Švč. Mergelės Marijos Rožinis

Kas yra Rožinis?  Pirmiausiai tai nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai, kuriame telpa viskas – rūpesčiai, džiaugsmai, viltys. Marija yra galinga mūsų užtarėja, todėl Rožinio malda yra tarsi dieviškosios meilės ginklas prieš nuodėmę, blogį ir netvarką. Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis): „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (tris kartus), „Garbė Dievui“.   I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)   Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą) Po kiekvieno slėpinio kalbėti: „Tėve mūsų“, „Sveika, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-30

Spalio 17 d. minimas Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas ir kankinys

Šv. Ignotas Antiochietis (II a.), vyskupas, kankinys minimas spalio 17 d. Kai Ignotas pateko į žiaurius imperatoriaus Trajano tarp 98-ųjų ir 117-ųjų metų pradėtus persekiojimus, kurių metu buvo nukirsdinti krikščionių bendruomenės vedliai, jis buvo Antiochijos vyskupas, kuriuo anksčiau buvo ir pats apaštalas Petras. Suimtas ir nuteistas mirti Ignotas surakintas grandinėmis iš Antiochijos buvo nugabentas į Romą. Čia kartu su kitais krikščionimis imperatoriaus pergalę Dakijoje švenčiančių romėnų džiaugsmui arenoje turėjo būti atiduotas sudraskyti plėšriems žvėrims. Tos kelionės metu Ignotas (jau Antiochijoje skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-16

Švč. Mergelės Marijos pažadai, įteikti šv. Domininkui XII a.

Pamilti Rožinį – tai pamilti Evangeliją, pamilti Mariją ir tuos visus dalykus, prie kurių Ji buvo susitelkusi savo širdyje, kurie buvo Jos gyvenimo turinys. Šv. Jonas Paulius II   Kas ištikimai atsiduos Man kalbėdamas Rožinį, patirs daug malonių. Aš pažadu Savo ypatingą pagalbą ir ypatingą palankumą visiems, kurie melsis Rožinį. Rožinis bus galingas ginklas kovojant su pragaru, jis naikins blogį, mažins nuodėmę ir nugalės erezijas. Jis padės suklestėti geriems darbams, sieloms suteiks begalinį Dievo gailestingumą, jis atitrauks žmonių širdis nuo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-16

Milijonai žmonių tiki Dievu, vadinasi Jis egzituoja?

Turbūt kiekvienam iš mūsų tenka dalyvauti įvairiose religinio pobūdžio diskusijose. Kalbu apie diskusijas ne tik su bičiuliais krikščionimis, bet taip pat ir apie diskusijas su agnostikais, laisvamaniais bei visokiais antireligiškai nusiteikusiais asmenimis. Apart diskusijų čia taip pat galėtume priskirti ir evangelizacijos sritį ar net ir bet kokį viešą bandymą pagrįstais argumentais įrodyti Dievo egzistavimą, jo veikimą pasaulyje, buvimą Kūrėju ir visa ko palaikytoju. Manau, kiekvienam krikščioniui yra be galo svarbu turėti argumentais pagrįstą tikėjimą, o skelbiant Dievo buvimą neremti jo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-16

Spalio 16 d. minima Šv. Jadvyga, vienuolė

Šv. Jadvyga (1179–1243), vienuolė minima spalio 16 d. Šv. Jadvyga gimė Bavarijoje; ji – Kroatijos ir Dalmatijos kunigaikščio duktė. Sulaukusi dvylikos metų buvo ištekinta už Henriko I, Silezijos ir Krokuvos kunigaikščio. Jų šeima, kurioje gimė keturi sūnūs ir trys dukterys, buvo tvirtai krikščioniška, joje viešpatavo maldingumas, artimo meilė ir atgaila. Kartu su kunigaikščiu Jadvyga buvo vargšų, kalinių ir visų mažųjų advokatė, užtarėja; jos dėka kunigaikštis įkūrė ligoninę Vroclave. 1238 m. Jadvyga tapo našle, taip pat jai teko išgyventi šešių savo vaikų skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-15

Popiežius: Krikščioniškas gyvenimas tai meilės istorija su Dievu

Sekmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus paskelbė trisdešimt penkis naujus šventuosius: 33 kankinius – tris vaikus, nužudytus dėl tikėjimo 1527 ir 1529 m. Meksikoje, du kunigus ir dvidešimt aštuonis pasauliečius nužudytus 1645 m. Brazilijoje, o taip pat du išpažinėjus artimo meilės liudytojus – septynioliktame amžiuje gimusį italą kapuciną ir devynioliktajame amžiuje gimusį ispaną pijorą. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie vestuvių pokylį. Pagrindinis veikėjas yra karaliaus sūnus, sutuoktinis, kuriame nesunku atpažinti Jėzų. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-15Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt