Birželinės pamaldos

    Birželio mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.  Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.         

Paskelbta: 2019-05-31

Maldos birželio mėnesiui

    Birželio mėnuo yra skirtas švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.     Švč. Jėzaus Širdies litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,   |   pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, Jėzaus Širdie, begalinės didybės, Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-31

Šv. Tėvo intencija birželio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: kad kunigai savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu solidarizuotųsi su pačiais vargingiausiais.          

Paskelbta: 2019-05-31

Nieko nėra brangiau

  ŠV. JONAS AUKSABURNIS APIE SANTUOKINĖS MEILĖS GROŽĮ JAV vyskupai, paskelbę 2009 metų pastoracinį laišką „Santuoka: meilė ir gyvenimas pagal Dievo planą“, nubrėžė santuokos gaires, kad padrąsintų ir įkvėptų sutuoktinius kiekviename jų gyvenimo etape. Viena pagrindinių šio dokumento temų – kvietimas šeimai tapti mažąja bažnyčia, vieta, kur kiekvienas šeimos narys patiria Jėzaus meilę ir su šia meile stengiasi priimti kitą. Šv. Jonas Auksaburnis, Konstantinopolio arkivyskupas (IV a.), daug pamokslavo apie santuoką ir šeimos gyvenimą. Būdamas kunigas ir vyskupas, jis matė skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-19

Birželio 19 d. minimas Šv. Romualdas, abatas

    Šv. Romualdas (951-1027), abatas, minimas birželio 19 d. Romualdas gimė Rovenoje, Italijoje, Onesti kunigaikščių šeimoje, po palaidos jaunystės jis išgirdo Viešpaties kvietimą atsiskyrėlio gyvenimui. Jis statėsi ermitažus prie kai kurių abatijų Klasėje, Venecijoje, Kuksoje ir kitose Italijos vietovėse, kad ten gyventų atsiskyrėlio gyvenimą kartu giedodamas vienuolių liturgiją. Tik Val del Kastro ir vėliau Kamaldoli vietovėje Apeninuose jis galėjo įgyvendinti savo siekį visam laikui. Mirdamas šv. Romualdas meldė savo brolius palikti jį vieną su Dievu. Taip vienatvėje jis išėjo pas skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-18

Svarbiausia – apsivilkite meile

    JĖZUS SIŪLO, KAIP IŠGYDYTI IR SUSTIPRINTI MŪSŲ SANTYKIUS Kai mąstau apie gyvenimą danguj su mylimais šventaisiais, Laukte laukiu, kol pasieksiu tąją garbę. Kai mąstau apie gyvenimą čionai su kai kuriais žmonėm, Nesulaukiu, kol pabaigsiu šitą kančią. Šiuo linksmu eilėraščiu išreiškiama svarbi tiesa: teoriškai kalbėti apie santykių su kitais žmonėmis kūrimą yra daug lengviau nei visa tai įgyvendinti praktiškai, ypač kai tie žmonės mus erzina. Teoriškai įmanoma mylėti priešus, bet gyvenimo tikrovė liudija mums visai ką kita. Šiame straipsnelyje skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-17

Pasakojimas sielai. Sutuoktinis

  Kad ir kas atsitiktų, savo žmonai jis kartodavo: „Tu visiškai nieko nesupranti!” Iš tiesų ji tebuvo baigusi penkias klases, nesidomėjo politika, neskaitė laikraščių, jai rūpėjo tik vaikai, namai, skalbimas, virtuvė, vištidė ir darbas avalynės fabrike. Kai šeimoje kildavo koks nors ginčas, vyras, nė nemanydamas leistis į bet kokį blaiviu protu pagrįstą pokalbį, atsainiai mesdavo: „Tu visiškai nieko nesupranti!” Kai žmona bandydavo su juo pasitarti dėl reikalingo pirkinio, ar dėl atostogų vietos, ar dėl šeimos biudžeto, ar pasikalbėti apie vaikų skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-16

Šventadienio pamokslas. Švenčiausioji Trejybė

Gali būti dienų, kuomet žmogus per visą dieną nepagalvojo apie Dievą ir neištarė Jo Vardo. Vis dėlto, jei jis bendravo su kitais žmonėmis, jei kam nors atnešė džiaugsmo, jei prisidėjo prie bendro gėrio kūrimo, tai reiškia, kad taip jis nuostabiausiai išpažino savo tikėjimą į Švenčiausiąją Trejybę. Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-15Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt