventimą, per Šventąją Komuniją ateina asmeniškai į kiekvieno mūsų širdį, kad ją padarytų tinkamą amžinajai laimei. Taigi rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai, dalyvaukime Advento  rekolekcijose, kurios vyks gruodžio 15-16 dienomis. Save drausminkime pasninku, susilaikydami nuo triukšmingų renginių, pobūvių. Daugiau laiko skirkime asmeninei, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-08

Gruodžio 3 d. prasideda Advento laikotarpis

    Adventas – maldos laikas. Budėjimo laikas. Pradžia. Norime visiems palinkėti džiugios kelionės susitinkant su Ateinančiuoju. Taip pat norime pakviesti visus į gilesnio tikėjimo pažinimo vandenis. „Irkitės į gilumą“ (Lk 5,4)    

Paskelbta: 2017-11-29

Advento kelionė su Marija. II Advento savaitė. Ketvirtadienis

MĄSTYMAS IZAIJO EILĖSE VIEŠPATS JOKŪBĄ vadina kirminu, O Izraelį – lerva (41, 14). Žinoma, kai kurie vertėjai naudoja švelnesnį žodį – vabzdys. Karaliaus Jokūbo versijoje tiesiog skaitome jūs, Izraelio žmonės. Kad ir kaip būtų, šitoks pravardžiavimas supurto kiekvieną, ypač per rytines, septintos valandos Mišias. Ar sugebėtume deramai atlaikyti Viešpaties rūsčius žodžius, išsakytus mums tiesiai į akis? Toliau skaitome, jog netgi kirminams ir lervoms Viešpats pagelbės: išvardijami pažadai apie gerovę, derlingas, vaisingas žemes bei turtingus miškus. Iš tikrųjų galingai pagelbės! O skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-13

Gruodžio 14 d. minimas Šv. Kryžiaus Jonas

Kryžiaus Jonas (1542-1591), vienuolis ir bažnyčios mokytojas, minimas gruodžio 14 d. Chuanas de Jepes Alvaresas (Juan de Yepes y Alvarez), jaunas ispanų valstietis, buvo smulkaus sudėjimo, žemaūgis, bet plačios kaktos ir be galo žėrinčių juodų akių. Išbandęs visokius amatus, bet taip niekam ir netikęs, jis įstojo į karmelitų noviciatą. Būtent jam (apie jį tėvai, neturtingi valstiečiai, galvojo, kad nėra vertas nė sudilusio skatiko) buvo lemta tapti didžiausiu krikščionių mistiku, puikiu poetu bei didžiu šventuoju Kryžiaus Jono vardu. Chuanas gimė 1542 skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-13

Tapyba žodžiais

Kaip Šv. Lukas vaizduoja Kristaus gimimą? Adventas – tai metas įsimąstyti į išganymo istorijos paveikslus, jais džiaugtis ir kontempliuoti. Kažin ar rasime vaizdesnių paveikslų, nei „nutapytieji“ Luko evangelijos pirmuosiuose skyriuose, vadinamuose „kūdikystės pasakojimu“. Šiuo malonės ir palaiminimų metu įdėmiau pažvelkime į Luko evangelijos pasakojimą. Melskime Šventąją Dvasią plačiau atverti mūsų akis, kad aiškiau išvystume Jėzų ir augtume tikėjimu bei meile. Lukas – menininkas Pasak tradicijos, Lukas buvo dailininkas, tad rašydamas Evangeliją jis tarytum tapė žodžiais. Jo ranka nupiešė daug įsimintinų skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-13

LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką

Adventas – vilties ir pasiruošimo metas. Laukdami atkeliaujančiojo į šį pasaulį dieviškojo Kūdikio, daugiau meldžiamės, mažiau linksminamės, stengiamės dažniau dalintis tuo, ką turime, su stokojančiaisiais. Viena iš Lietuvoje ir Lenkijoje paplitusių tradicijų – pasninkas Kūčių dieną. Apie pasninką Kūčių dieną – sekmadienį Šiemet Kūčios švenčiamos ketvirtąjį Advento sekmadienį. „Kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji, pagal Lietuvos tradiciją, tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra“ (2006 m. LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų). Tikintieji apsisprendžia skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-12-13Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt