Šv. Tėvo intencija vasario mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija vasario mėnesiui: kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos.          

Paskelbta: 2019-02-01

Ryto homilija: nepatogus klausimas

Pirmadienio ryto Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo skaitinį iš Pradžios knygos apie du Adomo ir Ievos vaikus, brolius Kainą ir Abelį, ir apie Dievo klausimą Kainui ir kiekvienam iš mūsų: „Kurgi tavo brolis?“ Pradžios knygos ketvirtasis skyrius pasakoja, jog Viešpats perspėja piktą ir Abeliui pavydintį Kainą: „Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė.  Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“. Tačiau, pasakojama Šventojo Rašto tekste, „Kainas tarė savo broliui Abeliui: skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-02-18

Krikštas

    Ar krikštas būtinas, kad įžengtume į krikščionišką gyvenimą? Norint suprasti krikšto prasmę visoje jo pilnatvėje, reikia pažiūrėti, kaip jį įgyvendino pirmieji Kristaus mokiniai. Petro žodžiai per pirmąsias krikščioniškas Sekmines klausiusiems „verte vėrė širdį“, kai jie suprato, jog nesugebėjo Jėzuje įžvelgti Dievo Siųstojo. Kupini gailesčio jie klausinėjo apaštalų: „Ką mums daryti?“ Ir Petras atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės: tada gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 37-38). Taigi krikštas išreiškia, viena vertus, metanoia, esminį skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-02-18

Pasakojimas sielai. Gaisras

    Girioje netikėtai kilo didžiulis gaisras. Godžios liepsnos rijo krūmus ir medžius. Gyvūnai puolė galvotrūkčiais bėgti nuo ugnies lyg padrikęs ir didžiulį triukšmą keliantis srautas. Tik kolibris skrido priešinga kryptimi su lašeliu vandens snapelyje. -Ką darai? – paklausė liūtas. -Skrendu gesinti gaisro! – atsakė mažasis paukštelis. -Lašeliu vandens?.. -Toks mano indelis! – atsakė kolibris.   Laivas netikėtai užplaukė ant uolų ir sulūžo visas jo bortas. Pavojus buvo paskelbtas per vėlai, bet didžioji dalis keleivių spėjo prie gelbėjimosi valčių. Tik skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-02-17

Vasario 17 d. minimi Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai

  XIII a. gyvenę septyni broliai, jauni prekeiviai vilna florentiečiai, buvo Švč. Mergelės Marijos brolijos nariai. Matydami savo tautiečių sumaterialėjimą ir palaidą gyvenimo būdą, jie pasitraukė į Senarijo kalną, esantį aštuoniolika kilometrų nuo Florencijos, kad gyventų neturte ir atgailautų pagal šv. Augustino regulą, atsidėtų kontempliacijai drauge su Mergele Marija – evangelinio gyvenimo ir dalyvavimo Kristaus slėpinyje sektinu pavyzdžiu. Septyni broliai taip pat darbavosi siekdami sutaikyti savo pernelyg dažnai susipriešinusius tėvynainius. Toks šventumo siekimo idealas patraukė daugelį ir nuo XIII a. skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-02-16

Šventadienio pamokslas. VI eilinis sekmadienis

Mes privalome visuomet būti atidūs, vertindami tiek savo, tiek kitų žmonių gyvenimus, nes tiek teigiami, tiek neigiami bruožai persipina ir mumyse, ir mūsų sutinkamuose žmonėse. Ne kartą būna, jog visa tai yra tiesiog susilydę viename asmenyje. Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo lygumoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-02-16Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt