Registracija į šv. Mišias kartu su popiežiumi Pranciškumi Kaune rugsėjo 23 d. (sekmadienį)

      Kaip žinote, popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje rugsėjo 22 ir 23 dienomis. Rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje popiežius Pranciškus aukos šventąsias Mišias kartu su Lietuvos žmonėmis.     Jau prasidėjo registracija į šv. Mišias kartu su popiežiumi Pranciškumi Kaune rugsėjo 23 d. (sekmadienį). Kviečiame visus norinčius vykti registruotis zakristijoje prieš ar po šv. Mišių arba darbo dienomis parapijos raštinėje. Kelionės kaina 5 Eur. Registracijos metu prašome atnešti kelionpinigius. Vietų skaičius ribotas.     

Paskelbta: 2018-05-19

Maldos gegužės mėnesiui

  Švč. Mergelės Marijos Litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija,   |   melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Motina Kristaus, Motina Bažnyčios, Motina Dievo malonės, Motina gailestingumo, Motina tyriausioji, Motina skaisčiausioji, Motina nepalytėtoji, Motina nesuteptoji, Motina meilingoji, Motina stebuklingoji, Motina geroji patarėja, Motina Sutvėrėjo, Motina Išganytojo, Mergele skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-01

Gegužinės pamaldos

    Gegužės mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Mergelei Marijai ir kviečia pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis.      

Paskelbta: 2018-04-28

Na, kodėl negali nusileisti…

Barška tarška kompiuterio klaviatūra, klaksi pelė. Visas išraudęs Tadas žaidžia ir nejaučia, kad vėl nesutelpa sutartame žaidimo laike. – Tadai! Tavo laikas baigiasi, – nesulaukęs atsako pakeliu balsą. – Ar girdi mane?! – Žinau, žinau, tuoj baigsiu žaidimą, – niurnėdamas atšauna ir vėl pavirsta virtualiu kovotoju. Prabėgus 10 minučių mano nervai nebeatlaiko: įlekiu į sūnaus kambarį, jausdamas, kad nebesivaldau, ir surinku: – Tu ir vėl pažado netesėjai! Kad per kelias sekundes baigtum žaisti! Man nepatinka, kad nesitvardau. Mano reakcija išgąsdina skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-21

Gegužės 22 d. minima Šv. Rita Kašietė, vienuolė

    Šv. Rita Kašietė (1381–1457), vienuolė, minima gegužės 22 d. Italė iš Spoleto Rita ištekėjo už grubaus ir blogo vyro, kuris namuose smurtaudavo, bet jį Rita įstengė sutaikyti su Dievu iki jo nužudymo. Du jų sūnūs, norėdami atkeršyti už tėvo mirtį, buvo pasirengę taip pat žudyti. Rita maldavo Dievą verčiau pasišaukti juos pas save, nei leisti jiems tapti žmogžudžiais. Dievas išklausė jos maldą. Rita įstojo į augustinijonių vienuolyną Kascijoje (Cascia), Ombrijoje, kur ji tapo didžios kantrybės ir atjautos pavyzdžiu. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-21

Pasakojimas sielai. Pasimatymas

-Nori eiti į kiną su manimi? -Ką nori pamatyti? -Tave.   Mano mažoji norėjo, kad kas vakarą prieš einant gulti paskaityčiau jai pasaką. Vieną dieną man šovė į galvą mintis nupirkti visą seriją garso kasečių su įrašytomis pasakomis. Mergaitė išmoko naudotis magnetofonu ir kelias dienas viskas klojosi gerai, kol vieną vakarą ji neįgrūdo man į rankas pasakų knygos. -Bet, brangute,- tariau,- juk žinai, kaip įjungti magnetofoną. -Taip, bet negaliu atsisėti jam ant kelių, – atsakė mergytė. Svarbu žmonės. Ne daiktai. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-21

Trumpos istorijos

Kai prabyla Tiesa Kartą gyveno labai gabus pamokslininkas, kuris mokėjo gražiai kalbėti, tačiau pats buvo gan tūžmingo ir greitai užsiplieskiančio būdo. Laikui bėgant, jis pastebėjo, kad mažai kas po pašnekesio su juo ima keisti savo gyvenimus. „Gal man geriau vertėtų pasirūpinti savimi, atsikratyti trūkumų ir pasistengti elgtis taip, kaip pamokslauju“, – pagalvojo jis. Nuo tos akimirkos pamokslininkas nustojo daug kalbėti, ir šlovė apie jo oratorinius gebėjimus pamažu ėmė slopti. Tačiau, netikėtam jo džiaugsmui, vis daugiau pažįstamų ėmė sekti jo pavyzdžiu ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-20

Gegužės 21 d. minimas Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai

  Šv. Kristoforas Magaljanesas (1869–1927) ir jo draugai, kankiniai, minimi gegužės 21 d. Meksikoje nuo 1913 m. dekretu įsakoma uždaryti bažnyčias ir suimti kunigus. Draudžiama sakyti „sudiev“ ar „jei Dievas nori“, skambinti varpais, vaikus mokyti melstis; griaunamos bažnyčios, išvaikomos vienuolijos, ne valdžios organizacijos atsiduria už įstatymo ribų, privaloma kunigų registracija. Šv. Kristoforas ir jo draugai laisvai ir ramiai priėmė kankinystę kaip savo tikėjimo liudijimą, aiškiai atleisdami savo persekiotojams. Iki mirties ištikimi Dievui ir katalikų tikėjimui, įsišaknijusiam bažnytinėse bendruomenėse, kurioms jie tarnavo, šiandien skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-05-20Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt