ŠV. MIŠIŲ UŽSAKYMAS JŪSŲ INTENCIJOMIS

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 val. Jūsų užsakytomis intencijomis. Auką, skirtą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-25

Malda prašant šv. Juozapo užtarimo

  Raginame kasdien 20.00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vieni su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-20

Dalyvavimas šv. Mišiose nuotoliniu būdu

    ŠV. MIŠIŲ TRANSLIACIJOS: PER TELEVIZIJĄ, RADIJĄ, INTERNETU   Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti ir jungiantis į maldą stebint šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu.   YPAČ SVARBU, KAD NAMUOSE LIKTŲ IR Į MALDĄ PER TRANSLIACIJAS JUNGTŲSI: Kiekvienas, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, priklausantis vyresnio amžiaus grupei, sergantis lėtinėmis skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-14

Šv. Tėvo intencija kovo mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija kovo mėnesiui: kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje.        

Paskelbta: 2020-03-02

Ar atleisti reiškia užmiršti?

Egzistuoja žaizdos, kurių mes neužmirštame. Kai kuriose situacijose kelias į išgijimą verčiau turi pereiti per padaryto blogio įsisąmoninimą, nei kad per jo užmiršimą. Tokiu būdu nevengiama pažvelgti į padarytą blogį, – jis vis tiek išlieka, – tačiau jo nenuslėpdami galime leisti meilei viską perkeisti ir leisti perkeisti save pačius. Senajame Testamente kalbama apie Dievo pyktį tik todėl, kad Dievui skauda, kad jo meilė Izraeliui yra sužeista jo tautos neištikimybės. Tai, kas nuostabiausia biblinėje istorijoje – tai pranašų atradimas, – kad skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-31

Junkimės į maldą už Italijos žmones, mirusius nuo Covid-19

Antradienį 13 val. skambant katedrų varpams Lietuvos žmonės kviečiami jungtis į maldą už mirusius nuo Covid-19 ligos Italijoje ir gedinčius jų artimuosius. Kovo 31 d. 12 val. Italijos laiku visus nuo koronaviruso mirusius italus pagerbti tylos minute pasiūlė pandemijos labiausiai paliestos Italijos Bergamo provincijos pirmininkas Gianfranco Gaforelli. Iniciatyvą palaikė ir daug kitų savivaldybių, o Italijos ministro pirmininko padėjėjas Riccardo Fraccaro pasiūlė kovo 31 d. nuleisti valstybines vėliavas prie visuomeninių pastatų iki pusės stiebo. „Solidarizuodamiesi su broliais italais, prisiminsime visus nuo skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-30

Prie kryžiaus

Kryžius stovi prie Dangaus vartų. Jis atveria juos. Turiu kryžių praeiti. Ar kartais atsistoju prie kryžiaus Jėzaus Kristaus akivaizdoje dabar, kai renku savo mažus nuopelnus. Jėzaus Kristaus kryžius mano pastangas pakylėja tiek, kiek buvo pats aukštai iškeltas. Ir Viešpaties kančios metu visos mano pastangos siekti gerumo, siekti Dangaus įgauna visai kitą prasmę. Be Jėzaus Kristaus kryžiaus aš veltui stengčiausi. Mano darbai savaime manęs neišgano. Išganymas ateina per Dievo malonę teisingai pasirenkant ir Dievui laiminant. Ar aš išdrįsčiau dabar atsistoti prie skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-30

Kur tu esi, žmogau?

Kiekvienam iš mūsų, neabejoju, yra tekę girdėti ne tik gerų, bet ir prastų pamokslų. Prieš daugelį metų tarp dvasininkų Anglijoje buvo populiarus anekdotas apie savimi patenkintą kunigą, kuris pasakojo: Neseniai ėjau keliu ir sutikau vyrą, kurio paklausiau: „Kur eini, gerasis žmogau?“ Jis atsakė: „Į pragarą.“ – Ir žinote, ką aš jam pasakiau? Aš pasakiau: „Nebijok, gerasis žmogau, tavo Bažnyčia su tavimi.“ Deja, iš tiesų žmonėms atrodo, kad Bažnyčia ne tiek skelbia jiems Gerąją Naujieną, kiek kartu keliauja į pražūtį. Mums, dvasininkams, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-29

Šventadienio pamokslas. V gavėnios sekmadienis

    Pirmasis skaitinys (Ez 37, 12b–14) Štai ką sako Viešpats Dievas: „Aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus, mano tauta, iš kapų. Nunešiu jus Izraelio žemėn. Kuomet aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus, mano tauta, iš jūsų kapų, tuomet jūs žinosite, jog aš esu Viešpats. Įkvėpsiu į jus savo dvasią, kad jūs atgytumėte, ir parvesiu jus į jūsąją šalį. Tada jūs žinosite, jog aš esu Viešpats. Aš tai kalbėjau, ir aš tai įvykdysiu, – Viešpaties žodis!“   Atliepiamoji skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-28Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt