Šventadienio pamokslas. XVI eilinis sekmadienis

    Apaštalams reikia iš naujo tapti mokiniais ten, kur nėra daugiau nieko, kur nėra šlovinančių minių, kur niekas negarbina mūsų pasiekimų, kur netgi Dievo, galbūt, niekas nešlovina, bet Jį ignoruoja ar net jam priešinasi… Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-21

Liepos 22 d. minima Šv. Marija Magdalietė

    Tai atgailautoja par excellence. Popiežius Grigalius Didysis tapatino tris moteris, apie kurias kalbama Šventajame Rašte: Lozoriaus seserį, t. y. tą moterį, kuri, Lozoriui prisikėlus iš mirusių, įėjo į menę, kur buvo vakarieniaujama, ir ištepė brangiu aliejumi Jėzui kojas (Jn 12, 1-8; Mt 26, 6-12; Mk 14, 3-9) ir susilaukė Judo Iskarijoto priekaištų; išvaduotą iš septynių demonų atgailaujančią nusidėjėlę (Lk 8, 2; Mk 16, 9), kuri atsivertusi sekė paskui Jėzų kartu su jo Motina iki pat kryžiaus (Mt 27,55-56; Mk skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-21

Liepos 21 d. minimas Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

    Šv. Laurynas Brindizietis (1559-1619), kunigas, Bažnyčios mokytojas, minimas liepos 21 d.  Gimęs Brindizio mieste Adrijos jūros pakrantėje šv. Laurynas užaugo Venecijoje, įstojo į Veronos kapucinus, kurie jį pasiuntė į Paduvą studijuoti filosofijos ir teologijos. Apdovanotas nepaprasta atmintimi Laurynas garsėjo kaip mintinai žinantis Šv. Raštą originalo kalba. Tai jam padėjo atversti daugelį žydų. Jis sukūrė galingą tikėjimo tiesų sintezę. Pasiekęs aukštą kontempliacijos laipsnį skelbė evangeliją minioms, karštais ir džiaugsmingais žodžiais paliesdamas besiklausančiųjų širdis. Apkeliavo Vengriją, Bohemiją, Belgiją, Šveicariją, Vokietiją, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-20

Penktasis Dievo įsakymas „Nežudyk“

  „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“ (Mt. 5, 21–22). V Dekalogo įsakymas apima visišką ir nepalaužiamą žmogiškojo elgesio įstatymą, kuris patvirtina kiekvieno žmogaus teisę į gyvenimą, kuris prasideda nuo gyvybės prasidėjimo momento ir baigiasi natūralia žmogaus mirtimi. Žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama nuo pat užsimezgimo pradžios, nes savyje talpina dieviškosios kūrybos veiksmą ir per visą savo egzistavimo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-07-19

Liepos 20 d. minimas Šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys

    (†~175) buvo vienas žymiausių II a. vyskupų. Gindamas krikščionybę parašė „Apologiją“ imperatoriui Markui Aurelijui. Jis skelbė tarp pagonių nesuvokiamus Kristaus turtus, rūpestingai vadovavo savo kaimenei ir, kaip perduoda tradicija, savo kankinyste papuošė Klasos, netoli Ravenos, bažnyčią.               katalikai.lt  

Paskelbta: 2018-07-19Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt