Maldos gegužės mėnesiui

  Švč. Mergelės Marijos Litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija,   |   melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Motina Kristaus, Motina Bažnyčios, Motina Dievo malonės, Motina gailestingumo, Motina tyriausioji, Motina skaisčiausioji, Motina nepalytėtoji, Motina nesuteptoji, Motina meilingoji, Motina stebuklingoji, Motina geroji patarėja, Motina Sutvėrėjo, Motina Išganytojo, Mergele skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-01

Šv. Tėvo intencija gegužės mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: kad savo narių padedama Bažnyčia Afrikoje suvienytų tautas ir taptų šio žemyno vilties ženklu.          

Paskelbta: 2019-05-01

Gegužinės pamaldos

    Gegužės mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Mergelei Marijai ir kviečia pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis.      

Paskelbta: 2019-04-28

Gegužės 20 d. minimas Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas

  Nenuilstamai uolus ir net aistringas liaudies pamokslininkas šv. Bernardinas priklausė Šv. Pranciškaus ordinui, prie kurio atnaujinimo prisidėjo. Gimęs 1380 m. Sienos apylinkėse Bernardinas išvaikščiojo Italiją skersai išilgai, visur mosuodamas lentele su Jėzaus vardu ar jo monograma. Apskųstas Romai, įtartas erezija, vėliau reabilituotas popiežių Martyno V, po to Eugenijaus IV. Išsekęs nuo triūso mirė 1444 m. ir buvo kanonizuotas po 6 metų. Galima dvejoti ar sekti Bernardinu kuriant hiperboles, kuriomis jis apsupa Išganytojo vardą, bet reikia pripažinti jį didelio šventumo skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-19

Šventadienio pamokslas. V Velykų sekmadienis

Tikra meilė niekada nebijo aukos, ir net kančios akimirką įmanoma mylėti. Judui pasišalinus, Jėzus prabilo: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins“. „Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti… Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-18

Pirmosios Komunijos prasmė

Taigi su kuo turėtų vaikui (ir tėvams!) sietis Pirmoji šv. Komunija? Klystame, pasakodami vaikams tik apie baltąsias sukneles, kostiumus ir kitus puikius dalykus, neva susijusius su šia švente, o dažniausiai – paprastai peršamus medijų reklamose. Tokiam mąstymui prieštarauja kun. Egidijus Kazlauskas: „Iš tikrųjų ne Pirmoji šv. Komunija, bet šventosios Mišios ir jų metu pats Kristus, Šventosios Dvasios veikimu įsikūnijęs į duonos gabalėlį bei tapęs pačiu tikriausiu Kristumi, yra esmė. Mes Jį vadinam švenčiausiuoju sakramentu. Būtent tai ir yra vadinamosios Pirmosios Komunijos skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-18

Gegužės 18 d. minimas Šv. Jonas I, popiežius, kankinys

  Išrinktas popiežiumi 523 m., Jonas I, italas iš Toskanos, 526 m. grasinant arijonui ostrogotų karaliui Teodorikui, buvo pasiųstas į Konstantinopolį pas imperatorių Justiną I, kad šis nebesipriešintų arijonizmui. Joną šiltai priėmė ir jis iškilmingai aukojo šv. Velykų Mišias Šv. Sofijos sobore. Imperatorius nenusileido Teodoriko reikalavimams, todėl šis įmesdino Joną I į kalėjimą, kur jis mirė iš bado 526 m.     Gyvoji Duona    

Paskelbta: 2019-05-17

Susvetimėjimo ir vienišumo šaknys

Laikinumo kultūra ir individualizmas, kultūrinis nuosmukis neskatina meilės bei atsidavimo ir tai yra tikras iššūkis dabartinėms šeimoms, – teigia popiežius Pranciškus paraginime „Amoris laetitia“ (plg. 33–39). Vis labiau ryškėjant tipiškai šių laikų žymei – individualizmui, derėtų panagrinėti, kas tai ir iš kur kyla. Mat ši tendencija sparčiai auga ir niekada dar nebuvo taip stipriai palietusi pasaulio visuomenės. Nuo žiliausios senovės, kol žmonija skurdo, svarbiausia buvo laikytis išvien. Kuo didesnė grupė, giminė, tauta, tuo ji buvo stipresnė, tvaresnė, gebanti pasirūpinti maistu, apsiginti ir tobulėti. skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-16Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt