Šv. Tėvo intencija vasario mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija vasario mėnesiui: kad būtų išgirstas brolių migrantų, nusikalstamos prekybos aukų balsas ir į jį būtų atsižvelgta.          

Paskelbta: 2020-02-01

Šventadienio pamokslas. VII eilinis sekmadienis

Kasdieninio šventumo kelias yra pažymėtas tūkstančiais paprastų ir drauge įpareigojančių pastangų: nemanyti, jog esame išmintingi, bet nebijoti būti kvailiais, kad taptume išmintingi Viešpaties akyse. Mūsų vienintelis motyvas didžiuotis ir mūsų šventumo pagrindas yra pats Dievas ir Jo meilė. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-22

Vasario 22 d. minima Šv. apaštalo Petro Sosto šventė

Šią dieną Katalikų Bažnyčia švenčia šv. Petro Sosto šventę, pagerbdama ir paminėdama pirmąjį popiežių ir visus jo įpėdinius. Popiežius (iš lot. papa – „tėvas“, lenk. „papiež“) – Romos vyskupas, apaštalo šv. Petro įpėdinis, Kristaus vietininkas šioje žemėje, turįs pirmenybę (primatą) prieš kitus vyskupus ir valdžią visiems ir kiekvienam krikščioniui tikėjimo ir moralės srityse. Popiežiui primatas priklauso autoriteto teise, kurią iš paties Kristaus gavo šv. Petras. Katalikų Bažnyčia šv. Petro pirmenybę sieja su popiežiaus primatu kaip vieną ir tą patį teisinį autoritetą, Kristaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-21

Vasario 21 d. minimas Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

    Šv. Petras Damijonas gimė Ravenoje 1007 m. Apie 1035 m. tapo atsiskyrėliu kamalduliu Fonte Avelane; vėliau – šio vienuolyno prioras, laikomas pagrindiniu jo įkūrėju. 1055 m. popiežiaus atšaukiamas iš vienuolyno, kad padėtų reformuoti Bažnyčią, kurios gyvenimą apsunkino daugybė piktnaudžiavimų. Švento ir labai griežto gyvenimo pavyzdžiu, savo raštais ir visa veikla Petras Damijonas buvo didelė paspirtis popiežiams reformuotojams, labai juo pasitikėjusiems. 1057 m. pakeltas kardinolu ir iki pat mirties buvo popiežiaus legatu Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Savo veikaluose šv. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-20

Išpažinties paslaptį kunigui dera ginti iki kraujo praliejimo

Kardinolas Mauro Piacenza, Apaštalinės penitenciarijos vadovas, pristatė notą apie vidinio forumo svarbą ir sakramentinio antspaudo neliečiamumą. „Forum internum – vidinis forumas“ yra kanonų teisėje perimta romėnų teisės sąvoka. „Išorinis forumas“ liečia asmens ir bendruomenės (visuomenės, valstybės, Bažnyčios bendruomenės) santykius, o „vidinis forumas“ yra tas, kuriame asmuo atsistoja pats prieš save ir prieš Dievą. Juridinis teisingumas veikia „išoriniame forume“, o vidiniame asmuo leidžiasi būti vertinamas ir „teisiamas“ savo sąžinės, kurioje kalba ir Dievas. Tai sąžinės erdvė, kurioje subrendę sprendimai nėra „juridiškai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-02-19Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt