Prasidėjo registracija Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų pamokėlėms

    Kviečiame į ZARASŲ parapijos bažnyčią moksleivius, kurie nori ruoštis Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams.     Pirmajai Komunijai vaikai yra registruojami 9-10 metų amžiaus (nuo 4 klasės), o Sutvirtinimo sakramentui – jaunuoliai turintys 15 metų.   Visus norinčius priimti šiuos Sakramentus prašome pranešti tikybos mokytojoms iki rugsėjo 27 d. Pamokėlės prasideda spalio mėnesį.   Primename, jog vaikai, šiais metais priėmę Pirmąją Komuniją, rugsėjo mėnesį turi lankyti pamokėles ir spalio mėnesį bus įrašomi į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją.     skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-04

Mūsų gyvenimas

    Savajai gyvenimo pasaulėžiūrai susidaryti reikalingi keli dalykai. Visų pirma turime pradėti nuo savęs. Tai reiškia, kad turime pažvelgti į save labai atvirai ir sąžiningai. Antra, turime įprasti žiūrėti į save kaip į ko nors vertus, svarbius ir Dievo mylimus žmones.   Požiūris į save Yra nepaprastai svarbu ką mes apie save galvojame, kaip į save žiūrime. Ne vienas čia ir suklumpame, nes nesuprantame Kristaus mokslo. Ir tada mūsų gyvenime atsiranda begalės problemų. Gyvenimas mums meta vieną ypatingą iššūkį. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-21

Rugsėjo 21 d. minimas Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas

    Šv. Matas (I a.), apaštalas, evangelistas, minimas rugsėjo 21 d. Prieš atsisakydamas pinigų ir imdamas sekti Kristų, Matas, arba Levis, buvo muitininkas, mokesčių rinkėjas – o ši profesija tarp žydų buvo užsitraukusi nešlovę. Mokesčių rinkėjas reiškė lupikautojas, vargšų kraugerys, kaupiantis turtus uzurpatoriui – Romos imperatoriui. Tie, kas šiuo amatu užsiėmė, retai išreikalaudavo priklausančius pinigus teisėtai, nepasiduodamas godumui, norui nuvogti ir praturtėti. Iš tiesų, kai Jėzus priėmė kito muitininko – Zachiejaus – kvietimą pas jį pavalgyti, žmonės pasipiktinę ėmė skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-20

Šventadienio pamokslas. XXV eilinis sekmadienis

„Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bes-tovinčius ir taria jiems: skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-19

Rugsėjo 19 d. minimas Šv. Januarijus, vyskupas ir kankinys

Šv. Januarijus (IV a.), vyskupas, kankinys, minimas rugsėjo 19 d. Šv. Januarijus yra Neapolio globėjas. Visi jį prisimena dėl jo kraujo, kuris stebuklingai suskystėja kasmet nuo 1389 metų. Dviejose ampulėse laikomas kraujas ima kunkuliuoti kiekvienų metų pirmąjį gegužės šeštadienį, besibaigiant iškilmingai procesijai, per kurią šv. Januarijaus relikvijos iš katedros yra nešamos į šv. Liucijos bažnyčią, arba jau pačioje katedroje per rugsėjo 19-ąją – šio šventojo minėjimo dieną – prasidedančią oktavą. Tačiau jo kraujas suskystėja ir per ypatingus įvykius ar stichines skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-18

Kieno Mišios?

    Kažkas yra sakęs, kad Bažnyčia, kaip ir parapija, yra šeimų šeima ir bendruomenių bendruomenė. Bažnyčios neaprėpsi, per plati realybė. Tačiau ji akivaizdžiai ir konkrečiai pasirodo, kai susiburiama Eucharistijai. Atrodo, kad samprata „visuotinė Bažnyčia“ yra abstrakcija ir jos neįmanoma pamatyti. Nebent būtum susirinkime, kuriam vadovauja teisėtai įšventintas Bažnyčios tarnautojas. Ir nesvarbu kur – Braziūkuose (sovietų metais buvo sakoma, kad parapijoje – vien uodai) ar Romos Šv. Petro aikštėje. Yra būdas švęsti liturgiją ir ypač Mišias atskirose grupėse: susibūrusiose pagal skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-09-17Visos teisės saugomos © 2020 www.zarasuparapija.lt