Šv. Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: kad per maldos bei meilės gyvenimą šeimos vis labiau taptų „žmogiškumo mokyklomis“.           

Paskelbta: 2019-08-02

Asmenybė, pirmenybė, malda

    KAIP IŠGANYMO DRABUŽIS MUS KEIČIA? Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai man ašutinę ir apjuosei mane džiaugsmu (Ps 30, 12). Jėzus Nikodemui tarė: „Kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę“ (Jn 3, 5). Šv. Paulius korintiečius mokė: „Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17). Ir Petras rašė: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-24

Rugpjūčio 24 d. minimas Šv. Baltramiejus, apaštalas

    Šv. Baltramiejus (I a.), apaštalas, kankinys, minimas rugpjūčio 24 d.  I amžius Šventojo Baltramiejaus vardas yra siejamas su dviem reto žiaurumo epizodais. Pirmasis susijęs su paskutine apaštalo gyvenimo akimirka – jo mirtimi. Baltramiejus po Sekminių laivu išplaukė į Armėniją kaip Kristaus Palestinos gyventojams paskelbtos Gerosios Naujienos misionierius ir ten, karaliaus Polimijo bei jo žmonos dėka į krikščionių tikėjimą sugebėjo atversti net dvylika miestų. Tačiau tai nepatiko karaliaus broliui Astiagui, kuris įsakė sučiupti nepageidaujamą apaštalą, jam gyvam nulupti odą, o paskui, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-23

Rugpjūčio 23 d. minima Šv. Rožė Limietė, mergelė

    Šv. Rožė Limietė (1586–1617), mergelė, minima rugpjūčio 23 d. Rožė yra pirma šventoji iš Amerikos žemyno. Tai mįslinga šventoji. Jos visas gyvenimas buvo paženklintas kančios, kurią ji priėmė ir kurios geidė ne tik kaip teisingausio kelio į šventumą ir krikščionišką išganymą, bet ir kaip geriausio būdo tapti panašia į ant kryžiaus mirusį Kristų. Tam tikra prasme Rožė yra panaši į Kotryną Sienietę, kuriai kančios ir kryžiaus troškimas leido patirti kruviną Kristaus kančios skausmą. Tomis akimirkomis, kai Rožė stipriau skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-22

Rugpjūčio 22 d. minima Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventė

    Marijos Karalienės šventę, einančią paraleliai su Kristaus Karaliaus iškilme, įsteigė Pijus XII 1955 metais. Prieš Vatikano II Susirinkimo įvykdytą liturginio kalendoriaus reformą ši šventė buvo minima gegužės 31 d. – tarsi apvainikuojant Marijai skirtą mėnesį. Rugpjūčio 22 d. ligi tol buvo rezervuota Marijos Nekaltosios širdies minėjimui, tačiau jis buvo nukeltas į kitą datą, o jo vietą užėmė Marijos Karalienės šventė, norint priartinti Mergelės karališkumo šventimą prie jos dangun paėmimo iškilmės. Ši išskirtinė vieta greta Kristaus Karaliaus jai skirta skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-21

Rugpjūčio 21 d. minimas Šv. Pijus X, popiežius

    Šv. Pijus X (1835–1914), popiežius, minimas rugpjūčio 21 d. Šiandien Bažnyčia mini šv. Popiežių Pijų X. Giuseppe Sarto, Mantovos vyskupas (1884) ir Venecijos patriarchas (1893), Petro sostą užėmė pasirinkdamas Pijaus X vardą. Tai pirmasis šių laikų popiežius kilęs iš valstiečių sluoksnio, – panašiai, kaip praėjus 65 metams išrinktas popiežius Jonas XXIII. Pijus X buvo vienas iš pirmųjų popiežių, nuėjusių visą sielovadininko kelią nuo kapeliono iki popiežiaus. Šavo dokumentu Motu proprio „Tra le sollecitudini“ (1903) (italų k. „tarp rūpesčių“) teigia, kad dalyvavimas šventuosiuose skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-20Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt